Arto Satosen viikkoviesti – viikon aiheina opposition varjobudjetit, sote-uudistus ja lukion tuntijakouudistus

Arvoisa lukija!

Tämän viikon kovin poliittinen keskustelu eduskunnassa käytiin opposition vaihtoehtobudjeteista. Sen sijaan merkittäviä ratkaisuja viikon aikana on tehty sote-uudistuksessa, jossa kaikki puolueet ovat sopineet ratkaisusta. Myös linkki asian viralliseen tiedotteeseen löytyy viestistä. Hallitus on tehnyt päätöksen myös lukion tuntijakouudistuksesta, mistä myös lyhyesti tässä viestissä.

Keskusta sai kyytiä yrittäjien veronkorotuksista ja yliopistojen määrärahoista

Kerran vuodessa esityksensä esittelevät eduskunnan oppositiopuolueet. Tämä on erittäin tärkeä tilaisuus, koska omissa esityksissään myös oppositio joutuu priorisoimaan, eikä voi vain kannattaa kaikkia mukavia asioita ja vastustaa ikäviä asioita. Keskustan vaihtoehtobudjetti poikkesi hallituksesta vähiten. Loppusumma oli sama ja vain 0,5 prosenttia tuloista ja menoista oli kohdennettu eri tavalla.

Merkittävimmät Keskustan linjaukset liittyivät verotukseen. Keskustan ehdottama tuloveron kiristys sai erityisesti takajaloilleen Suomen Yrittäjät, jonka arvion mukaan Keskustan esitys kiristäisi 35000 yrittäjän verotusta. Yrittäjien tuloistaan maksamasta veroista 3/4 on ansiotuloina verotettavaa, joten tuloveron kiristys osuus voimakkaasti myös yrittäjiin.

Salissa kaikkein kovin keskustelu käytiin yliopistojen pääomittamisesta, josta Keskusta esitti luopumista. Kyse on 75 miljoonan euron summasta, jolla valtio vahvistaa niiden yliopistojen asemaa, jotka saavat kerättyä pääomaa myös vapailta markkinoilta. Juuri näillä yliopistoilla on iso rooli kaikkein korkeatasoisimmassa tutkimuksessa , joka puolestaan toimii kilpailukykymme luojana. Ex-pääministeri Jyrki Kataisen visiona oli nimenomaan satsata yliopistojen laatutason nostoon ja tästä on Suomen kaltaisen maan pidettävä kiinni. Me pärjäämme vain osaamisella.

Sote-uudistus eteenpäin – Pirkanmaalle yksi tuottamisalue

Sote-uudistus nytkähti ison askeleen eteenpäin, kun parlamentaarinen työryhmä sopi yksimielisesti tuottamistavasta. Jo aiemmin sovitun viiden sote-alueen tuotanto järjestetään siten, että perustetaan maksimissaan 19 tuottamiskuntayhtymää. Näitä on siis ainakin yksi vähemmän, kuin nykyisiä sairaanhoitopiirejä. Pirkanmaalla tämä käytännössä merkitsee sitä, että maakuntaa tulee vain yksi tuottamiskuntayhtymä, johon kuuluvat kaikki Pirkanmaalaiset kunnat. Erikoissairaanhoito ja perusterveydenhoito yhdistetään. Nykyiseen tapaan TAYS tuottaa kaikkein vaativinta erikoissairaanhoitoa myös Etelä-Pohjanmaan, Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen alueelle, sekä joitakin tehtäviä myös valtakunnallisesti.

Sote-uudistuksella on tavoiteltu palveluiden parempaa saatavuuden turvaamista, laadukkuutta ja kustannustehokkuutta. Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhoidon yhdistäminen tuo tehokkuutta, koska hoitoketjut voidaan rakentaa järkevämmin ja tietojärjestelmät sovittaa nykyistä paremmin yhteen. Tuottamisalueet voivat ulkoistaa palvelutuotantoa järjestöille ja yksityisille yrityksille. Näin pitääkin tehdä, jotta kaikkien tuottajien paras osaaminen kyetään hyödyntämään. Terveydenhoidon rahoituksessa tulee olemaan haasteita myös jatkossa, kun palvelutarve kasvaa ja talouskasvu on niukkaa.

STM:n tarkempi tuore tiedote löytyy täältä.

Lukion tuntijakouudistus lisää yhteiskuntaopin opetusta

Valtioneuvosto hyväksyi eilen lukion tuntijakouudistuksen. Uuden tuntijaon on tarkoitus astua voimaan 1.12.2014 ja sitä on sovellettava viimeistään 1.8.2016 alkaen, jolloin uudet opetussuunnitelmat on tarkoitus ottaa käyttöön. Lukion oppimäärään kuuluvien kokonaiskurssien ja pakollisten kurssien määrä ei muutu uudistuksessa.

Uudistuksen keskeisimpiin muutoksiin kuuluu matematiikan opintojen alkuun luotava kaikille yhteinen kokonaisuus, jonka tarkoituksena on tutustuttaa kaikki opiskelijat lukion matematiikkaan ja kannustaa pitkän matematiikan valitsemiseen. Oppiaineiden kurssien määrät säilyvät suurin piirtein ennallaan, mutta pieniä muutoksia löytyy painotuksista. Esimerkiksi historian kurssien määrää lasketaan kolmeen, mutta samalla yhteiskuntaopin kurssien määrä nousee kolmeen. Uskonnon pakollisten kurssien määrä vähenee kahteen, mutta filosofia nousee yhdestä kahteen. Kielten kurssimääriin ei ole tulossa muutoksia.

Opinto-ohjauksen määrää nostetaan työelämään valmistautumisen vuoksi kahteen kurssiin ja lisäksi järjestetään oppiainerajojen ylittämiseksi kolme uutta teemaopintokurssia – ajattelun taitoja vahvistava kurssi, tieto- ja viestintäteknologian taitoja vahvistava kurssi sekä vapaaehtoistoiminnan, kansainvälisyyden tai työelämätaitojen kurssi. Lisäksi koulutuksen järjestäjien on mahdollista jatkossakin luoda omia koulukohtaisia syventäviä ja soveltavia kursseja.

Viikonlopputerveisin,
Arto Satonen


Arto Satonen
arto.satonen@eduskunta.fi
050-5113110


Listalle liittymiset ja listalta poistumiset:
Arto Ahvensalmi
(Arto Satosen avustaja)
arto.ahvensalmi@eduskunta.fi
09-4324110 / 045-1245678

 

Comments are closed.