Julkisen talouden sopeutuspäätökset on tehtävä heti vaalikauden alussa

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja, kansanedustaja Arto Satonen jakaa talouspolitiikan arviointineuvoston näkemyksen siitä, että seuraavan hallituksen tärkeimpiä tehtäviä on laatia aikataulutettu, uskottava suunnitelma julkisen talouden tasapainottamiseksi.

Satonen painottaa, että tarvittavat sopeutuspäätökset on tehtävä heti vaalikauden alussa, mutta sopeutusta voidaan jaksottaa suhdannetilanteesta riippuen. Lait tulee säätää heti syksyllä 2015.

”Hallituksen tärkeimpiä tavoitteita pitää olla, että Suomella on uskottava suunnitelma velalla elämisen lopettamiseksi. Tulevien sukupolvien kustannuksella elämisen on loputtava. Vain kestävä julkinen talous takaa sen, että tärkeät hyvinvointipalvelut voidaan turvata jatkossakin. Velkaantumisen lopettamisesta emme saa tinkiä. Julkisen talouden sopeutuspäätökset tuleekin tehdä heti hallitusohjelmaneuvotteluissa tai välittömästi sen jälkeen”, toteaa Satonen.

Satonen painottaa, etteivät veronkorotukset tuo ihmelääkettä velkaantumisen lopettamiseen. Satosen mukaan sopeutusta tehtäessä on luovuttava 50–50 –säännöstä, jonka mukaan puolet sopeutuksesta on tehtävä veronkorotuksilla ja puolet menoleikkauksilla.

”Uudet veronkiristykset uhkaavat rapauttaa suomalaisten ostovoiman ja heikentää kannustimia työntekoon. Suomen suunta ei käänny veroja, erityisesti työn verotusta korottamalla. Päinvastoin meidän on harkittava maltillisen palkkaratkaisun ja työn verotuksen keventämisen yhdistämistä, mikä auttaisi turvaamaan työpaikkojen säilymisen ja vahvistamaan palkansaajien ja yrittäjien ostovoimaa”, painottaa Satonen.

Satosen mukaan hallituksen toimintakyvyn ja riittävien päätösten aikaansaamiseksi on keskeistä, että hallituspuolueet ovat yhtä mieltä talouden tilasta ja jakavat saman tilannekuvan. Satosen mukaan työt on aloitettava heti vaalikauden alussa.

”Tarvitsemme lisää rakenteellisia uudistuksia, työmarkkinoiden uudistamista, julkisen sektorin tuottavuuden parantamista ja satsauksia yrittäjyyteen. Vain uudistuksia tekemällä hyvinvointiyhteiskunta turvataan”, painottaa Satonen.

 

Comments are closed.