Arto Satosen viikkoviesti – viikon aiheina maatalouden tukiratkaisu ja Talvivaara

Arvoisa lukija,

Takana on erikoinen politiikan viikko. Ensimmäistä kertaa pitkään aikaan poliisikin on saanut toimintaansa kolauksen Helsingin huumepoliisin päällikkö Jari Aarnion toimien ja niiden valvontaan liittyvien puutteiden johdosta. Asian läpiperkaaminen on välttämätöntä, jotta kansalaisten luottamus poliisiin säilyy edelleen korkealla tasolla.

Kevan toimitusjohtaja Merja Ailuksen työsuhde-etuja on myös puitu laajalti julkisuudessa. Vaikka Keva on viime vuosina kyennyt kasvattamaan sijoitustensa arvoa ja siten turvannut tulevaisuuden eläketuloja, niin kohtuullisuuden rajat on ylitetty. 2,3 miljoonan työsuhdeasunto tai 6000 euron palkankorotukset eivät kuulu tähän aikaan. Mustaa ei myöskään muuteta valkoiseksi sillä, että jälkikäteen luovutaan eduista, joita ei olisi koskaan pitänyt edes pyytää.

Tämä viesti keskittyy kuitenkin kahteen isoon ajankohtaiseen asiaan:

– Etelä-Suomen maatalouden tukiratkaisuun
– Talvivaaran tilanteeseen

Maataloudessa hyvä tukiratkaisu – kannattavuudesta huolehdittava

Eilen päätetty Etelä-Suomen maatalouden tukipaketti on paras saavutettavissa ollut ratkaisu. Ministeri Jari Koskinen, valtiosihteeri Risto Artjoki ja MEP Petri Sarvamaa ansaitsevat isot kiitokset. Myös MTK:n taustatuki on ollut hyvin tärkeää. Kyse on ollut Suomen yhteisestä asiasta, jossa kaikki arvovalta on käytetty pääministeriä myöden.

Etelä-Suomen tuelle ei olisi tullut jatkoa enää liittymissopimuksen perusteella. Sarvamaan parlamentissa läpi saama Suomi-pykälä oli siten tärkeä juridinen väline. Kun tämä CAP-kausi 2020 loppuu, niin uuden valmistelu alkaa entiseltä pohjalta. Suomella on siten toivoa saada jatkoa Suomi-pykälle myös tulevissa päätöksissä.

Luopumistuen jatkuminen vuoteen 2018, tuotantoon sidottujen tukien nostaminen 20 prosenttiin ja pohjoiseen tukeen saatu maksuvaltuuksien korottaminen ovat hyviä neuvottelusaavutuksia. Toki kokonaistuen taso on aleneva, kuten se on alentunut koko jäsenyyskauden ja nyt oli todellisena uhkana tuen päättyminen. Nyt saatu ratkaisu mahdollistaa maataloustuotannon kehittämisen myös Etelä-Suomessa. Kannattavuudessa on parannettavaa, minkä vuoksi huomio kiinnittyy seuraavaksi tuotteista saatavaan hintaan.

Talvivaaran kaatuminen veisi vaikeuksiin perheet ja pienyritykset

Talvivaaran tilanne on käynyt päivä päivältä huonommaksi ja konkurssin uhka on todellinen. Tämä vetää vakavaksi monessakin mielessä. Valtiota sekä useita piensijoittajia uhkaa sijoitusten arvojen menettäminen. Sotkamoa ja Kainuun maakuntaa verotulojen romahtaminen. Vaarassa on suoraan 1600 ihmisen työpaikat ja välillisesti 2-3 -kertainen määrä työpaikkoja. Lisäksi edessä on myös ympäristöongelmien jälkihoito.

Jos konkurssi toteutuu, niin vaikeuksiin ajautuvat monet perheet. Kainuuseen Talvivaaran perässä muuttaneet ja sinne asuntovelalla omakotitalonsa rakentaneiden kohtalo on todella hankala. Jos töitä löytyy muualta, niin asuntoa on vaikea saada kaupaksi. Monet Talvivaaran aliurakoitsijoista ovat myös erittäin vaikeassa tilanteessa. Vertailukohta löytyy Wärtsilän meriteollisuuden konkurssista, jolloin nurin meni myös alihankkijoita, jotka luottivat yrityksen selviytymiseen. Tällä kertaa valtiovalta ei ole kaunistellut tilannetta, mutta Talvivaaran kaatuminen ajaisi alihankkijat ja niiden omistajat kuilun partaalle.

Talvivaara tarvitsee toiminnan jatkamiseen kipeästi uutta pääomaa. Valtion on viisasta olla järjestelyissä mukana, mutta se ei saa jäädä yksin riskinkantajaksi. Muuten lasku voi olla veronmaksajille liian suuri.


Arto Satonen
arto.satonen@eduskunta.fi
050-5113110


Listalle liittymiset ja listalta poistumiset:
Arto Ahvensalmi
(Arto Satosen eduskunta-avustaja)
arto.ahvensalmi@eduskunta.fi
09-4324110 / 045-1245678

 

Comments are closed.