Poliisin ja oikeuslaitoksen toiminta on turvattava

Suomen julkisen talouden tasapainottamiseksi on tehty mittavia säästötoimenpiteitä ja ne ovat koskettaneet laajasti kaikkia hallinnonaloja. Säästötoimenpiteet ovat olleet välttämättömiä julkisen talouden tasapainottamiseksi ja tiukkaa taloudenpitoa joudutaan jatkamaan myös seuraavalla vaalikaudella.

Ulkoinen ja sisäinen turvallisuus ovat kuitenkin asioita, jotka eivät saa olla riippuvaisia maan taloudellisesta tilanteesta. Yövartijavaltion periaatteen mukaisesti näiden toimintojen turvaaminen on perusedellytys järjestäytyneelle yhteiskunnalle.

Syksyn aikana on useilta sisäisen turvallisuuden alalla toimivilta viranomaisilta, kuten rajavartiolaitokselta, oikeuslaitokselta ja syyttäjälaitokselta kuulunut huolestuttavia uutisia lomautus- ja irtisanomispaineista. Nämä uutiset on otettava vakavasti ja jo nyt varmistettava, että valtion ydintehtävien laadusta pidetään seuraavallakin vaalikaudella kiinni.

Kokoomuksen eduskuntaryhmä esitti jo syksyn budjettikäsittelyn yhteydessä parlamentaarisen työryhmän perustamisesta sisäisen turvallisuuden resurssien turvaamiseksi. Ehdotus on saanut yli puoluerajojen laajaa kannatusta siten, että parlamentaarisen ryhmän työ käynnistyy jo tässä kuussa.

Tavoitteena on löytää Ilkka Kanervan johtaman puolustuspoliittisen parlamentaarisen työryhmän tapaan yhteisiä linjauksia sisä- ja oikeusasioiden asioista tulevalle vaalikaudelle.

Sisäinen turvallisuus on kokonaisuus, jossa yhden viranomaisen ongelmat heijastuvat myös muihin viranomaisiin. Tästä syystä kokonaisuudesta huolehtiminen tulee olla kaiken keskiössä, ketjun on toimittava alusta loppuun aina hätäpuheluun vastaamisesta vankeinhoitoon ja ulosottoon.

Poliisille on varmistettava riittävät resurssit, jotta se voi hoitaa tehtäviään laadukkaasti. Kaikki ei kuitenkaan ole kiinni määrärahoista, vaan oikeusprosesseja sujuvoittamalla ja tarpeettomia oikeusjuttuja vähentämällä voidaan merkittävästi säästää kustannuksista oikeusturvaa heikentämättä.

Asiantuntijoilta on saatu runsaasti ehdotuksia oikeudenkäytön kehittämiseen. Tuomioistuimissa käsitellään paljon asioita, jotka ovat riidattomia ja joiden käsittely voitaisiin toteuttaa nopeammin ja yksinkertaisemmin muualla ilman, että oikeusturva kärsii. Esimerkiksi selvät ja riidattomat velkomusasiat voitaisiin käsitellä alusta loppuun ulosottoviranomaisessa.

Nykyinen käsittely ensin käräjäoikeudessa ja sen jälkeen ulosotossa aiheuttaa ainoastaan päällekkäistä työtä ja ylimääräisiä kustannuksia sekä velkojalle että velalliselle.

Useat liikenteessä tapahtuvat rikkomukset rasittavat oikeusjärjestelmäämme tarpeettomasti, kun ne kulkevat läpi koko systeemin poliisilta syyttäjän kautta tuomioistuimeen, vaikka asia on näytöllisesti selvä ja tekijä myöntänytkin tapahtuneen. Tavallisista rattijuopumuksista voitaisiin määrätä rangaistus samalla tavalla rangaistusmääräysmenettelyssä, kuten ylinopeuksissakin.

Rangaistuksista ei siis tingitä, mutta prosessi voidaan tehdä tehokkaammaksi. Lähtökohtana tulisi olla, että tuomioistuimessa käsitellään asiat, jotka vaativat oikeudellista harkintaa ja näytön arviointia.

 

Comments are closed.