Politiikan superviikon viikkoviesti

Arvoisa lukija,

Tällä viikolla on tehty merkittäviä päätöksiä, joilla Suomi vastaa heikentyneeseen valtiontalouteen. Hallituksen päättämät rakenteelliset uudistukset ovat mittaluokaltaan suurimmat sitten Ahon – Viinasen hallituksen ajan. Useissa asioissa yksilönvastuuta lisätään, ahkeruudesta palkitaan ja aktiivisuuteen kannustetaan. Nämä päätökset osoittavat hallituksen halun katkaista kestävyysvaje ja puolustaa Suomen AAA-luottoluokitusta. Rakenteellisten uudistusten lisäksi sovittiin myös vuoden 2014 budjetista, molemmista Valtioneuvoston tiedote viestin liitteenä.

Tärkeimmät rakenteelliset uudistukset ovat:

 • Subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaaminen osa-aikaiseksi, jos lapsen vanhemmista jompikumpi on pysyvästi kotona. Poikkeuksena erityiset lastensuojelulliset perusteet.
 • Kotihoidontuki jatkuu kolmivuotisena, mutta jaetaan äidin ja isän kesken. Jos jompikumpi vanhemmista ei käytä tukea, niin sitä ei voi siirtää toiselle vanhemmalle.
 • Opintotukea lyhennetään 5 kuukaudella opintoaikojen lyhentämiseksi. Tuen tasoon tehdään aiemmin sovitut korotukset.
 • Oppivelvollisuusikä nousee 17 vuoteen, ilman jatkopaikkaa jääneet peruskoulun päättäneet nuoret tulevat siten ohjatun toiminnan piiriin.
 • Vuorotteluvapaan saantia rajoitetaan työmarkkinajärjestöjen myöhemmin sopimalla tavalla.
 • Paikallista sopimista työpaikoilla edistetään lakimuutoksella, joka sovitaan kolmikantaisesti.
 • Oikeus työttömälle tienata 400 euroa menettämättä tukia. Kannustaa lyhytaikaisenkin työn vastaanottamiseen.
 • Työssäkäyntialue laajenee. Työtä tulee ottaa vastaan, jos työssäkäyntimatka yhteen suuntaan jää julkisilla kulkuneuvoilla alle 1,5 tuntiin.
 • Kuntien tehtäviä tullaan vähentämään merkittävästi, esitykset tehdään 30.11. mennessä.
 • Kuntauudistusta jatketaan suurimmilla kaupunkiseuduilla.
 • Elinkeinoelämän kaavoittamista helpotetaan, valituskäsittelyä nopeutetaan niputtamalla valituksia ja purkamalla valitusruuhkia lisähenkilökunnalla.
 • Seuraavaksi pallo siirtyy työmarkkinajärjestöille, jotka toivottavasti pystyvät nopeasti sopimaan pitkäkestoisesta ja työllisyyttä tukevasta ratkaisusta.

Kesäisin terveisin,
Arto Satonen

Hallitus päätti kasvua ja työllisyyttä tukevista budjettiesityksistä

Rakennepoliittinen ohjelma


Arto Satonen
arto.satonen@eduskunta.fi
050-5113110


Listalle liittymiset ja listalta poistumiset:
Arto Ahvensalmi
(Arto Satosen eduskunta-avustaja)
arto.ahvensalmi@eduskunta.fi
09-4324110 / 045-1245678

 

Comments are closed.