Arto Satosen viikkoviesti – viikon aiheena tehdyt kehysratkaisut

Arvoisa lukija,

Takana on isojen päätösten viikko. Kataisen hallitus teki tukun päätöksiä, jolla Suomea nostetaan nousuun. Päätösten kantavana sinisenä lankana on ollut suomalaisen yrittäjyyden ja työllisyyden edistäminen kilpailukykyä parantamalla. Samalla valtion velkaantumisen kasvu taitetaan sopeuttamalla taloutta 600 miljoonalla. Tässä viestissä on lopussa myös linkki koko hallituksen tiedotteeseen, josta voit lukea asioista yksityiskohtaisemmin. Käyn varsinaisessa viestissä läpi vain poimintoja tärkeimmistä päätöksistä.

Verouudistus aktiivisen yrittäjän hyväksi

Yhteisöveron laskeminen 20 prosenttiin eli 2 prosenttiyksikkö alle Ruotsin tason on historiallinen linjanveto, joka kannustaa investoimaan Suomeen. Osinkoverotuksen puolella kiristykset kohdentuvat lähinnä listattujen yhtiöiden osakkeenomistajille. Sen sijaan aktiivisten omistajayrittäjien osalta verotus kevenee. Yrittäjistä maksumiehiksi jäävät vain ne, jotka suhteessa pieneen tulokseen ovat nostaneet yrityksestä ulos aiemmin kertyneitä voittoja. Suomen Yrittäjät ja EK ovat kiitelleet hallitusta tärkeän verouudistuksen aikaansaamisesta.

Maltillinen tulosopimus tarvitaan edelleen

Viikko olisi ollut täydellinen, jos hallituksen historiallisen verouudistuksen ohella olisi toteutunut myös työllisyyttä tukeva työmarkkinaratkaisu. Valitettavasti yhteistä säveltä neuvotteluissa ei löytynyt. Edessä on todennäköisesti liittokierros syksyllä. Toivoa sopii, että maltti säilyy molemmin puolin. Nyt on myös työmarkkinajärjestöillä aidosti näytön paikka. Niille myönnetty valta esimerkiksi lainsäädännön valmistelussa perustuu siihen, että maan edun niin vaatiessa löydetään koko maan taloutta tukevia ratkaisuja. Jos tähän ei kyetä, niin silloin arvovalta horjuu.

Soinin ja Perussuomalaisten puheenvuorot eilen kyselytunnilla olivat todella erikoisia. Soinin mukaan yhteisöveron alentaminen 4,5 prosenttiyksiköllä tulisi välittömästi johtaa vastaaviin palkankorotuksiin. Suomi ei kuitenkaan enää ole suljettu talous, jossa kakkua jaetaan keskenämme. Jos vaikeuksissa olevaa vientiä ei saada vetämään, niin se heijastuu kaikkialle. Ensin alihankkijoille, mutta välillisesti myös palvelualoille ja julkisen talouteen eli lopulta kaikille töissä oleville. Veronalennuksessa kyse ei siten ole tulonjaosta, vaan kilpailukyvyn parantamisesta.

Monia hyviä yksittäisiä päätöksiä

Hallituksen suurimmat veronkorotukset kohdistuvat alkoholi ja tupakkaveroon, mitkä ovat oikeita linjauksia. Sähköveron korotus on 80 miljoonaa, mutta siitä keskimääräinen sähköllä lämmittävä selviää alentamalla 0,5 astetta lämpötilaa asunnossa.

Harmaan talouden kitkemiseksi ja kotona tehtävän työn edistämiseksi kotitalousvähennystä korotetaan 20 prosenttia 2400 euroon / hlö. Myös työtulovähennys nousee, mikä auttaa pienituloisia palkansaajia. Nuorisotakuuseen tulee 10 miljoonaa euroa lisää ja oppisopimuskoulutuksen laajentamiseen 18 miljoonaa. Näin tiukka kehys helpottuu näiden asioiden osalta. Kohtuuhintaista asuntotuotantoa edistetään myös lyhentämällä valtion korkotukilainaa 40 vuodesta 20 vuoteen. Opintotuki sidotaan indeksiin v. 2014 elokuusta lähtien.

Sote-ratkaisu tarkentuu myöhemmin

Hallitus teki linjauksia myös sosiaali- ja terveysratkaisujen osalta. Selvitysmiesten esittämä 34 alueen malli ei sinällään tule voimaan, vaan nyt puhutaan hieman reilusta 20 alueesta. Aika näyttää mitä tämä käytännössä merkitsee esimerkiksi Pirkanmaalla. Todellisia vaihtoehtoja maakunnassa on vain kaksi. Tampere-vetoinen yksi sote-alue tai selvitysmiesten esittämä neljän vastuualuekunnan (Tampere, Valkeakoski, Sastamala, Jämsä) malli. Yksikään malli ei ole kaikkien kuntien mieleen.

Hallituksen päätöksessä korostetaan nykyisten resurssien käyttämistä tehokkaasti hyväksi ja siellä on erikseen maininta aluesairaaloiden hyödyntämisestä. Lisäksi yli 20000 asukkaan kunnille tulee oikeus järjestää erikoissairaanhoitoa, mutta sen muoto tarkentuu myöhemmin. Sairaanhoitopiirit poistuvat v. 2017. Vaativin hoito keskittyy ERVA-alueille, joiden sisällä olevien sairaaloiden välinen toimiva työnjako muodostuu tärkeäksi. Koko ajan on myös muistettava se, että potilaan vapaa hakeutumisoikeus tulee voimaan 2014, joten potilas itse pystyy valitsemaan eri sairaaloiden välillä. Kuntien on kuuluttava johonkin sote-alueeseen, mutta he eivät voi ohjata potilaiden sijoittumista entiseen tapaan. Kilpailussa tulevat pärjäämään ne sairaalat, joiden hoitoa potilaat pitävät hyvänä.

Valtioneuvoston virallisen tiedotteen nyt tehdyistä ratkaisuista löydät
täältä.

Hyvää kevätaurinkoista viikonloppua,
Arto Satonen


Arto Satonen
arto.satonen@eduskunta.fi
050-5113110


Listalle liittymiset ja listalta poistumiset:
Arto Ahvensalmi
(Arto Satosen eduskunta-avustaja)
arto.ahvensalmi@eduskunta.fi
09-4324110 / 045-1245678

 

Comments are closed.