Arto Satosen viikkoviesti – viikon aiheina lisätalousarvioaloitteet, Tampere-Pori rata sekä työllisyystilanne

Hyvä ystävä,

Tällä viikolla viikkoviesti käsittelee Pirkanmaan edustajien lisätalousarvioaloitteita, Tampere-Pori rataa sekä työllisyystilannetta.

Talousarvioaloite Sastamala-Huittinen siirtoviemärin ja yhdysvesijohdon rakentamisen aloittamiseen

Pirkanmaan ja Satakunnan edustajat ehdottavat yhdessä Sastamala-Huittinen -siirtoviemärin ja yhdysvesijohdon rakentamisen aloittamiseen 500 000 euron lisärahaa. Tänä vuonna johdetaan Punkalaitumen jätevedet Huittisten jätevedenpuhdistamolle ja rakennetaan yhdysvesijohto tälle välille. Seuraavaksi olisi tarkoitus rakentaa siirtoviemäri ja yhdysvesijohto Sastamala-Huittinen välille. Tällöin Sastamalan jätevedet johdettaisiin käsiteltäviksi Huittisten jätevedenpuhdistamolle. Jätevesien käsittelyn keskittämisellä voidaan päästä parempaan puhdistustulokseen ja parantaa asumisviihtyvyyttä runsaasti. Tulossa olevan projektin kustannukset ovat 13,5 miljoonaa euroa ja valtion rahoituksen tarve on 4 miljoonaa euroa.

Pirkanmaan edustajat esittävät lisäksi rahaa myös Ficamille ja UKK-instituutille. UKK-instituutin toiminnan tarkoituksena on terveyden, toimintakyvyn ja omatoimisen terveydenhoidon sekä terveyttä edistävän liikunnan edistäminen. Sosiaali- ja terveysministeriö ehdotti sille omassa budjettiesityksessään 1,1 miljoonan euron määrärahaa vuodelle 2013, mutta hallituksen budjettiesityksessä määrärahaksi esitetään vain 922 000 euroa. Pirkanmaan edustajat haluavat, että valtio osoittaa instituutille sosiaali- ja terveysministeriön ehdottaman 1,1 miljoonan euron määrärahan.

FICAM on Tampereen yliopiston yhteydessä toimiva eläinkokeita korvaava kansallinen vaihtoehtomenetelmäkeskus, joka kehittää ihmisperäiseen solu- ja kudosviljelyyn perustuvia menetelmiä, joilla voidaan täydentää tai korvata eläinkokeita. FICAM:n vuotuinen määrärahatarve on miljoonaa euroa, mistä vuoteen 2016 saakka on tulossa opetus- ja kulttuuriministeriön kautta 250 000 euroa vuodessa. Pirkanmaan edustajat ehdottavat tämän lisäksi 750 000 euron lisärahoitusta maa- ja metsätalousministeriön pääluokasta.

Tampere-Pori rata

Selvityksien mukaan junayhteys Tampereen ja Porin välillä voisi olla jopa 30 minuuttia nykyistä nopeampi. Tällä hetkellä radalla tehdään perusparannusta, mutta tämä ei pelkästään riitä, vaan huippunopeuksien kasvattamiseksi radalle pitäisi tehdä muita parantamistoimenpiteitä, kuten poistettava kaikki tasoristeykset, uusittava siltoja ja turvalaitteita sekä parannettava ohjausjärjestelmää. Hintalapuksi toimenpiteille tulisi noin
100–140 miljoonaa euroa. Käytännössä tämä edellyttäisi hankkeen saamista seuraavaan liikennepoliittiseen selontekoon. Hanke onkin lienee seuraavaa selontekoa pohdittaessa sekä Pirkanmaan että Satakunnan kärkihanke, koska se tukee sekä henkilöliikennettä että elinkeinoelämän tarpeita parantamalla tavarakuljetuksien yhteyksiä satamiin. Pelkkiä työmatkoja Porista Tampereen suuntaan tekee tällä hetkellä päivittäin noin 5000 henkilöä ja kun työmatkoja tällä välillä tehdään vuosittain kokonaisuudessaan noin miljoona kappaletta, voisi nopeampi yhteys lisätä junailijoiden määrää vielä huomattavasti nykyisestä. Nykyinen matka-aika Porin ja Tampereen välillä tippuisi tunti 40 minuutista noin tunti 10 minuuttiin. Samalla lyhenisi tuntuvasti myös matka Vammalan asemalta Tampereelle. Sastamalalle nopeampi raideyhteys Tampereelle ja Helsinkiin mahdollistaisi uusien asukkaiden houkuttelun.

