Arto Satosen viikkoviesti – viikon aiheina työllisyystilanne, Tohlopin kehittäminen ja Tampereen järjestelyratapihan siirto

Arvoisa lukija,

Tämän viikon listaviestissä asiaa työllisyystilanteesta, sekä Pirkanmaalaisista teemoista kuten Tohlopin kehittämisestä ja Tampereen järjestelyratapihan mahdollisesta siirrosta.

Työllisyysluvuissa ei isoja muutoksia, haasteita kuitenkin edessä

Eduskunta käsittelee parasta aikaa vuoden 2014 kehysbudjettia. Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnassa huomio kohdistuu työllisyystilanteeseen. Uusimmat työllisyysluvut ovat hieman aiempia heikompia. Työllisyysaste on 67,6 prosenttia ja työttömyys 8,7 prosenttia. Vaikeasti työllistettävien työttömien määrä on 152000, jossa on nousua vuoden takaiseen 12000. Aktivointiaste vuodelle 2014 on nyt ennusteen mukaan 29 prosenttia eli siis lähes kolme kymmenestä työttömästä pääsee koulutukseen, tuettuun työhön tai muuhun aktiivitoimeen. Hallituksen painopiste on syrjäytymisen ehkäisemisessä, mikä näkyy panostuksina nuorten ja pitkäaikaistyöttömien aktivoimiseen. Helpoimmin työllistyvät juuri työttömäksi jääneet ja vastavalmistuneet. Heidän palveluistaan ei pidä tinkiä, koska parasta työllisyydenhoitoa on katkaista työttömyyden kierre pikaisesti. Nuorten osalta työharjoittelu tulee palauttaa keinovalikoimiin, koska pelkkä sanssikortti 800 euron yhteiskunnan kuukausipanoksella ei ole yrityksille riittävä houkutin työllistää kaikkia nuoria.

Tällä viikolla saatiin huolestuttavia uutisia myös sisämarkkinoilta. erityisesti erikoiskaupassa on ollut hiljaista, mikä johtaa kaupan alalla ainakin lomautuksiin, joista Stockmann jo ilmoitti koko henkilökuntaansa koskien. Sisämarkkinoiden tilanne johtuu ostovoiman hiipumisesta. Työllisyyden puolustamiseksi on tässä tilanteessa onnistuttava kahdessa asiassa. Vientiin on saatava lisää vauhtia ja työmarkkinoita on kehitettävä Ruotsin ja Saksan esimerkin mukaisesti, jotta mahdollisimman moni pääsee edes osa-aikaiseen työhön kiinni.

Mediapolis etenee hyvin aikataulussa

Kirjoitin jo vuoden 2011 loppupuolella Tohloppiin suunnitteilla olleen Mediapoliksen suuresta merkityksestä Pirkanmaan media- ja teknologiaosaamisen kehittäjänä. Hanke on lähtenyt hyvin liikkeelle ja jo viime talven aikana kaikki studio- ja tuotantotilat on nyt uudistettu. Tulevaisuudessa Yle tuottaakin Tampereella aiempaa enemmän sisältöä myös muille Ylen kanaville kuin TV2:lle. Ylen oman toiminnan lisäksi samaan keskittymään on nyt siis rakentumassa Mediapolis, jossa on mukana ICT-alan yrityksiä, audiovisuaalisen alan sisältötoimittajia sekä oppilaitoksia. Esim. TAMK:n taiteen ja viestinnän opiskelijat aloittavat muuton Mediapolikseen jo vuoden päästä kesällä 2014.

Hankkeen suurin idea pirkanmaalaisen osaamisen näkökulmasta onkin tuoda saman katon alle eri aloilla toimivia ihmisiä, joilla on yhteisiä kontaktipintoja median tuottamiseen tai suunnitteluun. Kokoamalla yhteen paikkaan mainos- ja mediatoimintoja, peliteollisuutta, tuotantoyhtiöitä, viestintäyhtiöitä, tapahtuman järjestäjiä, suunnittelutoimistoja sekä sisällöntuottajia voidaan saada aikaan monia uusia innovatiivisia ratkaisuja, joita tarvitaan uuden liiketoiminnan syntymistä varten. Uusien start up -tyyppisten mahdollisuuksien kehittämisen sekä Ylen oman toiminnan vahvistamisen lisäksi Mediapolis luo puitteet muillekin alan yrityksille verkostomaiseen ja kustannustehokkaaseen toimintaan.

