Arto Satosen viikkoviesti – kuntauudistus ja uusi urheilukanava

Hyvä ystävä,

Tämän viikon listaviestissä on asiaa kuntauudistuksesta, sekä ehdotukseni YLEn omasta urheilukanavasta.

Kuntauudistus puhutti Tampereella ja eduskunnassa

Tämän viikon keskiviikko oli todellinen kuntapäivä, koska samana päivänä oli Pirkanmaan kuntakuuleminen Tampereella ja välikysymyskeskustelu eduskunnassa. Ehdin kuulla valtaosan Pirkanmaan kuntien puheenvuoroista ja viesti tuli selväksi. Tampere kannattaa virkamiestyöryhmän esitystä ja se sopii pääosin myös Sastamalalle ja Valkeakoskelle. Eniten kritiikkiä tuli kehyskunnista, jotka eivät halua liittyä Tampereeseen.

Maakunnan reuna-alueilla näyttää jo muodostuvan käsitys, että suuremmalla kuntakoolla saadaan isommat hartiat, jolla voidaan turvata palvelut. Ongelmaksi tulee kuitenkin elinkelpoisten kuntien aikaansaaminen. Pohjapaperissa Hämeenkyrölle, Orivedelle ja Pälkäneelle esitettiin vaihtoehdoksi toisaalta yhteisen kunnan muodostamista kauempana Tampereesta olevien naapurien kanssa ja toisaalta mahdollisuutta osallistua Tampereen selvitysalueeseen. Kuntien oma kanta, kuten myös Valkeakoskelle ohjatun Akaan, oli se, että suuntana tulisi olla Tampere. Jos näin tapahtuu, niin jäljellejäävistä kunnista on kuitenkin hyvin vaikea muodostaa elinkelpoisia kuntia. Punkalaidun haluaa jatkaa Pirkanmaalla, joten sen luonnollinen kumppani on Sastamala.

Kehyskuntien vastustus Suur-Tamperetta kohtaa näyttää olevan kattava. Toisaalta kehittämistarpeet tunnustetaan ja seutuyhteistyön merkitystä korostetaan asumisen, maankäytön ja liikenteen asioissa. Yksi mahdollinen ratkaisu Tampereen seudulla voisi olla seutuvaltuusto, jolle siirrettäisiin edellä mainitut tehtävät ja mahdollisesti myös terveydenhoito. Seutuvaltuusto kykenisi tekemään myös enemmistöpäätöksiä, mikä varmistaisi sen, että koko toiminnallinen alue sekä osallistuisi päätöksentekoon, että olisi mukana maakuntakeskuksen kehittämishankkeissa. Tampereen seutu on koko Suomen toiseksi merkittävin kasvukeskus ja sen väkimäärä myös kasvaa toiseksi nopeammin. Sen vuoksi Tampereen seutu tarvitsee toimivan mallin kehittyäkseen.

Eduskunnassa Keskusta otti esille maakuntapohjaisen monikuntamallin. Epäselväksi jäi kuitenkin se mitä tehtäviä maakunnalle kuuluisi ja miten maakuntaa hallittaisiin. Varmaa olisi ainakin se, että yksi byrokratian taso tulisi lisää.

Kaikkineen kuntauudistuksessa on nyt tärkeää käydä huolellisesti läpi kaikkien kuntien antamat palautteet ja vasta sen jälkeen on johtopäätösten aika. Uudistustarve on kiistaton, mutta käytännön toteuttamisessa tulee mahdollisimman paljon kuulla kuntien ja kuntalaisten omaa tahtoa. Tulee myös muistaa se, että nyt haetaan ratkaisua koko maata koskien ja silloin ei voida ihan jokaisen kunnan toiveita täyttää esimerkiksi alueellisen jaon suhteen. Mielelläni kuulen teiltä mielipiteitä tähän aiheeseen.

Kotimaista urheilua kaikkien nähtäville

YLE on kanavia uudistaessaan pyrkinyt tavoittamaan erityisesti 15-29 -vuotiaita katsojia. Tämä linjaus näkyy erityisesti TV2 n toimintalinjauksissa, josta ovat pudonneet pois myös monet tärkeät ja hyviä katsojamääriä keränneet kulttuuriohjelmat, kuten Sata-Häme Soin kultainen harmoniikka- kilpailu ja Tapsan tahtien iskelmäfinaali. Hyvällä syyllä voi kysyä onko valittu linja oikea.

Urheilun puolella YLE lähettää suuret kansainväliset kilpailut, koska ne Euroopan parlamentin päätöksellä on lähetettävä yleisesti näkyvillä kanavilla. Muilta osin YLE kilpailee samoista ohjelmista kuin kaupallinen puolikin. Urheilulajeista merkittäviä lähetysoikeusmaksuja saavat ainoastaan jääkiekko, kansainvälinen jalkapallo ja moottoriurheilun suurimmat lajit.

URHO TVn kautta voi nykyisin seurata kotimaisia palloilusarjoja maksukortin takaa. Helsingin Sanomien tietojen mukaan URHO TV on kuitenkin hyvin suurissa taloudellisissa vaikeuksissa. Lähitulevaisuudessa on siis todennäköistä, että meillä ei ole kanavaa, joka lähettää esimerkiksi kotimaista jalkapalloa, lentopalloa, koripalloa, salibandyä ja käsipalloa säännöllisesti. Vastaavassa asemassa ovat myös yksilölajit, kuten hiihto ja yleisurheilu suurimpia tapahtumia lukuun ottamatta.

YLEssä olisikin aika ajatella julkisen palvelun tehtävää urheilun osalta ihan uudelleen. Suurimmat tapahtumat, kuten olympialaiset, jääkiekon, jalkapallon, yleisurheilun ja hiihdon arvokisat toki pitää näyttää edelleen. Sen sijaan muu urheilu, josta maksetaan seuroille tai lajiliitoille lähetysoikeusmaksuja voisi antaa mennä kaupallisille kanaville, kuten jo nyt on käynytkin. Sen sijaan sellainen kotimainen urheilu, josta ei makseta lähetysoikeusmaksuja ja joka ei kannata kaupallisena voisi tulla YLEltä omalta kanavaltaan YLE Teeman tapaan. Näin varmistettaisiin useiden suomalaisille tärkeiden palloilu ja yksilöurheilulajien näkyväisyys. Yhteiskunnallinen vaikutus olisi todella merkittävä, koska se varmasti toisi lisää nuoria näiden hyvien harrastusten pariin ja myös tavalliset katsojat saisivat lisää vastinetta tuleville YLE-maksuilleen. Tätä ideaa aion viedä eteenpäin myös liikenne- ja viestintävaliokunnan puheenjohtajan roolissa.

Hyvää viikonloppua toivottaen,
Arto


Arto Satonen
arto.satonen@eduskunta.fi
050-5113110


Listalle liittymiset ja listalta poistumiset:
Arto Ahvensalmi
(Arto Satosen eduskunta-avustaja)
arto.ahvensalmi@eduskunta.fi
09-4324110 / 045-1245678

 

Comments are closed.