Arto Satosen viikkoviesti – viikon aiheina verouudistus ja koulujen työrauha

Arvoisa lukija,

Viimeisen viikon aikana on politiikassa riittänyt värikkäitä vaiheita. Eilen asiat saatiin kuitenkin oikeille raiteilleen. Yritysverouudistuksen peruslinja säilyi, mutta siihen tehtiin tarvittavat korjaukset. Käyn tässä viestissä vielä läpi uudistuksen ja kehysratkaisun tärkeimmät pointit. Lisäksi tässä listaviestissä on asiaa koulujen työrauhaongelmia koskevan lain valmistelusta.

Lopputulos on mielestäni hyvä seuraavista syistä:

1. Yhteisöveron alennus lisää kilpailukykyä

Yhteisöveroa alennetaan alkuperäisen ehdotuksen mukaisesti 20 prosenttiin eli pienenee siis 4,5 prosenttiyksikköä ja menee alle Ruotsin tason. Näin merkittävä yhteisöveron alennus rohkaisee investoimaan Suomeen ja luomaan uusia työpaikkoja Suomessa. Veronalennuksen arvon on lähes miljardi euroa, josta huomattava osa palautuu valtiontalouteen dynaamisten vaikutusten kautta. Yhteisöveron kevennys hyödyttää kaikkia voittoa tekeviä yrityksiä. Tärkeintä on kuitenkin yhteisöveron alentamisella saada Suomen talouskasvuun vauhtia, josta hyötyvät kaikki suomalaiset.

2. Piensijoittajien verotus kiristyy aiempaa lievemmin

Torstaisen hallituksen päätös merkitsee sitä, että piensijoittajien osinkoveron korotus jää puolta alkuperäistä esitystä pienemmäksi. Alkuperäisessä esityksessä osakesäästäjän vero oli nousemassa 30 tai 32 prosenttiin osinkojen määrästä riippuen. Nyt vero tulee olemaan 25,5 tai 27,2. Aiemmin vero oli 21. Nyt päätetty korotus on tasoltaan kohtuullinen, koska piensijoittaja välillisesti hyötyy yhteisöveron laskemisesta. Yhteisöveron aleneminen merkitsee yritysten taseiden vahvistumista, millä on myönteinen vaikutus osakekurssiin ja osinkomaksukykyyn. Lopputulos tulee olemaan lähes neutraali.

3. Listaamattomien yritysten verohuojennus rajoitetaan 150000 euroon

Alkuperäinen esitys olisi antanut niille rikkaille omistajayrittäjille, joiden nettovarallisuus on yli miljoona euroa mahdollisuuden nostaa rahaa ulos yrityksestä 7,92 prosentin osinkoverotuksella. Palauttamalla verohuojennukseen raja tämä vero nousee 24,24 prosenttiin. Tämä perustuu siis siihen, että vero on huojennettu 150000 euroon osingonsaajaa kohden ja sen jälkeen verotus on yhteneväinen pörssiyhtiöiden osinkoverotuksen kanssa. Tällä päätöksellä poistuu samalla mahdollisuus säästää verotuksessa ketjuttamalla yhtiöitä.

Aiemmin huojennetun verotuksen piirissä on voinut nostaa osinkoja 60000 euroa vuodessa ja nyt tämä raja nousee 150000 euroon, joten suhteessa nykykäytäntöön tämä on menestyville perheyrityksille hyvä asia ja osaltaan helpottaa sukupolvenvaihdosten tekemistä. Osaltaan tämä uudistus myös kannustaa investoimaan omaan yritykseen, jolla puolestaan on huomattavia työllisyysvaikutuksia. Monilla paikkakunnilla isot perheyritykset muodostavat talouden selkärankan.

4. Kehysriihen muut kasvua edistävät päätökset säilyvät

Hallitus pitää kiinni kehysriihen muista keskeisistä päätöksistä. Työllisyyden ja talouskasvun kannalta merkittäviä ovat mm. kotitalousvähennyksen korotus 2000 eurosta 2400 euroon, huomattava lisärahoitus oppisopimuskoulutukseen ja ammatillisen koulutuksen nuorisoasteen paikkoihin verrattuna alkuperäiseen kehykseen, sekä merkittävät toimet kohtuuhintaisen asuntotuotannon edistämiseksi kasvukeskuksissa.

Talouden vakauden kannalta kaikkein tärkein on velkaantumisen taittamiseen tähtäävä päätös, joka merkitsee 600 miljoonan euron talouden tasapainottamista, jolla velkaantuminen suhteessa bruttokansantuotteeseen on tarkoitus kääntää laskuun tämän vaalikauden aikana.

Koulujen työrauhalaki etenee

Koulujen työrauhaongelmat ovat viime aikoina lisääntyneet merkittävästi. Kymmenen vuoteen lainsäädäntöön ei ole tehty muutoksia. Nyt lakiuudistus koulujen työrauhan parantamiseksi on tulossa eduskuntaan tänä keväänä ja voimaan syksyllä. Asia sai vauhtia Sastamalan Sylvään koulun tapauksesta, jossa apulaisoikeuskansleri tulkitsi rehtori Jari Anderssonin käyttämät keinot olevan ristiriidassa voimassaolevan lainsäädännön kanssa. Sen sijaan Anderssonin keinot esimerkiksi puuttumisesta koulukiusaamiseen koulumatkoilla, mielekkäiden tehtävien teettäminen jälki-istunnon yhteydessä ja tahallisten sotkemisen ja töhräämisen siivoaminen ovat maalaisjärjen mukaisia kasvatuskeinoja. Nyt siis lakia ollaan muuttamassa juuri tähän suuntaan.

Lakiesityksen pohjaversio löytyy OKM:n sivuilta ja se on monessa suhteessa edistysaskel. Siihen tarvitaan kuitenkin vielä täsmennyksiä. OAJ on työrauhan turvaamiseksi vaatinut oikeutta erottaa muiden opiskelijoiden opiskelua häiritsevä tai väkivaltaisesti käyttäytyä oppilas koulusta 3 päiväksi rehtorin päätöksellä. Nykyisin koulusta erottaminen vaatii lautakunnan päätöksen, mikä tekee asian hyvin kankeaksi. Laissa on myös tärkeää määritellä selkeästi mitkä ovat opettajan voimankäyttöoikeudet. On kestämätön tilanne, jos opettaja joutuu opetustilanteessa miettimään mitä hän on oikeutettu tekemään ja johtaako voiman käyttäminen oikeusprosessiin tai jopa työn menettämiseen. Kaikkineen tässä koulujen työrauha asiassa ollaan nyt kuitenkin ottamassa pitkä askel oikeaan suuntaan.
Hyvää viikonloppua toivottaen,
Arto Satonen


Arto Satonen
arto.satonen@eduskunta.fi
050-5113110


Listalle liittymiset ja listalta poistumiset:
Arto Ahvensalmi
(Arto Satosen eduskunta-avustaja)
arto.ahvensalmi@eduskunta.fi
09-4324110 / 045-1245678

 

Comments are closed.