Järjestelyratapihan tilalle mahtuisi kokonaan uusi keskustamainen kaupunginosa

Nykyinen järjestelyratapihan sijainti Tampereen keskustassa ei nykytilanteessa ole optimaalinen ratkaisu. Sen siirtoa on jo pitkään suunniteltu tulevan oikoradan yhteydessä toteutettavaksi, mutta miksi pitäisi odottaa oikorataa? Nyt olisi syytä selvittää oikoradan realistinen aikataulu. Jos se ei ole lähitulevaisuudessa toteutettavien hankkeiden listalla, kannattaisi selvittää järjestelyratapihan siirtoa erillisenä hankkeena jo ennen sitä.

Siirtämällä järjestelyratapiha nykyiseltä paikalta kohti etelää, saataisiin Tampereelle lähes 40 hehtaaria arvokasta tonttimaata keskustasta asumis- ja toimistokäyttöön suoraan rautatien varrelta. Alue sijaitsee myös loistavien liikenneyhteyksien varrella, koska sekä tuleva lähijunaliikenne että suunnitellut ratikkayhteydet kulkevat vierestä. Tampereelle tämä mahdollistaisi keskusta-asumisesta pitävien asukkaiden houkuttelemisen Tampereelle sekä yrityksille mahdollisuuden hankkia toimitilat suoraan radan varrelta nopeiden pääkaupunkiseutuyhteyksien päästä.

Tampereen keskustasta katsottuna järjestelyratapihan nykyisestä sijainnista ei juuri ole hyötyä, koska järjestelyratapihaa tarvitaan lähinnä syöttöliikennettä varten. Siis tilanteisiin, jossa teollisuuslaitokselta tuodaan vaunuja ja joista tehdään sitten esim. satamiin meneviä junia. Järjestelyratapihojen tarve ylipäätään tulee olemaan jatkossa aiempaa vähäisempi. Yleisesti Euroopassa on ajettu tavarajunia jo pitkään valtaosin vakiokokoonpanoilla, eli junakokoonpanoja ei tarvitse järjestellä kesken matkan. Tämä suuntaus yleistynee myös Suomessa.

Oikea paikka järjestelyratapihalle saattaisi löytyä esimerkiksi Akaan Kolhosta, mikä samalla antaisi piristysruiskeen alueen elinkeinoelämälle. Järjestelyratapihan sijoittamista Akaaseen tukisi voimassaolevan teollisuusalueen osayleiskaavan lisäksi keskeinen maantieteellinen sijainti Helsingin, Tampereen ja Turun rautatieyhteyksien solmupisteessä sekä kaikkiin näihin isoihin kaupunkeihin lähtevät nopeat moottoritieyhteydet. Jatkossa tuleva Riihimäen kolmioraide mahdollistaa Akaasta myös suorat yhteydet Venäjälle. Etenkin Venäjän kaupan kannalta junaliikenteestä kumipyörille tai toisinpäin siirrettäviä yhdistelmäkuljetuksia ajatellen olisi järjestelyratapihan sijainnin tärkeää olla myös nopeiden maantieyhteyksien varrella.

Näistä molemmista pirkanmaalaisista aiheista keskustelu jatkuu. Jos sinulla on kommentteja Tohlopin kehittämiseen tai ratapihan siirtoon, niin mielelläni niistä kuulisin.

Hyvää viikonloppua toivottaen,
Arto Satonen


Arto Satonen
arto.satonen@eduskunta.fi
050-5113110


Listalle liittymiset ja listalta poistumiset:
Arto Ahvensalmi
(Arto Satosen eduskunta-avustaja)
arto.ahvensalmi@eduskunta.fi
09-4324110 / 045-1245678

 

Comments are closed.