Arto Satosen viikkoviesti – viikon aiheina Ruotsin rajatarkastukset sekä EVA:n tutkimus Euroopan työajoista.

Arvoisa lukija,

 

Tämän viikon viesti käsittelee Ruotsin tekemää päätöstä rajatarkistusten käyttöönotosta ja EVA:n uusinta tutkimusta, jossa vertailtiin työpäivien pituutta eri Euroopan maissa.

 

Ruotsi käynnisti rajatarkastukset – virta Tornioon katkeaa

 

Ruotsin päätös käynnistää rajatarkastukset Ruotsin ja Tanskan rajalla tulee katkaisemaan turvapaikanhakijoiden virran Tornioon. Lähes kaikki Suomeen tulleet turvapaikanhakijat ovat tulleet Ruotsin poikki ja nyt tämä linja katkeaa. Mahdollista on, että turvapaikanhakijat siirtyvät muille reiteille, mutta laivojen tarkastukset ovat toistaiseksi tehokkaasti estäneet meritse tuloa Suomeen.

 

Venäjän rajalta on pyrkinyt maahan Venäjällä pitkään olleita arabeja, jotka eivät ole enää saaneet oleskelulupaa Venäjällä. Useat heistä ovat kuitenkin asuneet Venäjällä vuosia, joten heidän voidaan katsoa tulevan turvalliseksi luokitellusta maasta. Norja on ryhtynyt palauttamaan Venäjän kautta tulleet pikakäännytyksellä.

 

Suomessa on käyty paljon keskustelua siitä pitäisikö meidän ottaa myös käyttöön rajatarkastukset. Valmius tähän on olemassa, mutta meidän tilanne on erilainen kuin Ruotsin. Suomi ei ole kauttakulkumaa, koska turvapaikanhakijat eivät jatka Venäjälle. Rajatarkastuksilla taas ei voida estää turvapaikan hakemista, koska se oikeus perustuu kansainväliseen lakiin. Ruotsin rajatarkistusten käyttöönotto hyödyttää Suomea siksi, että turvapaikanhakijan on tehtävä hakemus Ruotsiin. Siksi siis virta Suomeen katkeaa.

 

Lokakuussa Suomeen tuli 7000 turvapaikanhakijaa ja nyt alkaa vastaanottokapasiteetti olla tiukilla. Sisäministeriö ilmoitti jo tällä viikolla, että tulijoita joudutaan jatkossa majoittamaan telttoihin. Jos Ruotsin toimenpiteet nyt katkaisevat virran, niin se helpottaa tilannetta merkittävästi.

 

Sen jälkeen voidaan keskittyä siihen, että hakijoiden joukosta erotellaan palautettavat ja ne, jotka saavat oikeuden jäädä Suomeen. Suomen jäävien osalta tärkeää on nopea integroituminen suomalaiseen yhteiskuntaan ja siinä kielenoppimisella ja työnteolla on keskeinen merkitys. Joutenolo on kaikkein pahinta ja siksi työtä pitää järjestää nopeasti.

Vastaanottokeskuksissa järjestetään kielenopetusta ja erilaisia talkootöitä.

 

Kaikkineen tämän kriisin ratkaisu edellyttää kansainvälisiä toimia tilanteen rauhoittamiseksi Irakissa, Syyriassa ja Afganistanissa. Tärkeää on myös pystyä hallinnoimaan turvapaikanhakijoiden tuloa jo EU:n ulkorajoilla.

 

EVA:n tutkimus korutonta kertomaa – Suomessa tehdään Euroopan lyhintä työviikkoa

 

EVA julkaisi tiistaina faktajulkaisun ” Näin työmarkkinat toimivat” , jossa on vertailtu suomalaisia työmarkkinoita eurooppalaisiin työmarkkinoihin. Keskeinen tutkimustulos on se, että kokopäivätyötä tekevä suomalainen tekee työtä 38 tuntia ja 24 minuuttia viikossa, kun huomioidaan lomat, vapaat ja muut poissaolot. Tämä on vähiten Euroopassa, ero keskimääräiseen on kaksi tuntia viikossa.

 

Kyse on palkkatyötä tekevien virallisista tunneista. Luvuissa ei siis ole mukana yrittäjiä, eikä maatalousyrittäjiä. Luvussa eivät myöskään näy ne palkattomat ylityötunnit, joita monet esimies- ja asiantuntijatehtävissä toimivat tekevät. Olennaista kuitenkin on se, että suorittamassa työssä teemme Länsi-Euroopan lyhintä työaikaa. Juuri siksi todellisen viikkotyöajan pidentäminen 40 tuntiin olisi kaikkein helpoin ja tasapuolisin keino parantaa kilpailukykyämme. Tähän voidaan kuitenkin päästä vain, jos työmarkkinajärjestöt siihen neuvotteluissaan päätyvät.

 

Linkki EVA:n tutkimukseen kokonaisuudessaan löytyy täältä: http://www.eva.fi/wp-content/uploads/2015/11/EVA_Analyysi_Euroopan_lyhyin_viikko.pdf

 

 

Viikonlopputerveisin Arto

 

Comments are closed.