Arto Satosen viikkoviesti – viikon aiheina lisätalousarvio sekä tuulivoiman syöttötariffijärjestelmän sulkeminen.

Arvoisa lukija,

Juhannuksen alla uuden hallituksen ensimmäiset päätökset realisoituvat. Tässä viestissä käsitellään lyhyesti eilen eduskunnassa lähetekeskustelussa esillä ollutta lisätalousarviota ja uusia linjauksia tuulivoiman tukiin. Autoveron osalta linjaukset tehdään vielä tämän kuun puolella. Tämä on välttämätöntä, jotta veroratkaisuja odottava autokauppa saadaan liikkeelle.

Eduskunta on nyt myös järjestäytynyt tulevalle vaalikaudelle. Minä toimin eduskuntaryhmän puheenjohtajan työn ohella jatkossa maa- ja metsätalousvaliokunnassa, sekä pankkivaltuustossa. Pankkivaltuusto on merkittävä näköalapaikka sekä Suomen, että Euroopan talouteen. Maa- ja metsätalousvaliokunnassa olen jo toiminut kahdella aikaisemmalla kaudella ja on hyvä jatkaa valiokunnassa , jossa käsitellään kattavasti maaseudun elinkeinojen asioita.

Lisätalousarviota hallitsi Talvivaara

Lisätalousarvioon sisältyy aina arvio talouden kehityksestä. Tälle vuodelle ennustetaan hienoista 0,3 prosenttiyksikön BKTn kasvua. Työttömyys on jatkanut nousuaan alkuvuonna ja kuluvan vuoden työttömyysasteeksi ennustetaan 9,3 %. Hallituksen ensimmäinen lisätalousarvio sisälsi lähinnä vain pieniä teknisiä muutoksia valtion budjettiin. Työttömyysturvan ansiopäivämenoihin tehdään 50 miljoonan euron lisäys, mikä on suoraa seurausta työttömyyden kasvusta.

Suurin yksittäinen asia budjetin täydennyksenä oli Talvivaara, jonne esitetään valtion kokonaan omistamalle Terrafame Oy:lle 112 miljoonan euron pääomakorotusta. Valtio houkuttelee edelleen sijoittajia mukaan Talvivaaran toimintaan, jotta kaupallisen toiminnan jatkuvuus Talvivaarassa voitaisiin varmistaa.

Lisätalousarvio kokonaisuudessa luettavissa: https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Documents/HE_9+2015.pdf

Tuulivoiman syöttötariffijärjestelmä suljetaan hallitusti tavoitteiden täytyttyä

Työ- ja elinkeinoministeriö on tänään lähettänyt lausunnolle tuulivoiman tukijärjestelmän muuttamista koskevan lakimuutosesityksen.

Esityksessä ei ehdoteta muutoksia syöttötariffijärjestelmään hyväksyttävien tuulivoimaloiden 2 500 megavolttiampeerin (MVA) kokonaiskapasiteettiin eikä järjestelmään hyväksytyissä tuulivoimaloissa tuotetusta sähköstä maksettavaan tuotantotukeen.

Esityksen tavoitteena on tuulivoiman syöttötariffijärjestelmän hallittu sulkeminen nyt, kun tuulivoimaloille määritetty 2 500 MVA:n kokonaiskapasiteetti on käytännössä täyttynyt.

Esityksen mukaan tuulivoimalan hyväksyminen syöttötariffijärjestelmään edellyttäisi jatkossa voimassa olevaa kiintiöpäätöstä. Kiintiöpäätöksiä ei enää tehtäisi sen jälkeen, kun syöttötariffijärjestelmään hyväksyttyjen ja kiintiöpäätöksen saaneiden hankkeiden yhteenlaskettu nimellisteho ylittäisi ensimmäisen kerran 2 500 MVA:n rajan.

Esityksen myötä tuulivoimakapasiteetin kasvusta valtiolle aiheutuva menolisäys saadaan pysäytettyä vuonna 2018, jolloin valtio irrottautuu tuotantotukilain mukaisesta syöttötariffijärjestelmästä tuulivoimalla tuotetun sähkön osalta. Vuodesta 2023 alkaen tuulivoimakapasiteettia alkaa poistua syöttötariffijärjestelmästä ja tukitarve pienenee vastaavasti. Vuoden 2030 jälkeen ei tuotantotukea enää maksettaisi, koska sitä voi saada enintään 12 vuoden ajan.

Tavoitteena on, että hallituksen esitys annetaan eduskunnalle viimeistään syysistuntokauden alkaessa. Lakimuutoksen on tarkoitus tulla voimaan vielä syksyllä 2015.

Hyvää ja reipasta Juhannusta!

Vanhan tavan mukaan Juhannuskokko syttyy perjantaina klo 20.30 Vammalan Laiturikahvilassa!

Arto

 

Comments are closed.