Arto Satosen viikkoviesti – Kiikoisten suuntavalinta ja vanhuspalvelulaki

Tämän viikon uutisia ovat hallinneet lahjus- ja vaalirahoitustuomiot. Asiaa on laajalti käyty läpi julkisuudessa, joten minulla ei ole siihen lisättävää. Tärkeä viesti tuli presidentti Sauli Niinistöltä hänen todetessaan, että koko prosessi on jo johtanut siihen, että vaalirahoitusta on jo muutettu avoimemmaksi. Tämä onkin poliittisen järjestelmän uskottavuuden kannalta välttämätöntä. Kansanedustaja Ilkka Kanervan poliittisen uran jatkon kannalta ratkaisevaa on se pitääkö hovioikeus voimassa käräjäoikeuden määräämän tuomion.

Tämän viikon listaviestissä käsittelen juuri toteutunutta Sastamalan ja Kiikoisen kuntaliitosta, sekä lausuntokierrokselle lähtenyttä esitystä uudeksi vanhuspalvelulaiksi.

Kiikoisten valtuusto teki suuntavalinnan

Kiikoisten valtuusto päätti myöhään keskiviikkona äänin 10-7 hyväksyä kuntaliitoksen Sastamalan kanssa. Tämä oli kiikoislaisille tärkeä suuntavalinta. 1300 asukkaan kunnan itsenäisenä jatkaminen ei tulevan kuntauudistuksen jälkeen olisi ollut realismia. Tosiasiallisesti valittavina oli siis kumppani ja maakunta. Todelliset vaihtoehdot Sastamala-liitokselle olisivat olleet liitos Porin tai Kankaanpään suuntaan. Porilla tuskin olisi ollut intressiä kehittää Kiikoista ja Kankaanpäällä taas ei olisi ollut siihen varaa, koska omakin kuntatalous on heikoilla.

Sastamalan strategiana on kasvaa valtateitä pitkin, koska kunnan ydinalueet sijaitsevat joko valtatie 11 tai valtatie 12 läheisyydessä. Kiikoisten liikenteellinen sijainti Tampere-Pori tien ja Pohjanmaan tien risteyksessä on jo osoittautunut ABCn ansiosta toimivaksi. Täysin mahdollista on, että risteyksen läheisyyteen syntyy jatkossa lisää merkittävää liiketoimintaa ja myöskin uutta asutusta. Häijään kaltaiseen kasvubuumiin tuskin ylletään, mutta joka tapauksessa väestömäärän myönteinen kehitys on mahdollista. Häijään valttina on lyhyt etäisyys Tampereelta, joka on kolme kertaa Poria suurempi keskus.

Kuntaliitoksen puolesta äänestäneille kokoomusvaltuutetuille on nostettava hattua. He pystyivät näkemään pidemmälle ja kestivät paineet, vaikka kuntaliitos otti Kiikoisissa koville. Nyt tehty vapaaehtoinen liitospäätös tuo porkkanarahaa 3,2 miljoonaa, josta merkittävä osa menee Kiikoisten vesihuollon kehittämiseen ja siten asumisolojen parantamiseen. Jos liitosta olisi vitkutettu, niin porkkanarahat olisi menetetty. Toivoa sopii, että kuntaliitospäätöstä edeltänyt jyrkkä vastakkainasettelu Kiikoisissa häviää ja pystytään jatkossa yhteisesti kehittämään uutta Sastamalaa ja Kiikoisten kaupunginosaa.

Vanhuspalvelulaki tulee, tarkempi sisältö selviää myöhemmin

Uuden vanhuspalvelulain tarve on kiistaton. Vanhusten määrä ja palvelutarve kasvaa koko ajan. Pelkät suositukset eivät ole riittäneet takaamaan laatutasoa vanhusten palveluissa. Jatkovalmistelussa on tärkeää löytää ne toimintamallit, joilla vanhuksille tarjotaan ikäihmisille kuuluvat laadukkaat palvelut kustannustehokkaasti. Niitä on autettava, jotka ovat avun tarpeessa.

Lakiehdotus velvoittaa kunnat palvelutarpeen selvittämiseen tietyssä ajassa, hoidon järjestämiseen viimeistään kolmen kuukauden kuluessa ja valvontaan. Lakiesitykseen ei sisälly ikärajaa. Aiemmin on puhuttu 75-vuoden iästä, koska useimmilla ihmisillä palvelutarve kasvaa siinä iässä nopeasti. Avuntarve on kuitenkin henkilökohtainen. Joukossamme on useita yli 80-vuotiaita, jotka hoitavat arkiaskareensa täysin itse. Vastaavasti on niitä, jotka eivät alle 75-vuotiaanakaan selviä kotona yksin, vaan tarvitsevat kotiapua. Vanhuspalvelulain toteuttamisessa on hyvin tärkeää arvioida yksilöllisesti avun tarve ja kohdistaa apu avunsaajan tarpeen mukaan. Mikään ikä ei voi automaattisesti tuoda palveluita, vaan tarve määräytyy kunnon ja elämäntilanteen mukaan.

Uusi vanhuspalvelulaki lähtee nyt lausuntokierrokselle ja lain on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2013 aikana.

 

Comments are closed.