Kokoomuksen Satonen: Lisätalousarviossa tärkeitä uudistuksia yrittäjille!

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja, kansanedustaja Arto Satonen on tyytyväinen hallituksen lisätalousarvion veropäätöksiin. Hallitus päätti esittää arvonlisäverovelvollisuuden alarajan nostoa 8 500 eurosta 10 000 euroon ja huojennusalueen ylärajan nostoa 22 500 eurosta 30 000 euroon vuoden 2016 alusta lukien. Lisäksi hallitus esittää yritysten ja maatilojen sukupolvenvaihdoshuojennuksen maksuajan pidentämistä viidestä seitsemään vuoteen.

”Suomi tarvitsee kasvavia pienyrityksiä. Alv-velvollisuuden alarajan ja huojennusalueen ylärajan nosto helpottavat yritystoiminnan aloittamista ja vähentävät byrokratiaa. Alaraja on ollut aivan liian matala. Tämän ylemmäs sitä ei olisi voinut nostaakaan ilman EU:n kanssa käytyjä neuvotteluja”, Satonen selostaa.

Sukupolvenvaihdoksiin liittyvän perintöveron maksuajan pidentämisen kahdella vuodella taas nähdään helpottavan sukupolvenvaihdoksesta aiheutuvan verokustannuksen rahoittamista. Se vähentää vaaraa siihen, että yrityksestä jouduttaisiin veron maksun rahoittamiseksi nostamaan yritystoiminnassa tarvittavia varoja.

”Arvioiden mukaan jopa yli 60 000 yritystä odottaa lähivuosina sukupolvenvaihdos. Yrityksen siirtymisessä nuoremmalle polvelle on valtava potentiaali. Uudella polvella on usein kasvunälkää, halua investoida ja esimerkiksi paremmat kansainväliset valmiudet. Hyvä, että sukupolvenvaihdoksiin saadaan nyt helpotusta”, Satonen kiittelee.

Satonen korostaa, että yrittäjyyden edellytysten parantaminen ei missään nimessä saa jäädä tähän. Kokoomuksen eduskuntaryhmä julkaisi kesällä 10 yrittäjyysteon listan, jossa esitellään toimenpiteitä yrittäjyyden edistämiseksi. Esimerkiksi listalla olevan maksuperusteisen arvonlisäverovelvollisuuden valmistelu jatkuu valtiovarainministeriössä.

 

Comments are closed.