Arto Satosen viikkoviesti – viikon aiheina puolustuskyky ja jätevesiasetus

Arvoisa lukija,

Tämän viikon viesti keskittyy kahteen asiaan: Ilkka Kanervan johtaman parlamentaarisen puolustuspoliittisen ryhmän raporttiin, sekä keskusteluun nousseeseen jätevesiasetukseen.

Laaja yhteisymmärrys puolustusmäärärahojen lisäämiseksi

Raportissa todetaan, että uskottava puolustuskyky ja Suomen puolustuksellinen perusratkaisu (yleinen asevelvollisuus, koko maan puolustaminen ja sotilaallinen liittoutumattomuus) edellyttävät ensi hallituskaudella puolustusvoimille nykyistä suurempia resursseja.

Raportin johtopäätökset allekirjoittaa valtaosa eduskuntapuolueista, mitä on pidettävä hyvänä saavutuksena. Eriävä mielipide on vasemmistoliitolta ja ”täydentävä lausunto” vihreiltä.

Muutamia keskeisiä näkökohtia:

  • Vuosia kestänyt puolustusvoimauudistus on saatu miltei maaliin; kyseessä on ollut tarpeellinen modernisointi ja suhteuttaminen pienentyviin ikäluokkiin
  • Puolustusvoimat on osansa säästötalkoissa tehnyt; nyt pitää turvata uskottava puolustuskyky myös tulevaisuudessa
  • Viimeaikaiset maailmanpolitiikan tapahtumat osoittavat, että turvallisuustilanne voi muuttua nopeasti ja dramaattisesti; siksi on järkevää varautua myös sellaisiin riskeihin, joiden toteutuminen ei toistaiseksi vaikuta todennäköiseltä
  • Nykyisillä resursseilla ei ole mahdollista varmistaa koko maan puolustamista, yleistä asevelvollisuutta ja sotilaallista liittoutumattomuutta – tarvitaan riittävää lisäpanostusta materiaali-investointeihin jo heti seuraavalla vaalikaudella
  • Raportin taakse saatu laaja parlamentaarinen tuki ohjaa myös seuraavaa hallitusta, koska suurimmat puolueet ovat sitoutuneet raportin johtopäätöksiin riittävien puolustuspanostusten varmistamiseksi ensi vaalikaudella
  • Raportti ei poista sitä tosiseikkaa, että nykyistä laajempi kansainvälinen sotilaallinen yhteistyö tukisi Suomen puolustuksellisia perustavoitteita; pienen maan ei ole järkevää jäädä yksin myöskään puolustusasioissa. NATO-jäsenyys on siis edelleen tärkeä tavoite

Jätevesiasetus uudelleen pinnalla – lisäaikaa tarvitaan

Uusi ympäristöministeri Sanni Grahn-Laasonen otti esille jätevesiasetukseen liittyvät ongelmat. Ministeriössä selvitetään nyt ratkaisua akuuttiin tilanteeseen. Jätevesiasetus oli kuuma poliittinen kysymys edellisellä vaalikaudella. Keskustan Paula Lehtomäen ollessa ympäristöministerinä asiasta käytiin eduskunnassa hyvin kipakka keskustelu, jossa minä pidin Kokoomuksen ryhmäpuheen. Kokoomus irtisanoutui siinä yhteydessä jätevesiasetuksen aiemmista linjauksista ja saman tekivät monet muutkin puolueet.

Asiasta nousseen keskustelun seurauksena Lehtomäki lievensi jäteasetuksen vaatimustasoa, esimerkiksi ennen asetuksen antamispäivää 9.3 2011 68-vuotta täyttäneet vapautettiin jätevesiasetuksesta. Tämä oli tärkeä vastaantulo vanhemmille ikäluokille, joille investointi suhteessa eläketasoon olisi ollut merkittävin. Jätevesiasetus ei myöskään koske sellaisia kiinteistöjä, jotka ovat täysin kantoveden varassa ja joissa on vain puukäymälä. Puhdistusjärjestelmää ei tarvita myöskään sellaisissa kesäasunnoissa, joissa jätevesiä syntyy vuorokaudessa alle 50 litraa ja joissa vedet pystytään imemään maahan.

Monet haja-asutusalueiden asukkaat ovat jo hoitaneet jätevesiasiansa kuntoon. On myös tärkeää, että toteutetaan siirtoviemärihankkeita, joiden avulla monet kotitaloudet pääsevät keskitetyn järjestelmän piiriin. Jätevesiasetuksen mukaan kiinteistöjen vaatimukset tulee täyttää 15.3. 2016 mennessä. Tämä aikataulu on erittäin haasteellinen, koska niin monella asia on vielä kesken tai hoitamatta. Lisäaika on siten hyvin perusteltu. Tarpeen on vielä kerran arvioida myös voidaanko vapauttamiseen oikeuttavia kriteereitä lieventää ympäristöä vaarantamatta, muistaen kuitenkin samalla sen, että suurin osa asukkaista on jo asian hoitanut.

Viikonlopputerveisin,
Arto Satonen

Ps. Seuraavana edessä Turun Kirjamessut, jossa teemana on Sastamala ja minun kirjani on myynnissä Tyrvään kirjakaupan osastolla


Arto Satonen
arto.satonen@eduskunta.fi
050-5113110


Listalle liittymiset ja listalta poistumiset:
Arto Ahvensalmi
(Arto Satosen avustaja)
arto.ahvensalmi@eduskunta.fi
09-4324110 / 045-1245678

 

Comments are closed.