Arto Satosen budjettiviesti – Pirkanmaalle rahaa tiehankkeisiin ja siirtoviemäriin

Arvoisa lukija!

Hallituspuolueiden eduskuntaryhmät ovat tänään sopineet ensi vuoden talousarvioon tehtävistä lisäyksistä. Kaikkineen lisärahaa jaettiin täsmäkohteisiin 51,93 miljoonaa euroa.

Panostuksia kasvuun, kilpailukykyyn ja turvallisuuteen – Pirkanmaalle rahaa kolmostielle ja Sastamalan siirtoviemäriin

Hallituspuolueet lisäävät rahoitusta kasvua ja kilpailukykyä edistäviin kohteisiin. VTT saa 2 miljoonaa euroa lisää, TEKES 700 000 ja Finpro 300 000. Velkaneuvontaan, joka laajenee koskemaan myös yrittäjiä, osoitetaan miljoona euroa lisää rahaa.

Teollisuuden toimintaedellytyksiä ja liikenneturvallisuutta parantaviin kohteisiin osoitetaan 16 miljoonaa euroa. Tiemäärärahoja suunnataan nyt VT 3:lle ja VT 23:lle. Kolmostien tärkeitä kohteita rahoitetaan yhteensä 6,3 miljoonalla, joista 3 miljoonaa kohdistuu Kyröskoskelle ja 3,3 miljoonaa Parkanoon. Molemmat edistävät liikenteen sujuvuutta ja liikenneturvallisuutta tien pullonkauloissa. Lisäksi liikennerahaa suunnataan Ylivieskaan raidehankkeeseen ja Pietarsaaren satamatiehen.

Ympäristönsuojelua edistävät hankkeet saavat myös rahaa. Itämeren suojeluun panostetaan kaikkineen 1,1 miljoonaa. Siirtoviemärihankkeille rahaa tulee Sastamala-Huittinen hankkeeseen ja Ylivieskan alueen hankkeeseen, molemmille 400 000 euroa. Sastamala-Huittisten hankkeen osalta tämä mahdollistaa hankeen jatkumisen suunnitellusti. Valtionvarainministeriö ei lähtökohtaisesti halua rahoittaa siirtoviemärihankkeita lainkaan, mutta eduskunta on perinteisesti niille rahaa antanut, koska niiden jääminen pelkästään kuntien ja vesimaksujen varaan olisi maaseutualueilla kohtuutonta.

Turvallisuuden edistämiseksi lisärahaa annetaan tullille 600 000 euroa valvonnan tehostamiseen. Suomen kansainvälistä asemaa vahvistetaan siirtämällä kehitysyhteistyövaroista lähetystöjen ja edustustojen toimintaedellytyksiin 2,7 miljoonaa euroa. Venäjän pakotteista johtuen maatalouden kansallista tukea lisätään 2,5 miljoonaa.

Koulutuksen puolella lisärahaa ohjataan kerhotoimintaan 3,5 miljoonaa, sekä lastentarhanopettajakoulutukseen 1,5 miljoonaa ja sosiaalityöntekijöiden koulutukseen 1,3 miljoonaa.

Kaikkineen budjettilisäykset löytyvät tästä alta:

Budjettimuutokset

Kunta- ja terveysjaosto – yht. 10,65 m
– Ruuhkautuneimmat tuomioistuimet 1,5 m
– Rikosuhripäivystys 100 000
– Ulosotto 1 m
– Evo-rahat 1,7 m
– Hotus 150 000
– Sosiaalialan kehittämiskeskukset 400 000
– Päihdeäidit 1,5m
– Fasper-hanke 150 000
– Valo-hanke 150 000
– Veteraanikuntoutus 1 m
– Sotainvalidien etuuksien parantaminen 3 m

Työ- ja elinkeinojaosto – yht. 4,425 m
– VTT EU-vastinrahoitukseen pienille yrityksille 2 m
– TEKES pienyritysten avustuksiin 700 000
– Finpro ulkomaisten investointien edistämiseen Suomeen 300 000
– Kuluttajat, aluetoimintaan 200 000
– Velkaneuvonta 1 m
– Kylätoiminta 75 000
– Viexpo 150 000