Työllisyysuutisissa hyvää ja huonoa

Työllisten määrä on hieman noussut viimeisen vuoden aikana, valitettavasti samoin on noussut myös työttömien määrä. Työttömyysprosentti uhkaa nousta 8 prosenttiin tulevana vuotena. Työllisyysaste on 70 prosenttia eli siis seitsemän kymmenestä työikäisestä ja työkykyisestä on töissä. Lomautettuja on vain 19000, kun 2009 lomautettuna oli jopa 90000 työntekijää. Työllisyydellä ja talouskasvulla on suora yhteys keskenään. Yleensä tarvitaan 2-3 prosentin talouskasvu, jotta työllisyys lähtee huomattavaan kasvuun. Työttömyyden kasvuun puolestaan vaikuttaa ikärakenne. Eläkkeelle jääviä on nyt niin paljon, että työttömyys pysyy kohtuullisella tasolla heikonkin talouskasvun aikana.

Viimeisten viikon aikana on käynnistetty paljon yt-neuvotteluja. Ne ovat koskeneet sekä teollisuutta, että palveluita. Selvästi on nähtävissä, että monissa isoissa yrityksissä uskotaan edessä olevan hitaan talouskasvun ajan ja sen vuoksi henkilökuntaa vähennetään. Luonnollisesti vientiyrityksiin vaikuttaa suoraan vaikea tilanne Euroopassa. Työllisyyden ylläpitäjänä pienten yritysten rooli korostuu. Onkin tärkeää luoda kannustimia pienille yrityksille työllistää. Käynnissä on jo kokeilu ensimmäisen vieraan työntekijän palkkaamiseen, johon saa kohdennettua alennusta sosiaalikuluihin. Yritys saa myös 650 euroa kuussa tukea vuoden ajan nuoren palkkaukseen. Tämäkin on hyvä asia, mutta sen rinnalla voitaisiin kokeilla mahdollisuutta palkata nuori alkuun TESiä alemmalla palkalla ja nostaa palkkatasoa sitten osaamisen mukaan.

Pienyrittäjien puheenjohtaja Harri Jyrkiäinen esitti irtisanomissuojan poistamista pienten yritysten työntekijöiltä. Tämä on liian radikaali ratkaisu. Vaarana on, että pienet yritykset koettaisiin vasta toissijaiseksi työpaikaksi, kun tällä hetkellä pienillä yrityksillä on työntekijöiden keskuudessa hyvä maine. Sen sijaan eteenpäin kannattaisi viedä Suomen yrittäjien ehdottamaa Joustoturva TESiä, joka mahdollistaa sopimisen työehdoista paikallisella tasolla silloin, kun se on sekä työnantajan, että työntekijöiden etu.

Hyvää syksyistä viikonloppua,
Arto Satonen

Ps. Tarjoan pullakahvit kahvila Aniittassa (Kauppahallissa, Tampereella) ma 22.10. klo 13-14. Tervetuloa mukaan keskustelemaan ajankohtaisista asioista! Tässä on samalla halukkaille Kokoomuksen Tampereen kunnallisvaaliehdokkaille hyvä tilaisuus tavata potentiaalisia äänestäjiä.


Arto Satonen
arto.satonen@eduskunta.fi
050-5113110


Listalle liittymiset ja listalta poistumiset:
Arto Ahvensalmi
(Arto Satosen eduskunta-avustaja)
arto.ahvensalmi@eduskunta.fi
09-4324110 / 045-1245678

 

Comments are closed.