Arto Satosen viikkoviesti – viikon aiheina rakenteelliset uudistukset ja lisäbudjetti

Arvoisa lukija,

Tämän viikon viestissä terveiset Kokoomuksen eduskuntaryhmän kesäkokouksesta Lappeenrannasta ja Mikkelistä, jossa linjattiin tavoitteita ensi viikon budjettiriiheen. Toisena aiheena on perjantaina julkaistu lisäbudjetti, jonka verotulokertymä oli murheellinen, koska se jäi 900 miljoonaa odotettua pienemmäksi. Velkaantuminen uhkaa nyt ylittää 90-luvun laman lukemat. Siksi tämänkin viestin ydin on niissä uudistuksissa, joilla velkaantumista taitetaan.

Rakenteellisten uudistusten aika

Päähuomio Kokoomuksen eduskuntaryhmän kokouksessa kiinnittyi rakenteellisten uudistusten tekemiseen. Rakenteellisten uudistusten tulee täyttää kolme kriteeriä: Vahvistaa kilpailukykyä (tai lisätä työn tarjontaa), vähentää valtion menoja ja lisätä yksilönvastuuta.

Tällaisia ideoita ovat esimerkiksi:

  • Subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaaminen osa-aikaiseen puolipäivähoitoon, jos jompikumpi vanhemmista on pysyvästi kotona.
  • Eläkeiän nosto
  • Etuoikeutettu tulo, joka mahdollistaa 300-400 euron kuukausitulon ilman tukimenetyksiä pitkäaikaistyöttömille
  • Nuorten verokortti

Ajatuksena, että valmistunut nuori voidaan palkata vuodeksi TESiä alemmalla palkalla (esim. – 20%) töihin ja palkan pienennys korvataan nuorelle veroprosenttia alentamalla.

  • Pienten yritysten vapauttaminen YT-lain velvoitteista, nostamalla henkilöraja 20:sta 50:een.
  • Pienten osinkojen verovapaus kansalaisten aktivoimiseksi arvopaperisijoittamiseen
  • Opintotuen muuttaminen kannustavammaksi
  • 8 tunnin työpäivä, keskimääräisen viikkotyöajan nostaminen 37,5 tunnista 40 tuntiin. Tähän sisältyy myös pekkaspäivistä luopuminen.
  • 5 vuoden irtisanomissuojasta luopuminen tulevien kuntaliitosten osalta.

Tässä olisi alkua sille listalle, jolla valtion velkaantuminen otetaan hallintaan ja talouskasvu pusketaan käyntiin.

Paljon muutakin tarvitaan ja hyville ideoille on nyt kysyntää. Jos mieleesi tulee rakenteellisia uudistuksia, niin laita viestiä tulemaan! Kaikki hyvät ideat ovat tervetulleita!

Lisäbudjetista rahaa homekouluihin, siltoihin ja Finavialle

Lisäbudjetin tärkein päätös oli 200 miljoonan euron pääomitus Finavialle, jonka odotetaan poikivan miljardin euron investoinnit suomalaiseen lentoliikenteeseen. Leijonan osa investoinnista suuntautuu Helsinki-Vantaalle, jonka asemaa globaalissa kauttakulkuasemien välisessä kilpailussa vahvistetaan tuntuvasti. Tästä potista on kuitenkin rahaa löydyttävä myös maakuntakentille. Erityisen tärkeä on huomioida Tampereen, Turun ja Lappeenrannan kentät, koska myös näiltä kentiltä liikenne pääosin suuntautuu Suomen ulkopuolelle. Tampereen osalta kakkosterminaali on nyt laitettava kuntoon.

Lisäbudjetti sisältää myös lisää rahaa homekouluihin ja 25 miljoonan euron panostuksen liikenneväyliin, joka käytännössä merkitsee jo päätettyjen liikenneinvestointien aikaistamista. Liikenteeseen annetut lisärahat on hyvä alku, mutta lisää tarvitaan elvytystoimena vuoden 2014 budjettiin. Nykyinen määrärahataso ei estä teiden rapistumista, vaan tarvitaan tasokorotus perustienpidon määrärahoihin. Tämä on välttämätöntä erityisesti maaseudun asukkaiden, yrittäjien ja mökkiläisten kannalta, koska sivuteiden kunto on nyt ympäri maata luvattoman huono. Tieverkkoon ja liikenneturvallisuuteen satsaaminen on hyvä elvytystoimi, koska se suuntautuu tasapuolisesti koko maahan.

Hyvää elokuista viikonloppua,
Arto Satonen


Arto Satonen
arto.satonen@eduskunta.fi
050-5113110


Listalle liittymiset ja listalta poistumiset:
Arto Ahvensalmi
(Arto Satosen eduskunta-avustaja)
arto.ahvensalmi@eduskunta.fi
09-4324110 / 045-1245678

 

Comments are closed.