Arto Satosen viikkoviesti – viikon aiheina uudet tehtäväni ja eduskunnan lisäykset budjettiin

Arvoisa lukija,

Terveiset Helsingin lumimyrskystä. Jälleen kerran on todistettu, että lumi ja rautatieliikenne eivät sovi yhteen. Näyttää siltä, että raideliikenteen toimivuuteen sijoitetut lisärahatkaan eivät auta, kun kunnon myrsky iskee päälle.

Tässä viestissä kerron uusista tehtävistäni. Varsinaisena viikon aiheena on eduskunnan tekemät lisäykset vuoden 2013 budjettiin, joista päätettiin tänään.

Liikennevaliokunnasta työelämäasioiden pariin

Tultuani valituksi eduskuntaryhmän varapuheenjohtajaksi luovuin liikenne- ja viestintävaliokunnan puheenjohtajuudesta. Uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Kalle Jokinen Orimattilasta. Jokinen on pitkäaikainen liikennevaliokunnan jäsen ja siviiliammatiltaan poliisi, joten liikenneasiat ovat hänelle erittäin tuttuja.

Ryhmän varapuheenjohtajuuden lisäksi jatkan maa- ja metsätalousvaliokunnassa, sekä Kokoomuksen maaseutuvaltuuskunnan puheenjohtajana. Ensi vuoden alussa olen myös siirtymässä takaisin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan, jossa toimin aiemmin puheenjohtajana. Työelämäasiat ovat nyt tulossa politiikan keskiöön, kun tarvitaan kilpailukykyä edistäviä uudistuksia. Hallitusneuvotteluissa vastuullani olivat juuri työelämän kysymykset, joten aihealue on hyvin tuttu. Suomi tarvitsee nyt uudistuksia, joilla tehtyjen työtuntien määrää lisätään ja suomalaisen työn kansainvälistä kilpailukykyä parannetaan. Tähän työhön pyrin antamaan myös oman panokseni lähikuukausien aikana.

Eduskunta lisäsi budjettiin 50 miljoonaa – sotaveteraanien tukeminen juhlapäätös

Hallituspuolueet pääsivät tänään yhteiseen näkemykseen siitä mitä lisäyksiä budjettiin tehdään. Eduskunta lisää budjettiin 50 miljoonaa euroa. Lisärahaa on ripoteltu kymmenille kohteille. Käyn tässä läpi tärkeimmät kohteet.

Itsenäisyyspäivän alla 5.12. eduskunta tekee juhlapäätöksen koskien sotaveteraanien kuntoutusta. Kuntoutukseen lisätään 6 miljoonaa euroa ja lisäksi taataan kaikille veteraaneille kuntoutus myös vuosille 2014-2017. Veteraanien kuntoutusasia laitetaan nyt kerralla kuntoon. Näin pitääkin vihdoinkin nyt tehdä, jotta kunniavelka vielä jäljellä oleville veteraaneille maksetaan. Lisäksi veteraanien tarvitsemiin hoitopalveluihin osoitetaan 3 miljoonaa euroa.

Tärkeitä lisäyksiä budjettiin ovat myös maanpuolustusta vahvistavat toimet. Kertausharjoituksiin lisätään miljoona ja vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen turvaamiseen 200000 euroa. Venäjän rajanylityspaikkojen toiminnan tehostamiseen osoitetaan rajavartiolaitokselle ja tullille yhteensä 1,2 miljoonaa euroa.

Oppisopimuskoulutuksen määrärahoja korotetaan aiemmasta esityksestä 2 miljoonalla eurolla kohdistaen ne erityisesti nuorten aikuisten kouluttamiseen. Tälle momentille on mahdollisesti myöhemmin tulossa hyvin huomattava lisäys, koska EK ja ammattiliitot käyvät neuvotteluja 3 päivän koulutusvapaaseen varatun 100 miljoonan valtionosuuden ohjaamista irtisanottujen ja lomautettujen kouluttamiseen. Oppisopimuskoulutukseen panostaminen sopisi tähän erinomaisesti.

Opetusalalle lisää rahaa tulee myös lastentarhanopettajien yliopistolliseen koulutukseen 1,7 miljoonaa ja sosiaalityön yliopistollisiin aloituspaikkoihin 1,4 miljoonaa. Yrityksille maksettavia vientitukia lisätään erityisesti Kiinaan ja Venäjälle suuntautuviin hankkeisiin yhteensä 1,1 miljoonaa ja lisäksi Matkailun edistämiskeskuksen Venäjä-hankkeeseen miljoona euroa.

Lastensuojeluun osoitetaan 3,4 miljoonaa euroa lisärahaa, päihdeäitien hoitoon 1,5 miljoonaa ja evo-tutkimukseen miljoona euroa. Tuomioistuimet saavat ruuhkien purkuun miljoona euroa.

Perusväylänpitoon lisätään 9 miljoonaa euroa. Teemahankkeita toteutetaan mm. Valtatie 2:lla. Yksityisteihin lisätään myös miljoona, mutta kokonaistaso jää silti tätä vuotta alemmaksi eli 9 miljoonaan euroon.

Vesihuoltotöihin lisätään 2 miljoonaa euroa ja uusiin siirtoviemärihankkeisiin 1,4 miljoonaa euroa. Ympäristöministeriön päätettäväksi jää mahdollistaako tämä lisäys Sastamala – Huittinen siirtoviemärin rakentamisen. Tämä hanke on ollut korkealla ympäristöministeriön listalla ja nyt lisärahan tulon myötä lobbausta on jatkettava. Samasta rahasta kilpailee useita hankkeita, joten seuraava vaihe on jatkokeskustelut ympäristöministeriön kanssa. Tämä hanke on jo tärkeäksi todettu, joten kyse on ainoastaan rahoituksen riittävyydestä. Tätä vaikeuttaa se, että aloitusrahan lisäksi tarvitaan myös myöntövaltuus tuleville vuosille.

Hyvää viikonloppua toivottaen,
Arto Satonen


Arto Satonen
arto.satonen@eduskunta.fi
050-5113110


Listalle liittymiset ja listalta poistumiset:
Arto Ahvensalmi
(Arto Satosen eduskunta-avustaja)
arto.ahvensalmi@eduskunta.fi
09-4324110 / 045-1245678

 

Comments are closed.