Poikkeukset pitkäaikaistyöttömien työllistämiseksi tarpeen

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja, kansanedustaja Arto Satonen tukee Akavan esitystä pitkäaikaistyöttömien palkkaamisen esteiden pienentämiseksi. Akavan esityksen mukaan yli vuoden työttömänä ollut työnhakija olisi mahdollista palkata määräaikaiseen työsuhteeseen ilman erityistä perustetta.

”Jokaisella suomalaisella pitää olla oikeus työntekoon oman jaksamisen ja osaamisen mukaan. Pitkän työttömyysjakson jälkeen lyhytkin työ edistää työllistymistä uudelleen ja ylläpitää kykyä tehdä työtä. Siksi heidän työllistäminen pitää tehdä työnantajille mahdollisimman houkuttelevaksi”, painottaa Satonen.

Satonen on huolestunut huonon taloustilanteen jatkumisesta ja työttömien määrän kasvusta. Yli vuoden työttömänä olevien määrä on noussut merkittävästi.

”Työttömyys on kova isku yhteiskuntamme tärkeiden palveluiden rahoittamiseen, mutta ennen kaikkea ihmiselle itselleen. Ei voi olla oikein, että lähes sata tuhatta suomalaista on joutunut olemaan vailla työtä yli vuoden verran. Tarvitsemme nyt kaikki keinot käyttöön, jotta heikommassa asemassa työmarkkinoilla olevat ihmiset pääsevät työn syrjään kiinni”, painottaa Satonen.

Satonen toivoo, että mahdolliset muut lainsäädännön esteet kartoitetaan, jotta vailla työtä oleville voidaan tarjota mahdollisuuksia työntekoon.

”Lainsäädännöllä pitää suojella myös työntekijöitä muutostilanteessa ja siitä on pidettävä kiinni. On silti kohtuutonta, että työttömien työllistäminen työkokeiluihin muuttuvat mahdottomiksi kuntien yt-neuvotteluiden tai lomautusten vuoksi. Nämä ihmiset eivät tule korvaamaan kunnan vakinaisia työntekijöitä, vaan ylläpitämään työkykyä ja osaamistaan. Säännöillä ei pidä missään nimessä heikentää juuri niiden asemaa, jotka tarvitsevat tukea eniten”, painottaa Satonen.

Satonen penää myös yrityksiltä toimia suomalaisten työllistämiseksi.

”Yritykset ovat vaatineet työn tekemisen joustojen lisäämistä. Tähän toiveeseen on nyt vastattava laskemalla työllistämisen kynnystä. Yritysten on puolestaan osoitettava, että toimilla on vaikutusta ja että uusia työpaikkoja syntyy”, toteaa Satonen.

 

Comments are closed.