Asunto- ja ympäristöjaosto – yht. 2,8 m
– Avustukset järjestöille ja ympäristönhoitoon 100 000
– Itämeren suojelu 800 000
– Suomenlahden rantavaltioiden ympäristönsuojeluyhteistyö 200 000
– Nutri-hanke 100 000
– Metsähallituksen julkiset tehtävät nuorten työllistämiseen 500 000
– Siirtoviemäri Sastamala 400 000
– Siirtoviemäri Vesikolmio 400 000
– Hajavesineuvonta 300 000

Sivistys- ja tiedejaosto – yht. 7,205 m
– Lastentarhaopettajien koulutus 1,5m
– Sosiaalityöntekijöiden koulutus 1,3 m
– Koulujen kerhotoiminta 3,5 m
– Järjestöille yht. 825 000
   * Folktinget 100 000
   * Uskonnollisille yhteisöille korjausrakentamiseen 150 000
   * Suomi koulut 150 000
   * Etäkoulu kulkuri 25 000
   * Opintokeskukset 200 000
   * Ihmisoikeusliitto 50 000
   * Sofian kannatusyhdistys 20 000
   * Karjalan liitto 20 000
   * Käsi- ja taideteollisuus 20 000
   * Maa- ja kotitalousnaiset 20 000
   * Eräät naisjärjestöt 20 000
   * Lukukeskus 50 000
– Määräraha Suomen poliittista kulttuuria ja päättäjiä 1960-luvun kylmän sodan maailmassa koskevan tutkimuksen tukemiseen 80 000

Hallinto- ja turvallisuusjaosto – yht. 3,5 m
– Tullille alkoholijuomien ja tupakan laittoman tuonnin valvonnan tehostamiseen 600 000
– Rajat ylittävään yhteistyöhön (IBA -rahat) arktiselle alueelle 500 000
– Vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen turvaaminen (MPK) 150 000
– Rajavartiolaitokselle toimintamäärärahaan 2 m
– Pelastusopiston palopäällystökoulutus 250 000
– UM siirto kehitysyhteistyöstä 3 m (ei jakamattomasta varauksesta): lähetystöjen sulkemisen estämiseen
2,7 m ja pelastusopiston siviilikriisinhallinnan koulutuskeskukseen 300 000

Maatalousjaosto – yht. 4,4 m
– Kansallinen tuki 2,5 m
– Tuki neuvontajärjestöille (ProAgria) 400 000
– Tuki 4H toimintaan 350 000
– Poistokalastus 100 000
– Metsäinstituutti EFI 200 000
– Luomuinstituutti 50 000
– Vesihuoltotyöt 800 000
– Kemera myöntövaltuus 10 m (ei kustannusvaikutusta)

Liikennejaosto – yht. 18,95 m
– Yksityistiet 2 m
– Joukkoliikenteen kehittäminen 500 000
– VT23 7 m
– VT3 Kyröskoski 3 m
– VT3 Parkano 3,3 m
– Pietarsaaren satamatie 900 000
– Savolinnan lentoliikenteen turvaaminen ja Varkauden selvittäminen 700 000
– Ylivieska – Iisalmi – Kontiomäki -radan Ylivieskan kohtausraide 1,5 m
– Saariston liikenne yövuoroille 50 000

Eduskunnan pääluokka: Määräraha valtioneuvos Johannes Virolaisen tieteelliseen elämänkertaan 40 000

Jakamaton varaus v. 2015 täydentävän esityksen jälkeen 52 097 000

Neuvottelutulos yhteensä 51 970 000

Käyttämättä jäänyt jakamaton varaus 127 000

Hyvää viikonjatkoa, täällä keskustellaan seuraavaksi Fennovoiman hankkeesta.
Arto Satonen


Arto Satonen
arto.satonen@eduskunta.fi
050-5113110


Listalle liittymiset ja listalta poistumiset:
Arto Ahvensalmi
(Arto Satosen avustaja)
arto.ahvensalmi@eduskunta.fi
09-4324110 / 045-1245678

 

Comments are closed.