Arto Satosen viikkoviesti – tällä viikolla puhutti alhainen tuottavuus sekä tulevat liikennehankkeet

Tämän viikon viikkoviesti käsittelee EVA:n arvioita suomalaisen tuottavuuden suuresta kuopasta, mikä kätkeytyy hyvine työllisyyslukujen taakse. Toisena aiheena on liikenne- ja viestintävaliokunnan budjettimietintö.

Tuottavuuden romahdus uhkaa heijastua työllisyyteen

ETLA:n tutkimusjohtaja Mika Malirannan EVA:lle tekemä tutkimus: ”Suuri kuoppa – Suomen hyvät työllisyysluvut kätkevät tuottavuuden romahduksen” on korutonta luettavaa. Malirannan perusviesti on, että työn tuottavuuden kasvu on pudonnut selvästi pitkän ajan kasvutrendiä alemmalle tasolle. Vuoden 2010 tuottavuuden taso oli 13 prosenttia vuosien 1995 – 2007 mukaista tuottavuuden kasvutrendiä alempana. Suomeksi sanottuna se tarkoittaa sitä, että meillä on 150 000 ihmistä enemmän yrityksissä töissä, kuin normaalilla tuottavuuden kasvulla olisi.

EVAN tilaisuudessa pohdittiin myös syitä siihen miksi yritykset eivät ole sopeuttaneet työvoimaa voimakkaammin. Taustalla lienee suurimpana syynä potentiaalinen pelko hyvän työvoiman pulasta lähitulevaisuudessa, koska työvoiman määrä vähenee suurten ikäluokkien siirtyessä eläkkeelle. Taustalla on myös yhteiskuntavastuuta. Työntekijöistä on haluttu pitää kiinni ja tuloksestakin on sen nimissä tingitty. Pirkanmaan yrittäjien ”En irtisano ketään” -tyylistä ajattelua on siis yhteiskunnassa laajemminkin.

Tulos on kuitenkin todella vakava. Jos työn tuottavuus ei palaa normaalille kasvutrendille, niin irtisanomisia on varmasti edessä myöhemmin. Jotta taas työn tuottavuus saadaan palautettua trendille, se vaatii kaksinkertaisen määrän uusia innovaatioita verrattuna 90-luvun alun tilanteeseen, jolloin ICT maailma oli mullistavassa vaiheessa. Suomen tilanne on pienoiskoossa sama kuin Nokian. On löydettävä uusia tapoja menestyä kiristyvillä kansainvälisillä markkinoilla.

Henkilökuntansa sopeuttamisen Nokia jo aloitti ilmoittamalla vähentävänsä Suomesta väkeä 1700 henkeä. Alueellinen kohdentaminen selviää vasta ensi vuoden puolella. Tampereen seudulla on jo käynnissä useita hankkeita, joilla Nokialta vapautuvalle väelle luodaan uusia työpaikkoja. Samaan aikaan tavoitellaan uusia kansainvälisiä yrityksiä sijoittumaan Tampereelle, edistetään siirtymistä yrittäjiksi, tuetaan innovatiivisia tutkimushankkeita ja etsitään malleja, jolla ICT- alan huippuosaamista voidaan hyödyntää muilla sektoreilla. Tärkeintä on se, että mahdollisimman moni Nokialainen löytää osaamistaan vastaavan työpaikan Tampereen seudulta myös jatkossa.

Liikennevaliokunta haluaa lisää rahaa joukkoliikenteen ostoihin ja yksityisteihin

Liikenne- ja viestintävaliokunta käsitteli jo vuoden 2012 budjettia. Valiokunta esittää budjettiin lisäyksinä 2 miljoonaa euroa joukkoliikenteen ostoihin ja 2 miljoonaa euroa yksityisteihin. Yksityisteiden määrärahat ovat tänä vuonna jopa 23 miljoonaa, koska mukana on 10 miljoonaan erityispanostus puukuljetusten edistämiseen. Vuoden 2012 esityksessä määrä on pudonnut 8 miljoonaan euroon ja sen vuoksi olisi perusteltua lisätä määrärahaa. Jos lisää rahaa ei tule, niin yksityisteiden rahoitus jää liiaksi kuntien ja tienkäyttäjien kontolle.

Joukkoliikenteen ostoja lisäämällä pyritään turvaamaan maaseudun linja-autovuoroja. Maaseudulta on vähenemässä ensi vuonna satoja linja-autovuoroja. Lisämäärärahan avulla voitaisiin pelastaa tärkeimmät vuorot. Sen vuoksi on perusteltua lisätä määrärahoja tälle sektorille.

Isot liikennepoliittiset hankkeet käsitellään liikennepoliittisessa selonteossa, joka on parasta aikaa virkamiesvalmistelussa. Asia tulee valiokunnan käsiteltäväksi ensi keväänä. Pirkanmaan kärkihankkeet uuteen selontekoon ovat Hämeenkyrön ohitustie, ysitien parantaminen välillä Tampere-Orivesi, Tampereen seudun lähiraideliikenteen kehittäminen, lisäraiteet välille Toijala-Tampere ja Tampereen pikaraitiotie. Tällä vaalikaudella toteutuu Tampere-Porin radan peruskorjaus 91 miljoonalla eurolla sekä Tampereen tunneli.

 

Comments are closed.