Arto Satosen viikkoviesti – viikon aiheina rikoslain uudistukset sekä keskittämiskehitys

Arvoisa lukija,

Tällä viikolla eduskunta sai käsittelyynsä ensimmäisen kansalaisaloite, joka koski turkistarhauksen kieltämistä. Tämä asiaa menee seuraavaksi maa- ja metsätalousvaliokuntaan asiantuntijakuulemiseen. Valiokunnan jäsenenä olen päätöksenteossa mukana. Palaan tähän asiaan tarkemmin myöhemmin. Aikamoista ironiaa oli kuitenkin se, että samaan aikaan kun Madridissa osoitettiin mieltä suurtyöttömyyttä vastaan, niin Suomen eduskunnassa käsiteltiin tuhansien ihmisten työpaikan lopettamista poliittisella päätöksellä. On täysin selvää, että Suomi tarvitsee turkistarhauksen tuomat työpaikat, 400 miljoonan vuosittaiset vientitulot ja 65 miljoonan verotulot.

Tämän viikon listaviestissä asiaa rikoslain uudistuksista, jotka ovat menossa oikeaan suuntaan. Lisäksi keskittämiskehityksestä, joka uhkaa ajaa alas sekä Vammalan synnytykset, että Tampereen aluelennonjohdon.

Parannuksia rikoskäytäntöihin

Tällä viikolla oikeusministeriön asettama työryhmä esitti hallitusohjelman mukaista mahdollisuutta liittää pitkiin ehdollisiin vankeusrangaistuksiin lyhyt ehdoton vankeusjakso. Käytännössä tämä uusi yhdistelmärangaistus tarkoittaisi sitä, että jatkossa ehdollisten tuomioiden sijaan joutuisi istumaan ainakin lyhyen aikaa myös vankeudessa, vaikka suurin osa tuomiosta suoritettaisiinkin ehdollisena. Nykyisen järjestelmän ongelmana työryhmä näkee sen, että nykyisin rikollinen on tuomittava joko kokonaan ehdolliseen tai kokonaan ehdottomaan vankeuteen ilman mitään välimuotoisia vaihtoehtoja, vaikka pitkällä ehdollisella tuomiolla ja pitkällä ehdottomalla tuomiolla on hyvin suuri ero. Nykymuotoinen pelkkä ehdollinen rangaistus onkin aivan liian kevyt tuomio, joka ei rikosrekisteristä välittämättömille ihmisille merkitse käytännössä mitään muuta kuin vapauttavaa tuomiota.

Tällä hallituskaudella pyritään myös muilla keinoin puutumaan rikollisuuteen. Maaliskuussa hallitus antoi esityksen, jonka mukaan poliisin televalvontaoikeuksia rikoksen estämiseksi on tarkoitus lisätä ensi vuoden alusta lähtien. Uudistuksen myötä poliisin pitäisi jatkossa voida hyödyntää televalvontaa ainakin mikäli rikoksesta epäillyn henkilön voidaan olettaa syyllistyvän lapsen houkuttelemiseen seksuaalisiin tarkoituksiin. Televalvonta tiedoilla tarkoitetaan mm. tunnistamis- ja sijaintitietojen hankkimista esimerkiksi matkapuhelimesta tai tietokoneesta. Itse kyselin oikeusministeriltä jo viime vuoden puolella, miksi esimerkiksi varastettua matkapuhelinta ei nykyisen lain mukaan saa jäljittää, vaikka ryöstön uhriksi joutunut itse sitä pyytäisi. Teknisesti tämä onnistuisi kyllä. Välillä tuntuu, että rikollisia ja heidän oikeuksiaan suojellaan Suomessa paremmin kuin rikoksen uhreja.

Keskittämistä puolustellaan synergiaeduilla – onko suuri aina kaunista?

Tällä viikolla olen saanut yhteydenottoja sekä Vammalan synnytysten, että Tampereen aluelennonjohdon jatkon puolesta. Ensi kuulemalta luulisi, että näillä kahdella asialla ei ole mitään tekemistä keskenään. Kun hieman asioihin syventyy, niin molemmissa on itse asiassa aivan sama logiikka. Keskittämistä perustellaan synergiaeduilla, sivupiste aiotaan lopettaa ja keskittää toiminta pääpaikalle, molemmissa henkilökunta pistetään liikkumaan. Lisäksi molemmat toiminnot voitaisiin aivan hyvin hoitaa nykyisistäkin tiloista.

