Kokoomuksen Satonen: Poliisien mahdollisuudet selvittää rikoksia vaarassa

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja, kansanedustaja Arto Satonen kantaa huolta poliisin mahdollisuuksista selvittää sille ilmoitetut rikokset. Tilastojen perusteella vakavien rikosten selvittäminen on pysynyt korkealla tasolla, mutta esimerkiksi omaisuusrikosten osalta selvitysprosentti on laskenut.

”Rikosten selvittäminen on aivan olennainen osa poliisin työtä, enkä hyväksy sellaista kehitystä, että esimerkiksi tietyt omaisuusrikoksista tehdyt ilmoitukset jäisivät automaattisesti selvittämättä. Poliisin toimintaedellytykset on turvattava jokaisessa taloustilanteessa haasteista huolimatta. Ihmisillä on oltava tunne, että he ovat turvassa”, Satonen painottaa.

”Kuluneella vaalikaudella myös poliisiin on jouduttu kohdistamaan säästöjä ja lisäksi on toteutettu rakenteellisia uudistuksia. Poliisi on tällä tavoin oman osuutensa säästöistä nyt tehnyt”, Satonen jatkaa.

Poliisin toiminta on hyvin pitkälti riippuvainen henkilöstön määrästä, mikä edellyttää riittävää rahoitusta. Lainsäädännöllä voidaan kuitenkin vaikuttaa siihen, että poliisilla on mahdollisuus kohdistaa resurssit tarkoituksenmukaisella tavalla.

”On selvää, että riittävät resurssit ovat edellytys sille, että viranomaiset voivat hoitaa tehtäviään laadukkaasti. Samalla huomiota tulee kiinnittää esimerkiksi rikosten tutkintaan liittyvien muotomääräysten tarkoituksenmukaisuuteen. Tutkintaan liittyvät muotomääräykset vievät enemmän työaikaa ja resursseja, mikä on aina pois varsinaiselta rikosten selvittämistyöltä. Tähän tulee löytää nykyistä parempi tasapaino toisaalta rikoksista epäiltyjen oikeusturvan ja toisaalta tehokkaan rikosten selvittämisen välillä”, Satonen päättää.

 

Comments are closed.