Arto Satosen viikkoviesti – viikon aiheina maatalouspolitiikan uudistaminen, vuosilomalain muuttaminen ja turvetuotanto

Arvoisa lukija,

Politiikassa on fiilis tällä hetkellä kuin suuren urheilujuhlan alla. Ensi torstain kehysriihi on hyvin tärkeä päivä, jossa tarkoitus on linjata hallituksen ratkaisuja koko loppuvaalikaudelle. Taloudelliset paineet uudistuksiin kasvavat. Teollisuustuotanto aleni tammikuussa yli 4 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna ja kauppatase on 425 miljoonaa miinuksella. Velkaantumisen taittamiseksi joutuu hallitus tasapainottamaan taloutta ensi viikolla aiemmin kaavailtua 500 miljoonaa enemmän. Näihin talouspolitiikan isoihin linjoihin ja veroratkaisuihin palaan ensi viikon kirjeessä.

Tämän viikon kirjeessä asiaa maatalouspolitiikan uudistamisesta, vuosilomalain muuttamisesta ja kyselytunnilla esille nousseesta turvetuotantokeskustelusta.

Maatalouspolitiikan uudistus menossa oikeaan suuntaan

Suomi on saamassa hyvin läpi tavoitteitaan maatalousuudistuksessa. Tämä toki sillä varauksella, että parlamentin ja neuvoston väliset uudet neuvottelut budjetista eivät maatalouden osalta olennaisesti muuta EU:n budjettiratkaisua. EU:n maatalousvaliokunta teki Suomen kannalta tällä viikolla hyviä päätöksiä mm. Poistamalla hiilirikkaiden maiden kyntökiellon ja tukemalla tuotantoon sidottuja tukia.

Maa- ja metsätalousvaliokunta hyväksyi eilen oman lausuntonsa maatalousuudistuksesta. Lausunto oli yksimielinen ja lähtökohdiltaan positiivinen. Valiokunta kirjasi kuitenkin ponteen Suomen kannalta tärkeimmät tavoitteet jatkoneuvotteluille:

  • maailman ruokaturvan parantaminen
  • oikeudenmukaisempi tukijakauma Euroopan tasolla, Suomen erityisolosuhteiden huomioonottaminen
  • tuotantoon sidonnaisten tukien osuuden lisääminen
  • viherryttämistuen edellyttämissä toimenpiteissä on otettava huomioon maassamme jo tehdyt toimenpiteet eli siis Suomen kotimaisen pitkälle menneen ympäristöohjelman arvo pitää tunnustaa, eikä aiheuttaa viljelijöille lisää byrokraattista taakkaa
  • viljelytoimenpiteet hiilirikkailla mailla tulee sallia
  • kiirehditään elintarvikkeiden ja pääainesosan alkuperämaamerkintöjen käyttöönottoa
  • metsäasioiden päätöksenteko halutaan ehdottomasti pitää kansallisella tasolla

Vuosilomalaki muuttuu sairauskarenssin osalta

EU:n tuomioistuimen päätöksen johdosta vuosilomaa koskevia sairauspäivän karensseja muutetaan. Ensi lokakuusta lähtien lakisääteinen 5 viikon loma on karenssivapaa. Sen sijaan yli 5 viikon lomissa karenssi säilyy nykyisellään. Nykyisten TESien voimassaoloaikana noudatetaan niitä eli muutos tulee voimaan vähitellen. Eduskunnalle annetaan vuoteen 2015 loppuun mennessä selvitys muutoksen vaikutuksista talouteen ja työllisyyteen. Korvaavan lomapäivän saaminen edellyttää aina välittömästi hankittua lääkärintodistusta sairaudesta. Korvaavat lomapäivät eivät tule loman jatkoksi, vaan ne pidetään myöhemmin.

Kattilaan kivihiiltä puun ja turpeen sijasta – onko mitään järkeä?

Kyselytunnilla pääasiaksi nousi torstaina turpeen vähäinen käyttö, joka pakottaa monet laitokset käyttämään kivihiiltä, jonka hinta päästökaupassa on nyt myös alhainen. Jos turvetta ei ole saatavilla riittävästi, niin pelkällä metsähakkeella ei voida toimia. Ulkomaisen fossiilisen polttoaineen suosiminen kotimaisen sijasta ihmetytti edustajia laajasti.

Turve on ilman muuta jatkossakin tärkeä energiamuoto Suomelle. Nykyaikaisella tekniikalla turvetuotannon sivuvaikutukset vesistölle on pitkälti mahdollista estää. Suomen soista vain prosentti on tuotantokäyttöön valjastettu, joten koskemattomille soille ei tarvitse mennä. Sen sijaan luontoarvonsa jo menettäneitä alueita voitaisiin hyödyntää nykyistä selvästi enemmän. Turpeen vähäinen käyttö johtuu kahdesta asiasta: kosteista kesistä ja erittäin vaikeista lupamääräyksistä. Turpeen nostoon tarvittavat luvat ovat todella tiukassa. Väistämättä tulee mieleen kysyä, onko lupien vaikeuttamisen taustalla myös ideologisia motiiveja?

Hyvää viikonloppua,
Arto Satonen


Arto Satonen
arto.satonen@eduskunta.fi
050-5113110


Listalle liittymiset ja listalta poistumiset:
Arto Ahvensalmi
(Arto Satosen eduskunta-avustaja)
arto.ahvensalmi@eduskunta.fi
09-4324110 / 045-1245678

 

Comments are closed.