Arto Satosen viikkoviesti – viikon aiheina Euroopan taloustilanne ja tulevaisuus

Arvoisa lukija,

Tämän viikon terveiset tulevat Brysselistä! Olin kolme päivää kokoustamassa Brysselissä ensimmäistä kertaa järjestetyllä European Parlamentary Weekillä, jossa Euroopan parlamentin, kansallisten parlamenttien ja komissaarit vaihtoivat ajatuksia Euroopan talous- ja työllisyystilanteesta. Päätösvalta näissä asioissa tulee pitää omissa käsissä, mutta toisten maiden toimintatavoista on hyvä ottaa opiksi. Päällimmäiseksi opiksi jäi se, että Suomessa on nyt nopeasti ryhdyttävä kilpailukyvyn parantamiseen, jotta ei mennä Etelä-Euroopan kurjistumisen tielle.

Eurooppalaiset talousluvut hätkähdyttävät – yhteiskunnat myllerryksessä

Eurooppa on nopeasti ajautunut talouden veturista maailman talouden sairaaksi mieheksi. Työttömiä on jo yli 11 miljoonaa, nuoria työttömiäkin 5,8 miljoonaa eli enemmän kuin Suomessa asukkaita. Huonoimmissa maissa työvoimasta joka neljäs on työttömänä ja nuorista jopa 55 prosenttia. Todellisessa matokuurissa ollaan Kreikassa, Espanjassa ja Portugalissa. Latvia ja Irlanti ovat jo nousussa, mutta hinta on ollut kova.

Taustalla olevat syyt ovat yllättävän samankaltaiset. Korkea valtionvelka yhdistettynä kotitalouksien ylivelkaantumiseen ja asuntokuplaan. Pankkien lainoittaminen on ollut monissa maissa löysää ja ihmiset erehtyivät ottamaan liikaa lainaa maksukykyynsä nähden. Sopeutus on tullut pakon edessä. Latviassa palkkoja leikattiin puolella, asuntojen hinnat romahtivat ja 10 prosenttia työvoimasta on lähtenyt ulkomaille paremman leivän toivossa. Tiukka kurimus on tehnyt tehtävänsä. Vienti on lähes nelinkertaistunut, kun kilpailukykyä on laitettu kuntoon. Sosiaaliset vaikutukset ovat kuitenkin hurjat ja kestävät pitkään, koska yhteiskunnan maksamia tukia köyhille on jouduttu myös leikkaamaan.

Komissio antaa suosituksia talouspolitiikkaan – Suomelta pyydetään lisäselvityksiä

Valtioiden talouden hoitoa ja pankkien toimintaa koordinoidaan jatkossa nykyistä enemmän Euroopan Unionin tasolta politiikkasuositusten voimalla. Kukin maa saa omaan tilanteeseensa kohdistuvat suositukset. Tämä on järkevää, koska valtioiden tilanteet vaihtelevat paljon. Suomen onneksi pankit ovat hyvässä kunnossa. Sen sijaan valtiontalouden alijäämä on noteerattu jo Brysselissäkin. Suomi ei ollut enää niiden maiden joukossa, joiden julkinen talous katsottiin vakaaksi. Me olimme niiden joukossa, joilta pyydettiin lisäselvityksiä. Tämä tekee tämän kevään kotimaiset päätökset kilpailukyvyn edistämisestä välttämättömiksi. Hallituksen puolelta ratkaisevaa on helmikuun lopun hallituksen puolivälitarkastelu ja maaliskuun kehysriihi.

Cameronin sisäpoliittinen uhkapeli huolestuttaa

Pääministeri David Cameronin ilmoitus, jossa hän kansanäänestyksellä uhaten ajaa merkittäviä muutoksia Euroopan Unioniin, sekä brittien asemaa unionissa, oli paljon esillä Brysselin kokouksessa. Cameronille ei parlamentaarikkojen puheissa juuri löytynyt ymmärrystä. Cameronin linjaukset olivat kuitenkin jälleen yksi osoitus siitä, että viime kädessä kaikki politiikka on paikallista. Puhe oli lähinnä tarkoitettu brittiäänestäjille ja oman puolueen kannattajille. Samalla Cameron kuitenkin avasi oven, jonka sulkeminen voi olla vaikeaa.

Cameronin puheen taustalla on osaltaan Britannian vaikea taloustilanne, jossa maan kansainvälisen kilpailukyvyn ei katsota riittävän EU-säännösten puitteissa toimittaessa. Sen vuoksi Cameron hakee lisää kansallista päätösvaltaa työelämän kysymyksissä ja ympäristöasioissa. Panokset ovat kuitenkin kovat. Jos Britannia lähtisi Euroopan Unionista, niin se olisi myrkkyä EU-markkinoilla toimiville autotehtaille ja myös Lontoon Cityn asema rahamarkkinoiden keskuksena horjuisi. Ensimmäinen markkinareaktio Cameronin puheen jälkeen olikin punnan arvon aleneminen suhteessa euroon. Muiden maiden on mahdotonta hyväksyä sitä, että sisämarkkinoilla joku toimisi eri pelisäännöin tai briteille annettaisiin erityisetuja. Mikäli Cameron tähtää siihen, että koko Euroopan Unionin kilpailukykyä edistetään, niin silloin hänen avauksensa on tervetullut.

Suomessa Cameronin avauksesta on jo nostettu Soinin toimesta vaatimuksia kansanäänestyksen järjestämisestä myös täällä. Cameronin puhe antoi myös vanhalle sotaratsulle Paavo Väyryselle syyn avata eurovaalikampanjansa jo 1,5 vuotta ennen vaaleja. Ennen kuin tästä kansanäänestyksestä enempää innostutaan, niin kannattaa muistaa realiteetit. Jos Euroopan vientimarkkinoista riippuvainen Suomi lähtisi sooloilemaan ulos Unionista ja ulos eurosta, niin se vasta kalliiksi tulisi.

Hyvää viikonloppua toivottaen,
Arto Satonen


Arto Satonen
arto.satonen@eduskunta.fi
050-5113110


Listalle liittymiset ja listalta poistumiset:
Arto Ahvensalmi
(Arto Satosen eduskunta-avustaja)
arto.ahvensalmi@eduskunta.fi
09-4324110 / 045-1245678

 

Comments are closed.