Arto Satosen viikkoviesti – Politiikan superviikko

Hyvä ystävä,

Takana on todellinen politiikan superviikko. Tällä viikolla hallitus on päättänyt talouden tasapainottamiseksi tarvittavista veronkorotuksista ja säästöistä, sekä vuosina 2012-2015 käynnistettävistä liikennehankkeista. Lisäksi työmarkkinajärjestöt sopivat työuria pidentävistä toimista. Tässä listaviestissä nostan esille muutamia keskeisiä asioita. Tässä listaviestissä on myös asiaa Tampereen Tohloppiin rakennettavasta Mediapoliksesta, josta muodostuu Pirkanmaalle hyvin merkittävä media-alan osaamiskeskus.

Talous tasapainoon – kasvu liikkeelle

Hallitus teki kehysriihessä mittavat päätökset talouden tasapainottamiseksi. 2,7 miljardin tasapainotusratkaisulla ja työurapäätöksillä mahdollistetaan AAA- luokituksen säilyttäminen ainakin tässä vaiheessa. Luottoluokituksen aleneminen merkitsisi satojen miljoonien korkokulujen kasvua valtiolle, vaikeuttaisi yritysten rahoituksensaantia ja nostaisi asuntolainojen korkoja. Tällainen kehitys on pakko tainnuttaa ja sen vuoksi nyt tehdyt säästöt ja veronkorotukset ovat välttämättömiä. Jos taloudellinen tilanne sitä vaatii, niin lisääkin on tehtävä.

Taloutta ei kuitenkaan käännetä kasvuun vain säästämällä ja kulutusta lisää verottamalla. Sen vuoksi onkin hyvin tärkeää, että ratkaisuun sisältyy mittavat panostukset yritystoiminnan kehittämiseen. Jatkossa pk-yritykset voivat vähentää verotuksessa tutkimus- ja kehitysinvestointejaan, myös tuplapoisto tulee mahdolliseksi kahdeksi vuodeksi ja yrityskummien eli ulkopuolisten pääomasijoittajien verokohtelua helpotetaan ja kannustetaan siten sijoittamaan kotimaisiin kasvuyrityksiin.

Isojen ratkaisujen rinnalla tehtiin päätöksiä myös monista yksityiskohdista. Ilahduttavaa on se, että poliisin toimintaedellytykset turvataan 30 miljoonan lisärahalla. Tiukka taloustilanne pakottaa kuitenkin laajoihin säästöihin, jotka koskevat mm. yliopistokoulutusta, maataloustukia, kilometrikorvauksia. Lisäksi indeksikorotukset jäädytetään lapsilisistä ja tuloveron osalta ei tehdä taulukkotarkistuksia. Verotuksen puolella nostetaan ALVia prosenttiyksiköllä, toteutetaan tilapäinen solidaarisuusvero yli 100000 euroa vuodessa tienaaville, kiristetään yli miljoonan euron perintöveroja ja korkeimpien eläkkeiden osalta verotus nostetaan palkansaajien tasolle. Yksikään näistä ratkaisuista poliisin lisärahaa lukuun ottamatta, ei ole erityisen mieleinen, mutta ne ovat tässä taloustilanteessa välttämättömiä.

Työeläkeuudistuksessa saatiin hyvä alku, vaikka vieläkin enemmän olisi työurien pidentämiseksi pitänyt tehdä. Nyt suuri eläkeuudistus siirtyy vuoden 2015 jälkeen eli seuraavalle vaalikaudelle. Työuria pidennetään kuitenkin nostamalla vuodella työeläkeputken ja osa- aikaeläkkeen ikärajoja, sekä lyhentämällä niiden työttömien ansiosidonnaista työttömyysturvaa, jotka kieltäytyvät aktiivitoimista. Näiden toimenpiteiden arvioidaan pidentävän työuria reilulla vuodella.

