Arto Satosen viikkoviesti – viikon aiheena eläkeuudistus

Arvoisa lukija,

Tämä viikkoviesti keskittyy eläkeuudistukseen, joka tänään perjantaina on tulossa ratkaisuun. Tie on ollut pitkä, koska pääministeri Matti Vanhanen otti eläkeiän noston esille jo keväällä 2009. Silloin päädyttiin siihen, että eläkeuudistus valmistellaan kolmikantaisesti. Nyt asiaan ollaan saamassa ratkaisu, joka tulee voimaan 2017. Todennäköisesti eläkejärjestelmää joudutaan tarkastamaan uudelleen vuoden 2025 jälkeen.

Eläkejärjestelmän rahoittavat työnantajat, työntekijät ja valtio. Sen vuoksi asiaa on myös valmisteltu kolmikantaisesti. Viime kädessä eläkeuudistuksesta päättää kuitenkin seuraava eduskunta. Valtio asetti nyt toteutuvalle ratkaisulle tiukat reunaehdot. Todellisen eläkkeelle siirtymisiän on noustava vuoteen 2025 mennessä 62,4 vuoteen ja eläkeratkaisun on pienennettävä kestävyysvajetta yhdellä prosenttiyksiköllä.

Eläkeuudistuksen taustalla on suomalaisten ennustettua nopeampi eliniän pidentyminen, mikä on hieno asia. Kun elinikä pitenee, niin on luonnollista ja kansantaloudellisesti välttämätöntä, että myös työhön käytetty aika pitenee. Vain siten voidaan myös turvata riittävä eläkkeiden taso.

Näin suuressa ratkaisussa olisi ollut hyvä, että kaikki työmarkkinajärjestöt olisivat olleet mukana. Akava kuitenkin katsoi, että lopputulos ei vastaa heidän jäsentensä tavoitteita. Akava olisi halunnut, että ennen vanhuuseläkkeen alarajaa eläkettä kertyisi enemmän kuin normaali 1,5 prosenttia. Akava siis jäi siksi pois ratkaisusta. Toivoa sopii, että jatkovalmistelussa kaikki ovat mukana, koska tämä ratkaisu koskee kaikkia palkansaajia.

Tässä eläkeratkaisun keskeisiä yksityiskohtia:

  • Vanhuuseläkkeen alaraja nousee 65 vuoteen 2025 mennessä
  • Eläkeikä nousee vähitellen vuodesta 2017 alkaen 3 kk vuodessa. Tämä merkitsee sitä, että eläkeikä nousee 1955 ja sen jälkeen syntyneillä. 1962 ja sitä myöhemmin syntyneiden osalta eläkeikä on 65 vuotta
  • Vuoden 2025 jälkeen eläkeikä määrittyy pääsääntöisesti eliniän odotteen perusteella. Jos elinajanodote nousee kolme vuotta, niin eläkeikä nousee 2 vuotta
  • Eläkkeen kertyminen alkaa jo 17-vuotiailta ( nyt 18 vuotta ) ja kertymäprosentti on 1,5 prosenttia palkasta
  • Superkarttuma poistuu, tilalle lykkäyskorotusjärjestelmä 65-70 -vuotiaille, jotka siis jatkavat työssä eläkeiän yli
  • työkyvyttömyyseläke ja työeläkeputki säilyvät
  • työuraeläkkeelle voi päästä henkilö, jonka työura fyysisesti tai henkisesti raskaassa ammatissa on kestänyt 38 vuotta
  • eläkemaksut eivät nouse

Hyvää viikonloppua toivottaen,
Arto Satonen


Arto Satonen
arto.satonen@eduskunta.fi
050-5113110


Listalle liittymiset ja listalta poistumiset:
Arto Ahvensalmi
(Arto Satosen avustaja)
arto.ahvensalmi@eduskunta.fi
09-4324110 / 045-1245678

 

Comments are closed.