Arto Satosen viikkoviesti – Kreikasta, työssä jaksamisesta ja maahanmuuttajien perheenyhdistämisestä

Tämänkin viikon poliittista keskustelua on hallinnut Kreikan tilanne. Pitkään jatkunut talouskriisi on Kreikassa syventynyt jo poliittiseksi kriisiksi ja yhteiskuntarauhakin on jo koetuksella. Viikon aikana pääministeri George Papandreoun lausunnot ovat vaihdelleet ja hänen pääministeriytensäkin on katkolla tänään illalla. Tällä viikolla on ensi kertaa myös puhuttu Kreikan mahdollisesta irtautumisesta eurosta. Pohjimmainen syy Kreikan ongelmiin on se, että maan elinkeinoelämä ei ole riittävän vahva takaamaan kansalaisille nykyisen kaltaista elintasoa. Elintasoa on vuosia pidetty yllä ylivelkaantumisella ja harmaalla taloudella. Kreikan tulevaisuus on joka tapauksessa vaikea oli sitten eurossa tai ei.

Olennaista on nyt se leviävätkö Kreikan ongelmat myös Italiaan ja Espanjaan. Lähtökohtaisesti näiden valtioiden elinkeinoelämä on kuitenkin paljon Kreikkaa vahvempi ja siten selviytymismahdollisuus parempi. Esimerkiksi Italialla on matkailutulojen lisäksi mittavaa vientiteollisuutta.

Hyviä uutisia kuuluu työssä jaksamisen puolelta. Tavoitteena on ollut jo pitkään vähentää masennuksen johdosta työkyvyttömyyseläkkeelle joutuvien määrää. Vuonna 2010 heitä oli edelleen 4100, mikä on kuitenkin 500 henkilö vähemmän kuin v. 2007. Oikeaan suuntaan on käännytty hyvillä toimenpiteillä työpaikoilla. Työnantajat, työntekijät ja valtiovalta ovat tehneet tässä asiassa hyvää työtä ja nyt on siis saavutettu ensimmäisiä merkittäviä tuloksia. Eteenpäin on menty kehittämällä varhaista puuttumista ilmenevään masennukseen, sekä helpottamalla masennuksesta toipuvan työhön palaamista.

Työperäisen maahanmuuton yhteydessä on viime aikoina puhuttu perheenyhdistämisen tulorajoista. Tämä asia tuli konkreettisesti esille Suomeen houkutellun vietnamilaisen metallimiehen perheen kohdalla. Normaalia vakituisessa työsuhteessa olevan metallimiehen palkkaa saaneen henkilön ei katsottu kykenevän elättämään vaimoaan ja lapsiaan Suomessa, joten perheenjäsenille ei annettu oleskelulupaa Suomeen. Tällä hetkellä puolison ja kahden lapsen saamiseen Suomessa edellytetään 2400 euron nettoansioita kuukaudessa. Tämä tulotasovaatimus on kohtuuttoman suuri. Raja pitää asettaa sille tasolle, että vakituisessa työsuhteessa Suomessa normaalia suomalaista tulotasoa saava metallimies, bussinkuljettaja, sairaanhoitaja tai maatalouslomittaja voi saada puolisonsa ja lapsensa Suomeen.

Nykykäytännön ristiriitaisuutta lisää vielä se, että humanitäärisin syin oleskeluluvan saanut ulkomaalainen voi saada Suomeen perheensä ilman toimeentulovaatimusta, vaikka jälkimmäiseen ryhmään kuuluvat ovat yleensä yhteiskunnan tuen varassa ja työperäiset maahanmuuttajat taas eivät nosta mitään yhteiskunnan antamia tukia. Kohtuullista on asettaa myös humanitäärisin syin oleskeluluvan saaneille toimeentuloedellytys ja samassa yhteydessä laskea työn perässä tulleiden maahanmuuttajien osalta perheenyhdistämiseen vaadittavia tulorajoja.

 

Comments are closed.