Arto Satosen viikkoviesti – viikon aiheina täydentävä talousarvioesitys sekä pienten yritysten aseman vahvistaminen

Arvoisa lukija,

Tänään eduskunnassa päästiin jo äänestämään suljetuilla lipuillakin, kun äänestys isossa salissa meni ensimmäisellä kerralla tasapeliksi. Lippuäänestyksessä kuitenkin äänin 90-89 torjuttiin opposition verolakiesitykset, joilla tavoiteltiin progression kiristämistä. Tämän mielenkiintoisen episodin lisäksi kuluneen viikon aikana on tapahtunut todella paljon.

Kyselytunnilla puhutti lähinnä EU:n maitotuki, jota Suomelle ei vielä myönnetty, vaikka pääministeri Alexander Stubbilla oli keskeinen rooli koko maitotuen avaamisessa. On itsestään selvää, että Suomi ei voi hyväksyä Venäjän vastapakotteiden maksattamista suomalaisilla maitotuottajilla. Komissaari Phil Hogan jo viestittikin, että asiaan etsitään myönteistä ratkaisua. Jatkan tästä aiheesta aamu-tv:ssä huomenna YLE:llä yhdessä ex-maatalousministeri Sirkka-Liisa Anttilan kanssa.

Tämä viesti keskittyy kuitenkin lähinnä täydentävään budjettiesitykseen, josta hallitus päätti maanantaina, sekä lainsäädäntöuudistuksiin, joilla edistetään pienten yritysten asemaa.

Lisää rahaa omaishoitajille, koulutukseen ja liikenteeseen

Täydentävä talousarvioesitys lisää valtion nettolainanoton tarvetta noin 200 miljoonalla eurolla. Luvussa on mukana veromuutoksia, kuten makeisveron perumisen aiheuttama 45 milj. euron laskennallinen verotuottomenetys, sekä määrärahoja mm. koulutukseen ja perusväylänpitoon.

Omaishoitajien terveystarkastuksiin myönnetään rahaa siten, että ne voidaan laajalti toteuttaa. Tämä on todella tärkeää, koska monien omaishoitajien oma jaksaminen on tiukalla. Lisäksi täydentävä budjettiesitys sisältää ison joukon kasvua edistäviä toimia, mm. korotetut poistot investoiville yrityksille. Tässä budjettiesityksen sisältöä tarkemmin:

Täydentävän budjettiesityksen kasvua ja työllisyyttä vahvistavia toimia:

  • Perusväylänpitoon 10 milj. euroa, joka kohdistetaan seutu- ja kantateiden päällysteiden, kriittisten siltojen ja väylärakenteiden parantamiseen. Perusväylänpidon kokonaismäärärahataso on 917 miljoonaa euroa vuonna 2015.
  • Yksityisten investointien vauhdittamiseksi tuotannollisten investointien korotettuja poistoja jatketaan kahdella vuodella. Verovuosina 2015 ja 2016 tuotannollisista investoinneista voisi tehdä korotetut, kaksinkertaiset poistot. Huojennetut poistot koskisivat uusia tehdas- ja työpajarakennuksia sekä tehtaassa ja työpajassa käytettäviä uusia koneita ja laitteita. Valtion verotuottomenetys v. 2015 on arviolta 40 milj. euroa, mutta on huomattava, että tässä on kyse verotuksen jaksotuksesta: alussa verotuotto pienenee, mutta vastaavasti myöhemmillä vuosilla suurenee, kun poistot on jo käytetty etupainotteisesti.
  • Polttoturpeen veroa esitetään alennettavaksi tasolle 3,4 euroa/MWh, mikä alentaa energiaverojen tuloarviota 11 miljoonaa euroa. Metsähakkeella tuotetun uusiutuvan energian tuotantotukea korotetaan turpeen veron laskua vastaavasti, mikä lisää määrärahatarvetta noin 10 miljoonalla eurolla vuonna 2015. Näillä muutoksilla turvataan lyhyellä aikajänteellä kotimaisten polttoaineiden kilpailukykyä suhteessa kivihiileen. Lisäksi aiemmin on jo sovittu polttoturpeen veron alennuksesta edelleen tasolle 1,9 euroa/MWh vuonna 2016 ja vastaavasta metsähakkeella tuotetun uusiutuvan energian tuen korotuksesta. Samalla on tarkoitus huolehtia metsäteollisuuden raaka-aineen saatavuudesta.
  • Käynnistetään pilottihankkeita, joissa voidaan maksaa palkkioita yksityisille palveluntuottajille, jotka hankkivat välityömarkkinoilla palkkatuetussa työssä oleville työpaikan joko avoimilta työmarkkinoilta tai palkkatuetun työpaikan yrityksestä.
  • Rakennusalaa stimuloi hissien lisärakentamiseen sekä vanhusten ja vammaisten henkilöiden asuntojen korjaamiseen myönnettävät avustukset, lisäys 5 milj. euroa. Samoin asuinalueiden kehittämisohjelmaan suunnattavia menoja ehdotetaan lisättävän kertaluonteisesti 4 miljoonalla eurolla 8 miljoonaan euroon. Lisärahoituksella rahoitettaisiin nopeasti käynnistyviä investointihankkeita. Edellä mainitut menot rahoitettaisiin Valtion asuntorahaston varoista.
  • Finpron, joka edistää Suomen vientiä ja Suomeen suuntautuvia investointeja, toiminnan turvaamiseen esitetään 2 miljoonaa euroa.
  • Autokannan uudistumista ja liikenneturvallisuutta edistävään romutuspalkkiokokeiluun ehdotetaan varattavaksi 3 miljoonaa euroa.
  • ICT-alan rakennemuutoksen vauhdittamiseksi yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa käynnistettäviin korkeakoulutettujen täydennys- ja erikoistumiskoulutuksiin sekä tutkintoon johtaviin muuntokoulutuksiin ehdotetaan 2,45 miljoonan euron lisäystä.

Maksuperusteinen ALV ja muutos maksuaikoihin tulossa

Kaksi pienyrittäjille tärkeää asiaa on etenemässä. Siirtyminen maksuperusteiseen arvonlisäveroon on ollut jo pitkään yrittäjien toive, jotta yrittäjien rahoitustilanne helpottuu ja tarvittavan ulkopuolisen rahoituksen määrä vähenee.

Maksuaikoihin on myös tulossa lakimuutos, jolla pisin mahdollinen maksuaika rajataan 30 päivään. Tämä on todella tärkeä uudistus monille pienille yrityksille, koska isommat yritykset ovat venyttäneet maksuaikaa 60-90 päivään ja pienten neuvotteluvoima ei ole riittänyt ehtoja muuttamaan. Nyt asiaan puututaan lailla, joka toteutuu Outi Mäkelän ja minun lakialoitteen pohjalta, joka jätettiin vuosi sitten. Jo silloin eduskunnan enemmistö oli tämän lakiesityksen puolella. Nyt asia tulee hallituksen esityksenä eduskuntaan. Uudistus on erittäin hyvä, koska on täysin kohtuutonta, että isot yritykset ja jopa valtionyhtiöt ovat käyttäneet pieniä yrityksiä pankkina.

Viikonlopputerveisin,
Arto Satonen


Arto Satonen
arto.satonen@eduskunta.fi
050-5113110


Listalle liittymiset ja listalta poistumiset:
Arto Ahvensalmi
(Arto Satosen avustaja)
arto.ahvensalmi@eduskunta.fi
09-4324110 / 045-1245678

 

Comments are closed.