Arto Satosen viikkoviesti – viikon aiheena puoliväliriihi

Arvoisat lukijat,

Tämän viikon keskeinen poliittinen anti on hallituksen puoliväliriihen ratkaisuissa. Viikon julkinen keskustelu velloi Himasen raportissa, sukupuolineutraalin avioliiton käsittelyssä ja hevosenlihakohun jälkimainingeissa. Näistä kaikista on kuitenkin kirjoitettu jo ihan riittävästi lehdistössä, joten tämä viesti keskittyy puoliväliriihen tuloksiin.

Hallituksen puoliväliriihessä tehtiin periaatteelliset linjaukset, joissa on myös joitakin yksityiskohtia, mutta varsinaisesti näiden linjausten pohjalta tehdään konkreettiset päätökset kehysriihessä 21.3. Hallitus keskittyy maaliskuun kehysriihessä erityisesti kasvuun ja työn määrän lisäämiseen, rakenneuudistuksiin ja julkisen talouden kuntoon saattamiseen.

Tässä keskeisimmät linjaukset omin kommentein:

Velkaantumisen leikkaamisesta on sovittu. Jos rakenteellisissa toimissa ei edetä, merkitsee se suurempia leikkauksia ja veronkorotuksia.
Kommentti: Talouskasvua edistävän maltillisen työmarkkinaratkaisun aikaansaaminen on välttämätöntä.

Hallitus tekee kehysriihessä veroratkaisuja talouden kasvupotentiaalin vahvistamiseksi. Kommentti :Selvä tarve on yhteisöveron alentamiseen viennin edistämiseksi.
Kommentti: Yhteisöveron alennus ei saa kuitenkaan johtaa pk-sektorilla toimivien omistajayrittäjien kokonaisverotuksen kiristymiseen, koska uudet työpaikat syntyvät näihin yrityksiin.

Isoja linjauksia kasvun kannalta tehtiin jo : uudet siemen- ja kasvurahastot helpottamaan yritysten rahoitusten saantia, rikkidirektiivin kompensaatio ja Pekka Ala-Pietilän ICT-raportin toimet.
Kommentti: Rikkidirektiivin kompensointi on tärkeää sekä teollisuuden kilpailukyvyn, että kuljetusalan kannattavuuden turvaamiseksi.

Puolivälitarkastelussa linjattiin myös, että hallitus välttää tällä hallituskaudella lisäämästä uusia kustannuksia tai sääntelyä teollisuudelle.
Kommentti: Tämä on hyvin tärkeä linjaus, jolla on laajoja heijastuksia sekä työmarkkinalainsäädäntöön, että ympäristöpolitiikkaan.

Myös seuraavat päätetyt työllisyystoimet tukevat kasvua ja lisäävät työn tarjontaa: opintotuen uudistaminen, työn- ja perhe-elämän yhteensovittaminen, työelämän tasa-arvo, osatyökykyiset, matalapalkkatöiden tukipaketti, nuorten koulutussopimuksen selvittäminen, työperäisen maahanmuuton edistäminen paikkaamaan työvoimakapeikkoja.

Eläkeuudistuksesta hallitus linjasi puolivälitiedotteessaan: “Hallitus on yhdessä työmarkkinajärjestöjen kanssa sitoutunut eläkeuudistuksen sisällölliseen valmisteluun siten, että se tulee lainsäädännöllisesti voimaan viimeistän 1.1.2017.“ Pääministeri vetosi tiedotustilaisuudessa erikseen työmarkkinajärjestöihin: ”Sopikaa.”
Kommentti: Askel oikeaan suuntaan, tässä asiassa on vitkuteltu jo riittävästi.

Kunta- ja sote-uudistuksen osalta sekä kuntien vastaukset, että sote-selvitysmiesten raportit valmistuvat kehysriiheen mennessä. Myös näissä asioissa tehdään siten kolmen viikon sisällä merkittäviä linjanvetoja. Jo nyt hallitus päätti siitä, että kuntien velvoitteita ja normeja vähennetään. Lisäksi hallitus valmistelee kehysriiheen konkreettiset toimet, joilla edistetään kuntaliitosselvitysten ripeää käynnistymistä ja kannustetaan kaupunkiseutuja kuntaliitoksiin.
Kommentti: Sote-selvitysmiesten raportilla on jatkon kannalta tärkeä rooli.

Viikonlopputerveisin,
Arto Satonen


Arto Satonen
arto.satonen@eduskunta.fi
050-5113110


Listalle liittymiset ja listalta poistumiset:
Arto Ahvensalmi
(Arto Satosen eduskunta-avustaja)
arto.ahvensalmi@eduskunta.fi
09-4324110 / 045-1245678

 

Comments are closed.