Pienille yrityksille haitalliset ylipitkät maksuajat korjaantuvat

Pienten yritysten rahoitusasemaa ovat heikentäneet ylipitkät maksuajat yritysten välisessä kaupassa, samoin maksuperusteinen alv-perintä. Näitä molempia ollaan nyt muuttamassa pienten yritysten kannalta parempaan suuntaan. Pienten yritysten toimintaedellytysten parantaminen on välttämätöntä myös työllisyyden kannalta, koska lähes kaikki yksityisen sektorin uudet työpaikat syntyvät pieniin yrityksiin.

Pitkät maksuajat jättävät monet pienet yritykset odottamaan saataviaan. Samanaikaisesti arvonlisäveroa peritään suoriteperusteisesti, jolloin monet yritykset joutuvat maksamaan veron ennen kuin ovat saaneet rahoja omalle tililleen. Tämä on johtanut tilanteeseen, jossa monet pienyrittäjät joutuvat pitämään yllä koko ajan varmuusrahastoa, jotta he voivat maksaa etukäteen arvonlisäveromaksuja saatavien viivästyessä.

Asiaa ollaan korjaamassa jo tämän vaalikauden aikana. Pääministeri Alexander Stubbin hallitus on tuomassa eduskuntaan esitystä, jossa suoriteperusteisesta arvonlisäverosta voitaisiin siirtyä maksuperusteiseen verotukseen pienten yritysten kohdalla.

Yrityksen ei enää tarvitsisi automaattisesti maksaa arvonlisäveroa myynti- tai laskutuskuukaudesta toiseksi seuraavassa kuussa, vaan vasta kassaperusteisesti sen jälkeen, kun se on saanut todellisuudessa rahan omalle tililleen. Valtion saamien veroeurojen määrä ei siis muuttuisi, mutta yritysten maksuvalmius parantuisi.

Hallitus aikoo puuttua myös yritysten välisiin maksuaikoihin. Suomen Yrittäjien mukaan nykyisin yli 40 prosenttia yrityksistä joutuu odottamaan saamisiaan yli kuukauden. Joka kolmannes sanoo maksujen viipyvän jopa yli kaksi kuukautta. Viipyneitä maksuja ei korvata mitenkään, ja usein myöhästyneestä maksusta pyydetyistä koroista ei voi edes keskustella. Käytännössä isot yritykset ovat voineet sanella maksuajat pienille. Myös valtionyritykset ovat käyttäneet pitkiä maksuaikoja.

Lakia kaupallisten sopimusten maksuehdoista on tarkoitus muuttaa siten, että velallisen ollessa elinkeinonharjoittaja maksuaika saa ylittää 30 päivää vain, jos siitä on erikseen sovittu. Nykyisin raja kulkee 60 päivän kohdalla. Pidennetyt ajat voisivat tulla kyseeseen esimerkiksi tilanteissa, joissa velallinen on velkojaansa suurempi yritys.

Pääsääntöisesti maksusuoritukset siis pitäisi hoitaa maksimissaan 30 päivässä, mikä on kohtuullista molemmille osapuolille.

 

Comments are closed.