Arto Satosen kampanjassa mukana: Matti Hokkanen

Matti Hokkanen – Pirkanmaan ja Tampereen kehittymistä Suomen toiseksi veturialueeksi ei saa estää

Hyvinvointivaltio Suomen pelastaminen talousahdingosta edellyttää, että Suomen koko elinkeinoelämä kaikkialta maan eri osista saadaan tekemään työtä yhteisen tavoitteen, Suomen vientikaupan kasvattamiseksi. Kehä kolmosen sisällä olevien yritysten toiminta ei siihen pelkästään riitä. Sen vuoksi on välttämätöntä, että muuallakin kuin kehä kolmosen sisällä olevien yritysten toimintaedellytyksiä parannetaan.

Kaikkea Suomen valtiollisten virastojen toimintaa ei silloin saa keskittää pelkästään kehä kolmosen sisään. Myös valtiolle palkattujen virkamiesten on pidettävä mielessään, että koko valtakunta pidetään asuttuna myös tulevaisuudessa ja elinkeinoelämälle elintärkeät lentoyhteydet ulkomaille on silloin kyettävä turvaamaan muualtakin kuin vain pääkaupunkiseudulta.

Yksi keskeinen tosiasia on, että 2010 – luvun työpaikat maailmassa syntyvät luoviin keskuksiin. Ne ovat paikkakuntia, joissa on maailman korkeatasoisinta teknistaloudellista tai kaupallistensillistä koulutusta ja osaamista. Valmistavan teollisuuden ja oppilaitosten yhteistyö on kiinteää ja tuloksia tuottavaa. Yritysten henkilökunta on osaavaa ja tietää, miten kauppaa käydään globaalilla tasolla maailman tietoverkoissa.

Jotta Suomen pelastamisessa talouskurimuksesta onnistutaan, suorien lentoyhteyksien saaminen luovista keskuksista suoran ulkomaille ja luovien keskusten olemassa olo on elämän ja kuoleman kysymys Suomelle. Tampere ja Pirkanmaa ovat yksi keskeinen Suomen luova keskus. Tampereen kehityksen uhkana ovat nyt kuitenkin Tampere – Pirkkalasta suoraan maailmaan ja takaisin vähentyneet ja vähentyvät lentoyhteydet.

Suomen lentoasemista vastaava hallintovirasto Finavia on kääntänyt selkänsä maakuntien lentokentille ja hylännyt samalla Tampere-Pirkkalan kehittämisen. Lentoaseman pito on siirretty Finavian tytäryhtiölle Air-Pro Oy:lle.

Nykyisen pääkaupunkiin kaiken keskittämisen politiikan tulokset näkyvät jo. Kerrostalo asunnon hinta Helsingissä on kaksikymmentä kertainen vastaavaan muualla maassa olevaan asuntoon. Ja Suomi rappeutuu. Tämä politiikka on lopetettava. Virkamieskunta Finaviassa on vaihdettava ja Suomen lentoliikennepolitiikka on uudistettava.

Pirkanmaan uudessa maakuntakaavassa on ajalle 2015-2040 kestävä ja käyttökelpoinen suunnitelma siitä, miten tämä tehdään. Lisäksi siinä on malli siitä, miten kolme liikennemuotoa maantieliikenne, rautatieliikenne ja ilmaliikenne saadaan toimimaan yhdessä, tavoitteena koko maan elinkeinoelämän hyödyntäminen maan talouden korjaamiseksi.

 

Comments are closed.