Arto Satosen viikkoviesti – viikon aiheina maahanmuutto, valtionyhtiöiden johtajien palkat sekä lentokenttäverkosto

Hyvä lukija,

Kulunut viikko on ollut hyvin kiireisesti alkaneen syksyn ensimmäinen vähän seesteisempi viikko politiikassa. Toki tälläkin viikolla on tapahtunut. Keskityn tässä viestissäni kolmeen asiaan:

  1. Kokoomuksen maahanmuuttopoliittiseen linjaan, josta KNL otti irtioton omassa tavoiteohjelmassaan
  2. Valtionyhtiön johtajien palkkoihin, josta eduskunta keskusteli keskiviikkona tarkastusvaliokunnan mietinnön pohjalta
  3. Liikennevaliokunnan päätökseen käsitellä omana asianaan Suomen lentokenttäverkoston kehittämistä, jossa yhtenä osana on Finavian keskittämissuunnitelmat.

Realismia turvapaikkapolitiikkaan, resursseja kotoutumiseen

Näin kiteytetty linja on ollut Kokoomuksen maahanmuuttopolitiikan ohjenuorana jo vuodesta 2009 ja tällä linjalla on myös saavutettu tuloksia. Linjan perusperiaate on se, että suhtaudumme maahanmuuttoon hyvällä sydämellä, mutta emme ole sinisilmäisiä. Jos ulkomaalainen haluaa tulla Suomeen töihin, opiskelemaan tai perustamaan perheen, niin se on positiivinen asia, mutta kaikkien tulijoiden pitää tietenkin noudattaa Suomen lakeja.

Suomen rajat ovat auki myös niille henkilöille, joilla kansainvälisten lain mukaan on oikeus suojeluun. Kyse on henkilöistä, joita on henkilökohtaisesti uhattu poliittisen mielipiteen, uskonnon, sukupuolen tai muun vastaavan syyn perusteella. Olemme osaltamme valmiita myös kantamaan kansainvälistä vastuuta ottamalla vuosittain Suomeen UNHCR:n pakolaisleireiltä tulevia avuntarpeessa olevia henkilöitä. Kiintiöpakolaisia tulee nykyisin Suomeen 750 vuodessa. Määrä on suhteutettu Suomen ja suomalaisten kuntien vastaanottokykyyn.

Kiintiöpakolaisten osalta avuntarve on kiistaton, sen sijaan turvapaikanhakijoiden osalta se pitää tapauskohtaisesti arvioida. Kokoomuksen johdolla toteutettu vetovoimatekijöiden karsiminen on pudottanut turvapaikan hakijoiden vuosittaisen määrän kuudesta tuhannesta puoleen. Muutos saatiin aikaan ottamalla oppia muista pohjoismaista, jotka tiukensivat linjaansa jo aiemmin.

Kokoomus pitää tärkeänä Suomen pysyvästi asettuneiden kotoutumista Suomeen. Uussuomalaisten integroituminen valtaväestöön tapahtuu kouluissa, työpaikoilla ja harrastusten parissa. Suomen kielen oppimisen lisäksi on viisasta tukea niitä urheiluseuroja, kulttuurijärjestöjä ja muita yhdistyksiä, jotka edesauttavat maahanmuuttajanuorten integroitumista. Rasismin kitkeminen kaikilla tasoilla on välttämätöntä, jotta valtaväestö ja uussuomalaiset voivat elää yhdessä rauhallisesti. Sen vuoksi kansanryhmään vastaan kiihottaminen on ehdottomasti tuomittavaa. Suomi ei pärjää sulkemalla ovia, vaan hyödyntämällä niiden ihmisten potentiaali, jotka haluavat tulla Suomeen töihin, opiskelemaan ja elämään.

Valtionyhtiöiden johdolta vaaditaan palkkamalttia

Tarkastusvaliokunnan mietinnön pohjalta eduskunta kävi keskiviikkona keskustelun valtionyhtiöiden johdon palkoista ja palkkioista. Tarkastusvaliokunta oli aivan oikein kiinnittänyt huomiota siihen, ett palkkaus jatkossa vastaisi työn vaativuutta. Käytännössä tämä merkitsee sitä, että johdon palkkauksen tulee jatkossa riippua yhtiön todellisesta asemasta markkinoilla. Monopoliyhtiön johdolle ei ole samoja palkkausperusteita, kun markkinoilla kilpailevalle yhtiölle.

Kaikkineen eduskunnan tahtotila yli puoluerajojen oli, että erityisesti juuri nyt johdon pitää pidättyä palkkojen ja palkkioiden korottamisesta, koska työmarkkinoilla tehdään kahdelle miljoonalle palkansaajalle lähes nollatupoa. Esimerkillä johtaminen edellyttää, että muilta ei voi vaatia sellaista, johon ei itse ole valmis suostumaan. EK:n puheenjohtaja Ilpo Kokkila myös tänään Helsingin Sanomien kolumnissa suositteli yksityisen sektorin yhtiöiden johdolle palkkamaltin noudattamista. Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on näyttänyt esimerkkiä alentamalla omaa palkkaansa ja vedonnut palkkamalttiin erityisesti eläkeyhtiöiden johdon osalta.

Lentokenttäverkosto omana asiana liikenne- ja viestintävaliokunnassa – myös Pro Aitovuorta kuullaan

Liikenne- ja viestintävaliokunta ryhtyy omana asianaan käsittelemään suomalaisen lentoliikenneverkoston kehittämistarpeita ja turvallisuusnäkökohtia Finavian muutoksiin liittyen. Finavian suunnitelmat siirtää aluelennonjohto Tampereelta Helsinkiin ja siirtää joitakin toimintoja myös Tallinnasta käsin hoidettavaksi, ovat herättäneet edustajien keskuudessa kysymyksiä lentopalvelujen toimivuuteen ja lentoturvallisuuteen liittyen.

Liikennevaliokunnalla ei ole suoraa päätösvaltaa Finaviaa koskevissa asioissa, vaan niistä päättää viime kädessä yhtiön oma hallitus. Tämän asian käsittely valiokunnassa kertoo kuitenkin siitä, että halutaan kuulla perustelut esitetyille suunnitelmille, arvioida vaikutusta lentoliikenteen toimivuuteen ja saada varmistus lentoturvallisuuden toteutumisesta myös poikkeusolosuhteissa. Valiokuntaan kutsutaan kuultavaksi myös Pro Aitovuori-liike.

Hyvää viikonloppua toivottaen,
Arto Satonen


Arto Satonen
arto.satonen@eduskunta.fi
050-5113110


Listalle liittymiset ja listalta poistumiset:
Arto Ahvensalmi
(Arto Satosen eduskunta-avustaja)
arto.ahvensalmi@eduskunta.fi
09-4324110 / 045-1245678

 

Comments are closed.