Isoja ja kauaskantoisia ratkaisuja siis eilen tehtiin. Osa niistä on hyvinkin kipeitä, mutta iso kuva on se, että Suomessa pystytään tosipaikan tullen asioita järkevästi hoitamaan ja panostamaan myös kasvuun. Me emme seiso tumput suorassa ja ajaudu Kreikan tielle, vaan olemme itse ohjaamassa Suomea uuteen kasvuun.

Raideyhteydet Helsinkiin ja Pietariin paranevat

Kehysriihen yhteydessä päätettiin myös vuoden 2012-2015 aikana aloitettavista liikenneinvestoinneista. Pirkanmaan kannalta hyvää oli se, että listalla on Riihimäen kolmioraide, joka mahdollistaa Allegro-tasoisen yhteyden Pietariin. VR on jo luvannut aloittaa välittömästi kolmioraiteen valmistuttua IC-tasoisen junayhteyden välille Tampere – Lahti, joka on myös integroitu Allegron aikatauluihin. Junayhteys Pietariin lyhenee siten yli tunnilla. Toinen hyvä asia on se, että Helsinki – Riihimäki ratavälin välityskykyä parannetaan, mikä edesauttaa merkittävästi Tampere- Helsinki junien pysymistä aikataulussa ja lisää siten luotettavuutta työssäkäyntiliikenteeseen.

Muilta osin on sanottava, että Pirkanmaa sai laihat eväät liikenneratkaisussa. Tampereen pikaraitiotien osalta on tehty periaatepäätös 30 prosentin valtionrahoituksesta. Hankkeen toteutus menee kuitenkin todennäköisesti seuraavalle vaalikaudelle kaavoituksesta ja mahdollisista valituksista johtuen. Hyvin tarpeellinen Hämeenkyrön ohikulkutie ei valitettavasti mahtunut 2012-2015 toteutettaviin hankkeisiin, vaan sekin toteutuu aikaisintaan ensi vaalikaudella.

Tohloppiin syntymässä Mediapolis

Viikolla ilahduin huomatessani, että esillä pitämäni idea Mediapoliksen muodostamisesta Tohlopin yhteyteen on ottanut askeleen eteenpäin. Ylen HD-studioympäristön yhteyteen on nyt syntymässä Mediapolis, johon on tarkoitus houkutella sekä luovien alojen että korkean teknologian yrityksiä ja yritystoiminnan lisäksi yhteistyötä on suunniteltu ainakin Tampereen ammattikorkeakoulun kanssa. Ideana on siis muodostaa innovointikeskittymä, jossa media-alan parissa toimivilla yrityksillä on mahdollisuus kehittää omaa toimintaansa ja synnyttää uutta liiketoimintaa inspiroivissa olosuhteissa. Media-alan keskittymä voisi olla otollinen kasvualusta useille mainos- ja media-alan yrityksille, peliteollisuudelle, tuotanto- ja viestintäyrityksille, tapahtuman järjestäjille, suunnittelutoimistoille sekä sisällöntuottajille.

Jo alalla toimiville yrityksille Mediapolis luo mahdollisuuksia verkostomaiseen ja kustannustehokkaaseen yhteistyöhön. Lisäksi uskoisin Mediapoliksen synnyttävän uutta liiketoimintaa tuomalla alasta kiinnostuneita työntekijöitä ja opiskelijoita fyysisesti samoihin tiloihin, joissa ajatukset ja ideat voivat kulkea vapaasti henkilöltä toiselle. Aloittelevalle yrittäjälle keskittymästä voi olla iso apu myös siksi, että uuden yrittäjän eteen tulevista haasteista selviää eteenpäin nopeammin, kun tapaa päivittäin ihmisiä, jotka ovat ratkoneet samoja ongelmia jo joskus aiemmin tai jotka painivat samojen asioiden kimpussa parhaillaan.

Hyvää viikonloppua toivottaen,
Arto Satonen


Arto Satonen
arto.satonen@eduskunta.fi
050-5113110


Listalle liittymiset ja listalta poistumiset:
Arto Ahvensalmi
(Arto Satosen eduskunta-avustaja)
arto.ahvensalmi@eduskunta.fi
09-4324110 / 045-1245678

 

Comments are closed.