Vammalan synnytysten jatkuminen tuli ensimmäisen kerran kyseenalaiseksi, kun lääkärihenkilökuntaa koskevat vaatimukset tiukkenivat joitakin vuosia sitten. Pienillä synnytysmäärillä erikoislääkärien pitäminen osastolla on vaikeaa. Ideaaliksi synnytysosaston kooksi on arvioitu 2000 synnytyksen yksikkö. Vammalassa oli takavuosina 500-600 synnytystä. Aluesairaalan olisi varsin kohtuullisin investoinnein voitu muodostaa 2000 synnytyksen yksikkö, jossa olisi lastenlääkäriä myöden ollut kaikki tarvittava erikoisosaaminen.

TAYS:n vireillä oleva laajennus olisi vastaavasti voitu tehdä pienemmäksi ja ohjata osa Tampereen seudun ympäristökuntien synnyttäjistä Vammalaan. Jos tämä ratkaisu olisi tehty, niin tilat olisivat jo käytössä ja ruuhka myös TAYS:n synnytyksestä olisi saatu purettua. Miksi tähän ei päädytty? Se ei ollut keskusseudun kuntien mieleen, ei myöskään TAYS:n synnytysosaston johdon, joka halusi keskittää kaikki synnytykset yhteen paikkaan Tampereelle. Vammalan synnytysosastolla on aina ollut hyvä maine, joten synnyttäjiä varmaankin olisi riittänyt. Matka ei tässä asiassa muutenkaan ole ratkaiseva asia, vaan laatu.

Nahkapäätöksenä tämän jälkeen päädyttiin Vammalan aukipitämiseen 5 päivänä viikossa. Oli jo alusta asti selvää, että se ei ole toimiva ratkaisu. Synnyttäjät eivät enää loppuviikolla voi tulla Vammalaan, koska osasto on viikonlopun kiinni. Synnytysmäärät ovatkin laskeneet ja nyt aiotaan sulkea sillä perusteella, että on vähän synnytyksiä. Ennen kuin mitään päätetään, niin pitää ainakin selvittää mitä 7-päiväinen synnytys Vammalassa maksaisi, koska se mahdollistaisi huomattavasti suuremmat synnytysmäärät. Toinen selvitettävä asia on riittääkö TAYS:n kapasiteetti ennen uudisrakennuksen valmistumista hoitamaan kaikki Pirkanmaan synnytykset vai onko niitä ostettava esimerkiksi Hämeenlinnasta, jos Vammala suljetaan.

Aluelennonjohdon osalla kyse on siitä, että toiminnot yhdestä paikasta hoidettuna tuovat synergiaetuja. Finavian on tarkoitus säästää uudelleenjärjestelyjen myötä 70 henkilötyövuotta, joista 40 lähtisi Tampereelta. Hyvä kysymys kuitenkin on se miksi sen yhden keskitetyn paikan pitää olla Helsinki-Vantaalla? Toki sinne on paljon lentoja, mutta ei lennonjohtoa hoideta ikkunasta katsomalla, vaan tutkajärjestelmällä. Aivan yhtä hyvin keskittäminen voitaisiin tehdä Tampereelle. Tampereen tilat ovat hyvät ja henkilökunta motivoitunutta.

Hyvää vappua toivottaen,
Arto Satonen

P.S. Toivottavasti tavataan mahdollisimman monen kanssa vappujuhlien merkeissä, olen itse mm.

pe 1.5. klo 12 Pirkkalassa (vappupuheenvuoro klo 12.20)
pe 1.5. klo 13 Nokialla (vappupuheenvuoro hiukan klo 13 jälkeen)
pe 1.5. iltapäivällä Sastamalan vanhojen autojen vappuparaatissa


Arto Satonen
arto.satonen@eduskunta.fi
050-5113110


Listalle liittymiset ja listalta poistumiset:
Arto Ahvensalmi
(Arto Satosen eduskunta-avustaja)
arto.ahvensalmi@eduskunta.fi
09-4324110 / 045-1245678

 

Comments are closed.