Arto Satosen viikkoviesti – viikon aiheina Sote-ratkaisu sekä Liikennekaari -ohjelma.

Arvoisa lukija!

 

Hallitus linjasi sote-ratkaisun viikonloppuna. Kyseessä on hyvin merkittävä uudistus suomalaisessa yhteiskunnassa. Asia on aidosti vaikea ja siihen liittyy perustuslaillisia haasteita, joiden vuoksi asia on jäänyt kesken edellisiltä hallituksilta. Nyt Kokoomus, Keskusta ja Perussuomalaiset kykenivät tiukan väännön jälkeen sopimaan yhteisestä ratkaisusta, joka on kaikkien hyväksyttävissä.

 

Valinnanvapaus on uuden sote-ratkaisun ydin. Jatkossa perusterveydenhoidossa ja soveltuvin osin myös erikoissairaanhoidossa potilas valitsee itse hoitopaikkansa ja potilaan maksama osuus on kaikkialla sama. Tasavertaisia palveluntuottajia ovat julkiset, yksityiset ja kolmannen sektorin toimijat. Otamme oppia Ruotsista, jossa kilpailun seurauksensa jonot ovat  lyhentyneet ja palvelut parantuneet. Tästä hyötyvät kaikki.

 

Itsehallintoalueilta on jatkossa 18 ja sote-alueita 15. Pienempi aluemäärä tuo volyymin ansiosta lisää tehokkuutta, koska nyt pienemmilläkin alueilla väestöpohja on yli 100000. Järjestelmää kuuluu myös vahva valtionohjaus ja yliopistosairaaloiden keskeinen rooli. Uudistuksen tärkeä tavoite on myös hillitä hoitotarpeen kasvusta aiheutuvaa kustannusten nousua. Uudistuksen arvioidaan säästävän 3 miljardia suhteessa nykyjärjestelmään.

 

Tarkemmat tiedot sote-uudistuksesta ja niiden vaikutuksesta julkiseen talouteen löydät näistä kalvosarjoista:

 

http://vnk.fi/documents/10616/1865308/Diaesitys+hallituksen+linjauksista.pdf/5c026e89-3bfc-4b31-a801-927e2887b276

 

http://vnk.fi/documents/10616/1865308/Diaesitys+sote-uudistuksen+s%C3%A4%C3%A4st%C3%B6ist%C3%A4.pdf/73fe3ced-c40d-47cd-9357-f455c92c4e0a

 

 

Digitalisaatio tuo uusia mahdollisuuksia liikenteeseen

 

Liikenneministeri Anne Berner esitteli viime perjantaina Liikennekaari- ohjelman, jossa katsotaan pitkälle tulevaisuuteen liikenteen kehittämisessä. Tavoitteena on hyödyntää digitalisaatiota, käyttää nykyistä kapasiteettia tehokkaammin, lisätä markkinaehtoisuutta ja tehostaa valtion rahan käyttöä liikenteen tukemisessa. Tämä periaatteellinen pohjapaperi, jonka yksityiskohdista linjataan myöhemmin.

 

Bernerin Liikennekaari kokonaisuudessa tässä: http://www.lvm.fi/c/document_library/get_file?folderId=3759124&name=DLFE-28259.pdf&title=Ministeri%20Bernerin%20esitys%20liikenteen%20digitalisaatiosta%20ja%20liikennepalveluista%206.11.2015

 

Hyvää viikkoa!

 

Arto

 

 

Comments are closed.