Arto Satosen viikkoviesti – viikon aiheina talousnäkymät ja irtisanomiset

Arvoisa lukija,

Tämän viikon listaviesti keskittyy taloudentilaan, jota tällä viikolla käsitteli Suomen Pankin pääjohtaja Erkki Liikanen ja pääministeri Jyrki Katainen. Viestissä on linkki Suomen Pankin tuore talouskatsaukseen. Lisäksi viikkoviestissä on esillä virinnyt keskustelu irtisanomisjärjestyksestä, johon otin kantaa kyselytunnilla ja Aamulehden kirjoituksessa, johon siihenkin löytyy linkki liitteenä.

Paluu Korpilammelle

Suomen Pankin talouskatsaus ja pääjohtaja Erkki Liikasen viesti oli vakava. Talouskasvu painuu tänä vuonna miinukselle ja ensi vuodellekin ennustetaan vain hienoista nousua. Luonnollisesti työttömyys nousee talouskasvun hiipumisen myötä. Inflaatiokin taittuu, mutta ostovoima silti hieman vähenee. Tarkemmat luvut tässä:

  • BKT 2013: -0,8 % (vuonna 2014 lievää kasvua ja 2015 pitkän aikavälin keskiarvoon 1,4%)
  • Työttömyysaste nousee ensi vuonna 8,6 prosenttiin (ei merkittävää parannusta 2015 mennessä)
  • Inflaatio hidastuu vuonna 2013 2,3 prosenttiin, vuonna 2014 1,9 prosenttiin ja vuonna 2015 1,7 prosenttiin
  • julkinen velka kasvaa ja on vuonna 2015 62% bruttokansantuotteesta

Talousennusteesta on tehtävissä seuraavat johtopäätökset:

1. Ostovoiman hiipumisen vuoksi on mietittävä kohdennettua täsmäelvytystä esimerkiksi teiden kunnon parantamiseen ja liikenteen uusinvestointeihin, homekoulujen korjaamiseen ja asuntotuotannon edistämiseen, joihin kaikkiin on kuitenkin panostettava. Elvytysvara on kuitenkin hyvin rajallinen ja siksi se tulee tehdä harkitusti.

2. Työmarkkinoilla on saatava aikaan työllisyyttä tukeva työmarkkinaratkaisu, joka on käytännössä tarkoittaa maltillista ratkaisua joko liittotasolla tai keskitetysti. Tärkeintä kuitenkin on se, että paikalliselle sopimiselle jää riittävästi tilaa, koska yritysten palkanmaksukyky jopa toimialojen sisällä on hyvin erilainen. Jos vientialojen yksikkötyökustannukset saadaan pidettyä kilpailukykyisellä tasolla, niin vienti vetää talouden uuteen kasvuun.

3. Tarve yhteistyöhön yli hallitus/oppositio -rajan ja EK:n, yrittäjien ja ammattiliittojen kesken. Kataisen ehdotus kattavasta yhteistyöstä on hyvä. Nyt tarvitaan Korpilammen henkeä niiden ratkaisujen löytämiseen, jotka ovat välttämättömiä, esim. Eläkejärjestelmän muutokset.

4. Yksilötasolla talouden hiipuminen ei saa johtaa siihen, että myös ne alkavat tinkiä kulutuksestaan, joilla on henkilökohtainen talous vahva ja työpaikka turvattu. Ei siis pidä lietsoa paniikkia, koska jo siitä puhuminen helposti aiheuttaa sen, että ongelmat vain suurenevat.

Tarkemmin Suomen Pankin talousarvioihin pääsee tutustumaan täällä.

”Viimeksi tullut potkitaan ensimmäisenä” ei ole oikeudenmukaista

Eläketurvakeskuksen johtaja Jukka Rantala esitti työmarkkinoille mallia, jossa irtisanottaisiin viimeksi työmaalle tullut ensimmäisenä. Tätä mallia ei voi kannattaa seuraavista syistä:

1. Lähtökohtaisesti epäoikeudenmukainen: Pätevyyden työmarkkinoilla pitää ratkaista. Kuinka se motivoi viimeksi tullutta työntekijää tekemään työnsä hyvin, kun kuitenkin tietää joutuvansa ensimmäisenä irtisanotuksi!

2. Aiheuttaa yrityksille kohtuuttomia ongelmia irtisanomistilanteissa. Jos joudutaan irtisanomaan, niin yritys on vaikeassa tilanteessa. Jos silloin ei saa pitää avaintyöntekijöistään kiinni, niin vaarana on lisäirtisanomiset tai jopa konkurssi. Ruotsissa on tällainen sääntö ja siellä asia ratkaistaan pienissä yrityksissä usein konkurssin kautta, mikä ei ole järkevää.

3. Asettaa nuoret ja ikääntyneet työmarkkinoilla vastakkain ja syrjii viimeksi tulleita työntekijöitä.

Yksityiskohtaisempi Aamulehdessä julkaistu kirjoitukseni aiheesta löytyy täältä.

Hyvää kesäistä viikonloppua sateisesta Helsingistä!
Arto Satonen


Arto Satonen
arto.satonen@eduskunta.fi
050-5113110


Listalle liittymiset ja listalta poistumiset:
Arto Ahvensalmi
(Arto Satosen eduskunta-avustaja)
arto.ahvensalmi@eduskunta.fi
09-4324110 / 045-1245678

 

Comments are closed.