Arto Satosen kampanjassa mukana: Ida Leino

Ajatuksia seuraavalle vaalikaudelle

Seuraavan vaalikauden ajan tulen opiskelemaan päätoimisesti. Oman taloudenpidon kannalta valtion avustus opiskelijoille, opintotuki, on elintärkeä. Avustuksen ansaitsemiseksi pidän huolta omien opintojeni edistymisestä. Opiskelijaelämään totuttautuessani olen tajunnut kurinalaisen taloudenpidon merkityksen. Itse en ole valmis elämään velaksi. Toivon mukaan ensimmäisen velkani otan asuntolainaan eli suurempaan investointiin. Opiskelijan talouselämä kuvastaa yksinkertaisuudessaan niitä periaatteita, joita toivoisin valtion taloudessakin näkeväni – kun rahaa on vähemmän, eletään niukemmin. Tämä voi tarkoittaa leikkauksia tuista, palveluista ja investoinneista sekä palveluiden uudelleen järjestämistä. Jos leikkuri osuu opintotukeen, on se ymmärrettävä.

Vaikeina taloudellisina aikoina jokaisen pitäisi olla valmis uhraamaan omistaan. Nykyajan individualistinen, yksilökeskeinen, kulttuuri näyttäytyy ihmisten tahdossa puolustaa omaa etuaan. Mielestäni nykyihmisen on vaikea nähdä tulevaisuuteen – miten hänen valintansa vaikuttavat seuraaviin sukupolviin. Toisaalta on vaikea nähdä myös historiaan – ei valtio ole muutamia vuosikymmeniä sitten ylläpitänyt esimerkiksi näin kattavaa tukijärjestelmää. Rahavirroista päättäminen tapahtuu kuitenkin poliittisen pelin vallitessa, jolloin jokainen puolue ajaa omien intressiensä mukaista talouspolitiikkaa. En ole ollenkaan vakuuttunut, pystytäänkö eduskunnassa saavuttamaan järkiratkaisuita; ratkaisuita, jotka pitkällä tähtäimellä voisivat hyödyttää mahdollisimman suurta joukkoa. Nyt haluan korostaa, että en ole talouden asiantuntija, vaan kirjoitan omasta näkökulmasta. Mielestäni tarvitaan rohkeita ratkaisuja, ei kompromisseja tai juustohöylää, niistä harvemmin hyötyy kukaan.

Uusi opetussuunnitelma astuu voimaan seuraavan vaalikauden aikana. Valtakunnallisesta opetussuunnitelmasta löytyy suuret suuntalinjat, joiden mukaan kunnat toteuttavat omat opetussuunnitelmansa. Opetussuunnitelma määrää siis, mitä kouluissa opetetaan. Näin ollen voi ajatella, että opetussuunnitelmalla on valtaa. Tulen itse valmistuttuani luokanopettajaksi toteuttamaan tätä uutta opetussuunnitelmaa. Toivon, että päättäjät näkevät koulutukseen suunnatut resurssit ensiarvoisen tärkeinä ja säilytettävinä. Koulutuksesta leikkaamisella voi olla kauaskantoiset seuraukset; liian ahtaat luokkatilat, opettajien täydennyskoulutuksen puute sekä vaikkapa jatkuvasti vaihtuvat opettajat ovat tekijöitä, jotka heikentävät oppimista. Mielestäni kuntien pitäisi ensisijaisesti panostaa perusopetukseen, joka luo pohjan lasten ja nuorten tulevalle elämälle.

Poliittista keskustelua leimaa negatiivinen ilmapiiri. Viimeisimmän kauden aikana ja etenkin näin ennen vaaleja yritetään etsiä syyllisiä päätöksiin. Todella toivon, että tulevien vaalien jälkeen valittava hallitus on ennen kaikkea toimintakykyinen. Syyllisten hakemisen sijaan suuret uudistukset tulee viedä joko loppuun tai miettiä kannattavampi ratkaisu. Velkakello tikittää, joten ratkaisuja täytyy tehdä hyvinvointivaltiomme ylläpitämiseksi. Valtion pitää määritellä tehtävänsä uudelleen. Lisäksi toivon, että tuleva hallitus pystyy palauttamaan kansalaisten luottamuksen poliittiseen päätöksentekoon. Vielä tyytymättömyys ei ole kärjistynyt huippuunsa, mutta haluammeko nähdä päivää, jolloin kansa nousee barrikaadeille?

Ida Leino

 

Comments are closed.