Arto Satosen viikkoviesti – viikon aiheina vanhustenhoito, kilometrikorvaukset, euron tulevaisuus ja koulukuri

Hyvä ystävä,

Kesä alkaa kääntyä syksyksi. Politiikassa on jo täysi pörinä päällä. Kokoomuksen eduskuntaryhmä kokoontui linjaamaan tavoitteita ensi viikon budjettiriihen kesäkokouksessaan Kouvolassa ja Lahdessa. Tässä viestissä ajankohtaista budjetin kipupisteistä, ajatuksia euroalueen kehittämisestä ja lopuksi rehtorin ja opettajien oikeuksista kasvattaa oppilaita. Tämä teema nousi valtakunnallisesti esille, kun apulaisoikeuskansleri yllättäen antoi huomautuksen Sastamalan Sylvään koulun hyvin toimineista kasvatusmalleista.

Valtion talous pidettävä kurssissa – vanhustenhoidossa panostettava koko hoitoketjuun

Näyttävin erimielisyys budjetissa kohdistuu vanhusten laitoshoidon henkilömitoituksiin. Se on selvää, että käsiä tarvitaan lisää myös laitoshoitoon, mutta tämä asia on saanut aivan mahdottomat mittasuhteet. Jos peruspalveluministeri Guzenina-Richardssonin haaveilema mitoitus 7 hoitajaa kymmenelle vanhukselle toteutuisi, niin kuntaliiton arvion mukaan tarvittaisiin 5500 hoitajaa lisää ja 250 miljoonaa euroa rahaa vuosittain ja näillä saataisiin kehitettyä vain yhtä vanhustenhoidon osa- aluetta. Vaarana olisi, että samalla menisi mahdollisuudet panostaa omaishoitoon ja kotihoitoon, jotka palvelevat sitä vanhusten enemmistöä, joka on kotona.

Järkevä vanhustenhoito edellyttää sitä, että jokainen vanhus saa juuri hänelle sopivaa hoitoa. Osa ei tarvitse apua lainkaan, osalle löytyy omien läheisten joukosta omaishoitaja ja osa voi asua kotona kotihoidon avulla. Laitoksissakin on monenlaisia vanhuksia. Ei ole järkevää mitoittaa samalla tavalla tehostettua palveluasumista, dementiahoitoa tai vuodeosastohoitoa, koska ne ovat täysin eri asioita.

Kilometrikorvaukset pohdintaan

Toinen kuuma peruna on kilometrikorvaukset. Parasta olisi, että vuoden 2013 alusta tehdään vain kahden sentin yleinen tasoleikkaus. Lisäksi VM on esittänyt kilometrikorvauksen leikkaamista yli 15000 ajavilta 25 senttiin. Tähän tarvitaan aikalisä ja aidosti vielä uutta harkintaa. Näin raju leikkaus olisi kova isku paljon ajaville, koska monet ovat mitoittaneet esimerkiksi autokauppansa kilometrikorvausten nykytason mukaan. Vaarana on, että jatkossa isojakin kilometrimääriä ajetaan halvemmilla autoilla, mikä on haitta myös liikenneturvallisuudelle. Paljon ajavien korvaustason määrittely vaatii siten vielä asian laaja- alaista selvittämistä.

Elinkelpoinen euro on paras vaihtoehto Suomelle

Keskustelu euron ympärillä kiihtyy. Ylivoimainen enemmistö suomalaisista haluaa Suomen jatkavan eurossa. Tämä on myös taloudellisesti viisasta, koska valuuttajärjestelmän muutos aiheuttaisi epävarmuuden tilan, jonka kustannukset vientivetoiselle Suomelle olisivat kovat. Yhtä lailla on välttämätöntä, että euro säilyy elinkelpoisena ja arvostettuna valuuttana. Yhteisesti sovittuja sääntöjä on noudatettava ja sääntöjä jatkuvasti rikkova joutuu viime kädessä ulos eurosta. Esimerkiksi Kreikalla ja Portugalilla on oman taloutensa kuntoon laittamisessa näytönpaikka. Tällä logiikalla Kokoomuksen Ben Zyskowicz on jo torjunut mahdollisen lisälainan antamisen Kreikalle.

Eurooppalaista integraatiota voidaan tiivistää siltä osin, kun se on suomalaisen veronmaksajan edun mukaista. Yksi tällainen järjestely olisi rahamarkkinaunioni, jossa eurooppalaiset pankit perustaisivat Suomen mallin mukaan talletussuojarahaston. Tällöin kansallisvaltiot ja veronmaksajat vapautettaisiin pelastamasta pankkeja ja aito sijoittajanvastuu toteutuisi. Pääministeri Jyrki Katainen ajaa tätä muutosta vahvasti läpi Euroopan tasolla.

Opettajille lisää oikeuksia kasvattaa oppilaita

Sylvään koulun rehtori Jari Andersson sai huomautuksen apulaisoikeuskanslerilta, koska hän oli määrännyt tupakoinnista kiinni jääneen alaikäisen oppilaan kirjoittamaan aineen tupakoinnin vaaroista. Samalla apulaisoikeuskanslerin päätös merkitsee myös sitä, että jatkossa opettajat eivät saa puuttua koulumatkoilla tapahtuvaan kiusaamiseen, eikä tupakoimiseen. Jos lain tulkinta on todellakin tällainen ja arkielämälle täysin vieras, niin lakeja uudistettava nopeasti.

Valtakunnallinen vanhempien yhdistys on jo vaatinut työojennuksen käyttöä jälki-istunnon sijasta ja OAJ on tehnyt useita ehdotuksia opettajien kasvatusoikeuksien parantamisesta. Toistaiseksi kaikki ovat jämähtäneet opetusministeri Jukka Gustafssonin pöydälle, vaikka lausunnoissaan ministeri on haalean vihreästi joitakin uudistuksia luvannutkin. Toivottavasti Sylvään tapaus sysää nyt jähmettyneet vuoret liikkeelle. Jälki-istunnon rinnalle on mahdollistettava kasvattavampien menetelmien käyttöönottoa. Ylipäätään opettajien oikeuksia järjestyksen pitämisessä tulee vahvistaa, koska koulujen järjestyshäiriöt heikentävät jo opetuksen tasoa ja asettavat opettajien jaksamisen tiukille.

Jos apulaisoikeuskanslerin tulkitsemalla linjalla jatketaan, niin häviäjiä ovat lapset, kuten lapsivaltuutettu Maria-Kaisa Aulakin on todennut. Häviäjiä ovat sekä kiusatut, että kiusaajat. On itsestään selvää, että koulumatkan pitää olla turvallinen ja kiusaamiseen on voitava puuttua. Tupakanpolttoa ei myöskään saa sallia, koska se on jo lailla alaikäiseltä kielletty. On epäloogista, että opettaja ei saisi valvoa sitä mikä on kielletty, eikä määrätä kasvattavaa rangaistusta. Jos maalaisjärjen toteutumiseen juridisissa tulkinnoissa ei voi luottaa, niin silloin on lakeja muutettava. Olen jo aiemmin tehnyt lakiesityksiä opettajien oikeuksien vahvistamisesta ja jatkan tätä teemaa yhdessä monien samalla tavalla ajattelevien kansanedustajien kanssa.

Hyvää loppukesää toivottaen,
Arto Satonen


Arto Satonen
arto.satonen@eduskunta.fi
050-5113110


Listalle liittymiset ja listalta poistumiset:
Arto Ahvensalmi
(Arto Satosen eduskunta-avustaja)
arto.ahvensalmi@eduskunta.fi
09-4324110 / 045-124567

 

Comments are closed.