Valitusruuhkien purkaminen askel eteenpäin normien keventämisessä

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja, kansanedustaja Arto Satonen tukee sisäisen turvallisuuden parlamentaarisen työryhmän esille nostamia keinoja oikeusprosessien nopeuttamiseksi esimerkiksi viranomaisten valitusoikeuden rajaamisesta toisten viranomaisten päätöksiin sekä valituslupajärjestelmän käytön laajentamisesta.

Kokoomuksen kansanedustaja, ylikomisario Kari Tolvasen johtama sisäisen turvallisuuden sekä oikeudenhoidon tulevaisuutta käsitellyt parlamentaarinen työryhmä luovutti tänään esityksensä sisäministeri Päivi Räsäselle ja oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonille.

”Asioiden käsittely hallinto-oikeuksissa on ruuhkautunut vuosien mittaisiksi pitkien valituskierteiden vuoksi. Totta kai asianosaisilla tulee oikeusvaltiossa olla aina oikeus valittaa päätöksestä. Tuntuu silti terveen järjen vastaiselta, että miljardien edestä hankkeita seisoo valituskierteissä, joissa viranomaiset valittavat toisten viranomaisten tekemistä päätöksistä. Valitusoikeuden rajaaminen tältä osin on perusteltua”, painottaa Satonen.

Satonen kannattaa työryhmän ajatusta hallintoasioiden valituslupajärjestelmän kehittämisestä. Työryhmä vaatii selvittämään mahdollisuutta siirtyä menettelyyn, jossa pääsääntönä olisi valitusluvan edellyttäminen haettaessa muutosta hallinto-oikeuden päätökseen korkeimmalta hallinto-oikeudelta.

”Monet kuntien kaavapäätökset ja elinkeinoelämän hankkeet seisovat vuosikausia valituslupaprosessien takia hallinto-oikeuksissa, ja suora valitusoikeus korkeimpaan hallinto-oikeuteen pitkittää näitä prosesseja edelleen. Jos valitusluvan anominen korkeimpaan hallinto-oikeuteen olisi pääsääntö, jutturuuhkat pienenisivät ja resursseja vapautuisi alemman tason oikeuskäsittelyä varten. Tärkeintä on, että annetut päätökset ovat laadukkaita ja että suomalaisille turvataan hyvä oikeuskäsittely. Samalla lyhentyneet valitusprosessit hyödyttäisivät tärkeiden hankkeiden viemistä eteenpäin maakunnissa ja uusien työpaikkojen syntymistä”, toteaa Satonen.

Satonen on tyytyväinen, että puolueet esittävät ratkaisuja, miten valtion tärkeät toiminnot voidaan turvata tulevina vuosina. Satosen mukaan työryhmän esitykset viranomaisten yhteistyön tiivistämisestä ja oikeusprosessien keventämisestä pitää viedä eteenpäin.

”Kansalaisten turvallisuus kuuluu valtion ydintehtäviin ja se on taattava, vaikka vaikean taloustilanteen vuoksi säästöjä on jouduttu tekemään. Turvattomuus on kansalaisten keskuudessa lisääntynyt, ja monet ovat huolestuneita avunsaannista. Kaikki keinot tarvitaan, jotta hallintoa keventämällä ja yhteistyötä lisäämällä viranomaisten toiminta turvataan”, painottaa Satonen.

 

Comments are closed.