Arto Satosen viikkoviesti – viikon aiheina ambulanssien lähtövalmius, lasten hoidon ja työnteon yhteensovittaminen sekä Kokoomuksen uudet nimitykset

Hyvä ystävä,

Tällä viikolla Pirkanmaalla esiin nousi ambulanssien lähtövalmius ja valtakunnallisesti Jyrki Kataisen avaus lasten hoidon ja työnteon yhteensovittamisesta. Lisäksi Kokoomus on uudistanut tällä viikolla eduskuntaryhmän johtonsa.

Ambulanssi lähtee läpi vuorokauden välittömästi Pirkanmaalla

Sairaanhoitopiirin valtuusto päätti ensihoidon järjestämisestä Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä eilen. Hallituksen esityksen mukaan välitön 90 sekunnin lähtövalmius olisi toteutunut läpi vuorokauden vain Tampereella ja Nokialla. Valtuuston päätöksen mukaan välittömään lähtövalmiuteen lisättiin 17 hoitotason ambulanssia ympäri maakuntaa. Nyt siis kattavasti ympäri Pirkanmaata on ambulanssi lähdössä välittömästi hälytystehtävään. Tehty ratkaisu lisää Pirkanmaan kuntien kustannuksia 1,6 miljoonaa vuositasolla, eli summa on noin 4 euroa jokaista pirkanmaalaista kohden vuodessa.

Tämä asia sai Pirkanmaalla suuret puitteet. Valtuuston puheenjohtajana sain ottaa vastaan 11111 pirkanmaalaisen välitöntä lähtövalmiutta puoltaneen adressin ennen kokousta. Valtuustossa asiasta oli erilaisia näkemyksiä. Monissa kunnissa todellinen lähtövalmius on jo nykyisinkin ollut alle 15 minuuttia, mutta nopean lähdön varmistaminen edellytti valtuuston päätöstä välittömän lähtövalmiuden laajentamista. Itse kannatin myös tätä esitystä, koska pidän tasapuolisena sitä, että kattavasti joka puolella Pirkanmaalla voidaan taata myös yöaikaan ambulanssille nopea lähtövalmius.

Sairaanhoitopiirin valtuusto muutti myös hallituksen esitystä kuntien välisien maksujen kohdentamisesta. Hallituksen esityksen mukaan kustannukset olisivat jakautuneet 30 prosenttia väestömäärän ja 70 prosenttia tehtävään käytetyn ajan perusteella. Tämä laskentamalli olisi ollut edullinen Tampereen seudun kunnille. Valtuuston päätökseksi äänestyksen jälkeen tuli kuitenkin 50/50-malli, jota sairaanhoitopiirin johtaja alunperin esitti. Kannatin myös itse voittanutta esitystä, koska tämä malli on tasapuolisempi kaupunkimaisten ja maaseutumaisten kuntien maksujen kohdistamisen osalta kuin hallituksen esitys.

Lasten hoidon ja työnteon yhteensovittaminen

Pääministeri Jyrki Katainen toivoi Ruotsin vierailunsa jälkeen suomalaisten naisten seuraavan esimerkkiä Ruotsista, jossa naiset osallistuvat työelämään huomattavasti enemmän kuin Suomessa. Hän totesi suomalaisten kotiäitien pitkien poissaolojen työelämästä olevan vakava ongelma ja kertoi haluavansa pienten lasten vanhemmat nykyistä nopeammin takaisin työelämän pariin. Yksi ratkaisu tähän olisi osa-aikatyön hyödyntäminen. Suomen sosiaaliturvajärjestelmän perhe-etuudet pitäisikin Kataisen mielestä käydä läpi sekä arvioida niiden vaikutuksia naisten työllisyysasteeseen. Myös Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen ylijohtaja Juhana Vartiainen on varoitellut kotiäitiyden tuomista ongelmista työmarkkinoilla.

Pitkä poissaolo työelämästä onkin haaste nimenomaan poissaolevan henkilön itsensä kannalta, sillä ajan tasalla pysyminen nopeasti muuttuvassa työympäristössä muuttuu sitä vaikeammaksi mitä pidempään työn äärestä on poissa. Pitkä yhtäjaksoinen poissaolo heikentää myös naisten urakehitystä. Kataisen esille ottaman ajatuksen tarkoituksena on nimenomaan mahdollistaa osa-aikatyö lapsenhoidon ohella niille, jotka haluavat valita tämän vaihtoehdon. Myös kotona pidempään hoitaminen tulee edelleen olla mahdollista, jos vanhemmat sen vaihtoehdon valitsevat.

Uudistuksia Kokoomuksen riveissä – aloitan uutena varapuheenjohtajana

Elinkeinoministerinä toiminut Jyri Häkämies siirtyy Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n toimitusjohtajaksi ja samalla hänen tilalleen eduskuntaan nousee Kymen vaalipiiristä Imatralla asuva Kokoomuksen ensimmäinen varakansanedustaja Anu Urpalainen. Jyri Häkämiehen tilalle elinkeinoministeriksi siirtyy eduskuntaryhmämme puheenjohtajana toiminut Jan Vapaavuori.

Samalla uudistuksia tuli siis myös eduskuntaryhmämme puheenjohtajistoon, jonka johtoon nimettiin toisen varapuheenjohtajan paikalta Petteri Orpo. Orpon tilalle ryhmän toiseksi varapuheenjohtajaksi tulin valituksi äänestyksen jälkeen. Jatkossa pääsen uuden tehtävän ansiosta edistämään isänmaan etua sekä pirkanmaalaisia asioita eduskuntaryhmän lisäksi myös ministeriryhmässä sekä puolueen ja ryhmän johdon kokouksissa.

Hyvää loppuviikkoa toivottaen,
Arto Satonen


Arto Satonen
arto.satonen@eduskunta.fi
050-5113110


Listalle liittymiset ja listalta poistumiset:
Arto Ahvensalmi
(Arto Satosen eduskunta-avustaja)
arto.ahvensalmi@eduskunta.fi
09-4324110 / 045-1245678

 

Comments are closed.