Arto Satosen viikkoviesti – viikon aiheina Hietalan raportti sekä ansiosidonnaisen työttömyysturvan uudistus.

Arvoisa lukija!

 

Tälläkin viikolla on tehty merkittäviä uudistuksia suomalaisessa yhteiskunnassa. Selvitysmies Harri Hietalan raportti paikallisesta sopimisesta on ison mittaluokan kysymys, jolla onnistuessaan saatetaan luoda kymmeniä tuhansia uusia työpaikkoja Suomeen. Hallitusohjelmassa linjatut työttömyysturvan leikkaukset ovat tällä viikolla menneet eteenpäin. Näistä aiheista tämän viikon viestissä.

 

HIETALAN RAPORTISSA KAIKILLE PLUSSIA JA MIINUKSIA

 

Selvitysmies Harri Hietalan raporttia voi kuvata tasapuoliseksi, koska kaikki kommentoineet tahot työmarkkinapöydän eri puolilla ovat nähneet siinä sekä plussia, että miinuksia.

 

Tässä lyhyesti keskeisimpien työmarkkinaosapuolten kommentit:

 

EK – Olisi toivonut pidemmälle menevää esitystä. Haluaa varmistaa erityisesti sen, että kaikissa järjestäytyneissä yrityksissä voidaan hyödyntää paikallista sopimista. Ei pidä hyvänä henkilöstöedustajan aseman vahvistamista yrityksen johdossa.

 

Suomen Yrittäjät – Pitää hyvänä sitä, että myös järjestäytymättömät yritykset pääsevät sopimaan asioista paikallisesti. Uskoo aidolla paikallisella sopimisella saavutettavan 60-65000 työpaikkaa, ei pidä hyvänä ay-liikkeen kanneoikeutta.

 

Kaikki palkansaajajärjestöt pitävät hyvänä henkilöstöedustajan aseman vahvistamista, mutta pelkäävät käytäntöä, jossa paikallisesti voitaisiin sopia TES:ä alemmista palkoista. Myös Järjestäytymättömien työnantajien oikeus sopia paikallisesti on vaikea asia ainakin osalle palkansaajaliikettä.

 

Työpankin laajempaa käyttömahdollisuutta kannattavat kaikki tahot, joten sitä saadaan nyt eteenpäin.

 

UUDISTUKSEN ETENEMINEN NYT HALLITUKSEN KÄSISSÄ

 

Paikallisen sopimisen eteneminen on nyt hallituksen käsissä. Hietalan raportti on erinomainen pohja, mutta yksityiskohtien ratkaiseminen jää hallitukselle. Hallituksen esitystä laadittaessa tärkeintä on pitää mielessä se, että tämä uudistus tehdään työllisyyden takia. Hallituksen maali on 110000 työpaikkaa lisää tällä vaalikaudella ja paikallisen sopimisen lisääminen on tässä merkittävässä roolissa. Perinteisesti Suomessa on sovittu työehdoista paikallisesti hyvin vähän kilpailijamaihin verrattuna ja meillä myös työttömyyden taso on korkeampi. On siis mentävä rohkeasti eteenpäin, työllisyystavoitetta mielessä.

 

Harri Hietalan esityksen kokonaisuudessaan löydät täältä: http://www.tem.fi/files/44003/Hietala_15102015.pdf

 

ANSIOSIDONNAINEN LYHENEE SADALLA PÄIVÄLLÄ

 

Ansiosidonnaisen työttömyysturvan kestoa muutetaan siten, että se lyhenee sadalla päivällä alle 58 -vuotiailta työntekijöiltä. Jatkossa ansiosidonnaisen pituus on siis 400 päivää ja alle kolme vuotta kestäneissä työsuhteissa 300 päivää. Muutoksia ei tehdä takautuvasti, vaan ne astuvat voimaan 2017 alusta.

 

Taustalla on työttömyysturvamenojen nopea kasvu, joka on ajanut työttömyysvakuutusjärjestelmän vaikeuksiin. Aiemmin jo tänä syksynä EK ja ay-liike päättivät TYKA:n kolmannen vuoden sopimuksen yhteydessä nostaa sekä työntekijöiden, että työnantajien työttömyysvakuutusmaksuja. Korotuspaineita on tämänkin päätöksen jälkeen. Jokainen korotus syö sekä kilpailukykyä, että ostovoimaa.

 

Ansiosidonnainen työttömyysturva on Suomessa ollut tasasuuruisena poikkeuksellisen pitkä. Esimerkiksi OECD on kiinnittänyt asiaan huomiota ja yleisesti kansainvälisissä vertailuissa meidän malliamme on pidetty kannustavuudeltaan heikkona. Nykyisen hallituksen linja lähtee siitä, että yksikkötyökustannuksia alentamalla lisätään suomalaisen työn kilpailukykyä ja siten luodaan uusia työpaikkoja. Pitkäaikaistyöttömyyden ennaltaehkäisyssä kaikkein tärkeintä on satsata ” Työstä työhön”- hankkeisiin ja ensimmäisten kuukausien aktiivitoimiin. Jo puolen vuoden työttömyyden jälkeen riski ajautua pitkäaikaistyöttömäksi on suuri, joten alkuun kannattaa panostaa. Tärkeintä on kuitenkin se, että Suomi on sellainen maa, että tänne kannattaa investoida ja luoda uusia työpaikkoja. Se on parasta työttömyyden torjuntaa.

 

 

Hyvää viikonloppua! Arto

 

Comments are closed.