Arto Satosen viikkoviesti – viikon aiheina tupo, vaihtoehtobudjetit ja pienten yrityksen asema

Arvoisa lukija,

Tämän viikon viestissä on tupoa ja sen yhteydessä esille nousseita kysymyksiä, arvioin Keskustan ja Perussuomalaisten vaihtoehtobudjettia, sekä viestin lopussa tietoa yhdessä Outi Mäkelän kanssa tekemästäni lakialoitteesta, jonka tarkoituksena on turvata pienille yrityksille oikeus kohtuullisiin maksuaikoihin yritysten välisissä kaupoissa.

Tupo tuo vakautta – alakohtaiset ongelmat heijastuivat neuvotteluihin

Maltillisen TUPOn aikaansaaminen näissä oloissa on huomattava saavutus ja se tukee myös hallituksen uuteen kasvuun tähtäävää talouspolitiikkaa. Ymmärrettävästi TUPO ottaa kovimmille siellä, jossa ongelmat ovat suurimmat. Metsäteollisuudessa taisto käytiin työajan pidentämisestä, josta työnantajat lopulta luopuivat. On selvää, että työajan pidennys ei voi syntyä vain yhdellä toimialalla. Yhtä varmaa on, että tähän asiaan vielä Suomessa palataan. Työajanpidennys on merkittävä keino lisätä talouskasvua ja siten turvata verotulojen kautta yhteiskunnan tärkeimpiä palveluita.

Julkisellakaan sektorilla TUPO-sopimuksen hyväksyminen ei tällä kertaa ole helppoa, koska kunnat ja valtio ovat talousvaikeuksissa ja palkanmaksuvara on siten hyvin rajallinen, kuten useissa kunnissa käynnissä olevista mittavista YT-neuvotteluista voi päätellä. Onneksi ratkaisun saavuttaminen näyttää lähes varmalta.

Lentoliikenteen haasteet ovat ehkä kaikkein suurimmat. Finnair on yksi niistä harvoista kansallisista lentoyhtiöistä, jolla vielä on nokka pinnan päällä. Kustannuspaineet ovat kuitenkin kovat ja jännitteet jo valmiiksi olemassa. Tilannetta ei yhtään helpota Finavian asiat, jossa tulosopimus vielä liittyy Finavian yrityksiin siirtää aluelennonjohto Tampereelta Vantaalle. Keitto on kaikkineen niin ruotoista, että uuden omistajaohjauksesta vastaavan ministerin Pekka Haaviston suurimmat lähiajan haasteet liittyvät juuri Finnairiin ja sitä kautta koko Suomen lentoliikenteen toimintamalleihin.

PS toi vaihtoehtobudjetin – Keskustalta jäi puolitiehen

Tällä vaalikaudella vakiintuneen tavan mukaan eduskunta käy kerran vuodessa keskustelun oppositiopuolueiden vaihtoehtobudjeteista. Vaihtoehtobudjeteissa oli eroja paitsi sisällössä, myös lähtökohdissa. Perussuomalaiset olivat ehdottivat aidosti valtion budjettiin lisäyksiä ja säästöjä, toki käyttäen pankkina kehitysapurahoja. Keskusta puolestaan toi rakenteellisia uudistuksia ja lisäveroja, mutta ei ainuttakaan säästökohdetta. Kun Keskusta ei pystynyt osoittamaan 53,9 miljardin budjetista ainuttakaan säästökohdetta, niin johtopäätös on se, että Keskusta ei halua kertoa äänestäjille todellisia arvovalintojaan.

Perussuomalaisten budjetin ydinkohta oli arvonlisäveron yhden prosenttiyksikön alentaminen ja sen maksattaminen KELA-maksun palauttamisella. ALVin alentaminen toki olisi sekin hyvä asia, mutta siitä hyötyvät tasavertaisesti kotimaiset ja ulkomaiset tuotteet. Sen sijaan KELA-maksun palauttaminen työllistäville yrittäjille kohdistuisi pelkästään lisämaksuksi niille, jotka Suomessa vielä työllistävät. Tätä arvovalintaa täytyy ihmetellä.

Keskusta ansaitsee kiitosta siitä, että se esitti rakennepaketissa selkeän mallin eläkeiän korotukseen, jossa eläkeikä yhdistettäisiin elinajan odotteen kasvuun. Sen sijaan Keskustan veropaketissa esitetyt tulot ovat tukevasti pari jalkaa ilmassa, koska perustuvat esimerkiksi harmaan talouden torjuntaan, jonka tuloksia on helppo arvioida yläkanttiin. Konkreettinen veroesitys Keskustalta oli yli 60000 euroa vuodessa tienaavien ylimääräinen tulovero.

Pienet yritykset ovat joutuneet pankiksi – lakimuutos tarpeen

Suomessa hyväksytyn EU:n maksuaikadirektiivin mukaan normaali maksuaika yritysten välisessä kaupassa on 30 päivää, joka kuitenkin keskinäisellä sopimuksella voidaan nostaa 60 päivään. Taloudellisessa taantumassa isot yritykset ovat rokottaneet pieniä vaatimalla pidempiä maksuaikoja. Suomen Yrittäjien tutkimuksen mukaan 44 prosenttia yrityksistä on joutunut hyväksymään yli 30 päivän maksuajan, kolmannes jopa yli 60 päivän maksuajan. Näin pitkät maksuajat pakottavat monet pienyritykset hankkimaan omalla kustannuksellaan käyttöpääomaa ulkopuolelta.

On täysin kohtuutonta, että isot yritykset käyttävät pieniä pankkeina. Yhdessä Suomen Yrittäjien ja kansanedustaja Outi Mäkelän kanssa olen tehnyt lakialoitteen, jolla ylin mahdollinen maksuaika rajataan 30 päivään, josta voidaan joustaa vain kansainvälisessä kaupassa. Lakialoitteeseen kerätään parasta aikaa nimiä eduskunnassa ja tavoitteena on kerätä yli sadan kansanedustajan tuki aloitteelle. Jo nyt aloitteen on allekirjoittanut edustajia lähes kaikista puolueista.

Hyvää viikonloppua,
Arto Satonen

Ps. Eduskunta on ensi viikon istuntotauolla. Viikkoviesti pitää myös tauon eli palaan asiaan kahden viikon päästä, minä lähden kuntouttamaan lihasreumaa Kanarialle.


Arto Satonen
arto.satonen@eduskunta.fi
050-5113110


Listalle liittymiset ja listalta poistumiset:
Arto Ahvensalmi
(Arto Satosen eduskunta-avustaja)
arto.ahvensalmi@eduskunta.fi
09-4324110 / 045-1245678

 

Comments are closed.