Rikoksesta pitää seurata rangaistus (kirjoitettu 14.12.)

Joulun alla eduskunnassa palautetaan sakon muuntorangaistus toistuvien sakkojen osalta. Tämä palauttaa maksukyvyttömät ”juoksukaljan” hakijat ja polttoainevarkaat vastuuseen. Kolmannesta sakosta seuraa linnatuomio, kuten pitääkin.

Sakon muuntorangaistuksesta luovuttiin aikoinaan oikeusministeri Tuija Braxin ehdotuksesta, jonka tavoitteena oli vähentää vankiloiden menoja. Ongelma siirtyi kuitenkin toisaalle. Esimerkiksi myymälävarkaudet ovat lisääntyneet huomattavasti, koska maksukyvyttömät ovat selvinneet näpistyksistään käytännössä ilman rangaistuksia. Myymälävarkaudet lisäävät hävikkiä ja viime kädessä niiden maksajiksi jäävät kaikki rehelliset ihmiset, koska hävikki on huomioitava hinnoittelussa.

Polttoainevarkauksien yleistyminen on johtanut siihen, että lähes kaikilla huoltoasemilla on siirrytty automaatteihin. Tämä on puolestaan hankalaa niille asiakkaille, jotka eivät ole tottuneet ostamaan polttoainetta automaatista. Ne yritykset, jotka haluavat palvella myös palveluasiakkaita ovat joutuneet kärsimään kohtuuttomasti polttoainevarkaista. Osa polttoainevarkaista toimii aivan avoimesti. Jotkut kuulemma jopa morjestavat valvontakameraan. Sakkoihin on siis opittu suhtautumaan täysin välinpitämättömästi.

Sakon muuntorangaistuksen palauttamisessa parasta onkin sen moraalinen viesti. Sivistyneessä ja järjestäytyneessä yhteiskunnassa rikoksesta pitää aina seurata rangaistus. Nuoria ei saa opettaa siihen, että näpistyksestä ei seuraa mitään. Linnatuomiot taparikollisille toki maksavat yhteiskunnalle, mutta välillinen vaikutus on todella positiivinen. Pelko linnatuomiosta tekee monista näpistelijöistä yhteisiä pelisääntöjä kunnioittavia ihmisiä.

Rikoksen ja rangaistuksen suhde pitää olla oikea, jotta rangaistuksen ennaltaehkäisevä vaikutus toteutuu. Tästä viime kädessä on kyse sakon muuntorangaistuksen palauttamisessa. Kaupat eivät ole olemassa sitä varten, että sieltä haetaan tavaraa omin luvin. Myöskin kaupan työntekijöiden näkökulmasta katsottuna on välttämätöntä, että varkaudesta kiinnijääminen johtaa seuraamukseen. Vain siten voidaan myymälävarkaudet pitää kurissa. Oli tärkeää, että tässä asiassa tosiasiat tunnustettiin ja lakia muutettiin vastaamaan paremmin kansalaisten oikeustajua.

Tags:
 

Comments are closed.