Tampere nopealla kasvulla Sisä-Suomen keskukseksi

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Arto Satonen haluaa jakaa muuttoliikkeen nykyistä tasaisemmin pääkaupunkiseudun, Tampereen seudun ja muiden kasvukeskusten kesken. Jos väestö keskittyy Suomessa Ruotsin tapaan, niin vuoteen 2030 mennessä jopa puoli miljoonaa suomalaista muuttaa kaupunkikeskuksiin tai niiden lähialueille. Satosen mukaan Pirkanmaa voisi asuttaa muuttajista vajaan kolmanneksen (150 000) ja vähentää siten pk-seudulle kohdistuvaa muuttopainetta.

Toistuvasti Tampere on valittu Suomen vetovoimaisimmaksi kaupungiksi, johon Suomen sisällä halutaan muuttaa. Satonen pitää siten realistisena Tampereen seudun kasvattamista. ”Tampereella on edellytyksiä kasvaa korkeateknologisen teollisen osaamisen lisäksi korkeakoulutuksen, tutkimuksen ja tuotekehityksen, taloushallinnon, hyvinvointialojen, palveluyrittäjyyden ja median keskukseksi”, Satonen toteaa. Satosen mukaan vertailukohdan voi hakea Göteborgista, joka on teollisen pohjan kautta laajentunut 550 000 asukkaan korkean koulutuksen, viihdemaailman ja palvelutalouden keskukseksi.

Sijaintinsa ansiosta Tampereella on edellytykset muodostua Sisä-Suomen liikenteen ja logistiikan solmukohdaksi. AiRRpro-konseptin mukaisesti Tampereelle voidaan luoda Euroopan liikenteen kenttä, jonka palveluita voivat nopeutuvien raideyhteyksien avulla hyödyntää myös Porin, Seinäjoen ja Jyväskylän seutujen asukkaat, joiden matka-aika Eurooppaan lyhenisi merkittävästi. Päärataa kehittämällä lisäraiteineen voidaan puolestaan kytkeä Tampere-Hämeenlinna-Helsinki yhteiseksi työssäkäyntialueeksi. Tällä alueella sijaitsee 40 % Suomen työpaikoista.

Tampereen kaupunkiseudulla asuu nykyisin 370 000 ihmistä. Viime vuosina Tampereen seudun väestö on kasvanut n. 4000 hengellä vuodessa. Tämä kasvuvauhti on Satosen mukaan mahdollista tuplata Tampereen tehokkaalla täydennysrakentamisella ja kehyskuntien aktiivisella kaavoituksella. Lisäksi hyvillä liikenneyhteyksillä voidaan ottaa koko Pirkanmaan potentiaali käyttöön ja ohjata osa väestönkasvusta Tampereen seudun ulkopuolelle. ”Esimerkiksi Ikaalisissa, Pälkäneellä, Sastamalassa ja Akaassa väestönkasvu turvaa samalla nykyisten asukkaiden palvelujen säilymisen”, Satonen toteaa.

Tampere on aina ollut edelläkävijä. Nopeampi väestönkasvu tekeekin Satosen mukaan monista Tampereen keskeisistä hankkeista kannattavia. ”Jos väkimäärä maakunnassa nousee 10 000 asukkaalla vuodessa, niin se parantaa välittömästi katuraitiotien hyöty/kustannus-lukuja ja tekee Areena-hankkeesta realistisemman”, Satonen toteaa. Alueen suurempi ostovoima mahdollistaa myös erikoistuneempien palvelujen tarjoamisen ja siten jo parantaa työllisyyttä. Tässä yhteydessä myös korkeakouluhanke T3:n mahdollisuudet pitää kartoittaa.

Satosen mukaan koko Suomi voittaa siinä, että muuttoliike jakautuu nykyistä tasaisemmin pk-seudun, Tampereen seudun ja muiden kasvukeskusten kesken. Kasvun jakaantuminen hillitsee asuntojen hintakehitystä pk-sektorilla ja lyhentää työmatka-aikoja, Satonen päättää.

 

Comments are closed.