Arto Satosen viikkoviesti – viikon aiheena turvapaikkapoliittiset uudistukset sekä Suomen Pankin tuore tutkimus.

Arvoisa lukija,

 

Takana on merkittävien päätösten viikko. Hallitus teki tällä viikolla isoja linjauksia turvapaikkapolitiikkaan, mikä sisältää kymmeniä uusia toimenpide-ehdotuksia. Paikallisen sopimisen lainvalmistelu eteni kolmikantaisen työryhmään, jolta odotetaan esitystä 15.3. mennessä ja Suomen Pankilta tuli viikolla julki uusia talouslukuja, jotka pyytävät konkreettisia toimia suunnan kääntämiseksi. Näistä aiheista tässä viestissä.

 

Isoja uudistuksia turvapaikkapolitiikkaan

 

Hallitus sopi maanantaina strategiaistunnossa kymmenistä uusista toimista turvapaikkapolitiikkaan. Uudistuksia tehdään käytännössä kaikkiin sektoreihin.

Uudistusten tavoitteena on pystyä järjestelmällisesti erottamaan turvapaikan tarpeessa olevat hakijat muista hakijoista ja palauttaa tehokkaasti ne, joilla ei ole perusteita jäädä Suomeen. Sisäisen turvallisuuden takaamiseksi rikoksentekijöiden maasta poistamista tehostetaan.

 

Kotoutumista ja työllistymistä edistetään niiden osalta, jotka jäävät Suomeen. Perheenyhdistämiseen liitetään kuitenkin toimeentulovaatimus eli oikeus perheen yhdistämiseen tulee vasta kun kykenee elättämään perheensä Suomessa. Oleskeluluvat ovat myös jatkossa määrä-aikaisia. Jos siis turvallisuustilanne paranee kotimaassa, niin samalla poistuu tarve turvapaikkaan Suomessa. Ilmeisen perusteettomat hakijat, esimerkiksi vuosikausia Venäjällä asuneet, voidaan palauttaa nopeasti. Kielteisestä hallinto – oikeuden päätöksestä valittaminen ei oikeuta jäämään Suomeen, jos KHO ei siihen anna erillistä lupaa.

 

Tässä tilanteessa on hyvin tärkeää, että pohjoismailla on  keskenään yhtenäinen linja turvapaikkapolitiikassa. Suomen tekemät ratkaisut ovatkin samassa linjassa muiden pohjoismaiden kanssa. Osan nyt tehtävistä ratkaisuista olemme kopioineet heiltä ja muut pohjoismaat puolestaan seuraavat monissa asioissa Suomea. Olemme samassa veneessä ja siksi ratkaisutkin pitää olla yhteiset.

 

Hallituksen turvapaikkapoliittiset linjaukset löydät tarkemmin tästä : http://valtioneuvosto.fi/documents/10184/1058456/Hallituksen+turvapaikkapoliittinen+toimenpideohjelma+8.12.2015/98990892-c08e-4891-8c23-0d229f1d6099

 

 

Paikallinen sopiminen liikkeelle

 

Paikallisen sopimisen edistäminen on hallituksen keskeisin hanke työllisyystavoitteen saavuttamisessa. Parhaimmillaan paikallisella sopimisella voidaan merkittävästi lisätä yritysten kilpailukykyä, työhyvinvointia, sekä turvata työpaikkoja ja luoda uusia. Kolmikantaisessa työryhmässä ovat edustettuna myös Suomen yrittäjät. Työryhmän tehtävänä on valmistella lakiesitys paikallisesta sopimisesta. Tarkempi toimeksianto löytyy täältä…

 

Suomen Pankilta tuoreita lukuja – Kilpailukykyhyppy tarvitaan

 

Suomen Pankin uunituoreen ennusteen mukaan Suomen talouskasvu jatkuu vaimeana ja muuta Eurooppaa hitaampana. Kasvua kertyy 0,7 prosenttia vuonna 2016 ja 1,0 prosenttia vuonna 2017. Riskit painottuvat ennustettua heikomman talouskehityksen suuntaan ja tuottavuuskehitys on heikkoa.

 

Suomen kustannuskilpailukyvyn heikkenemistä ei saada ennustejaksolla pysäytettyä, eikä Suomen vienti pääse vientimarkkinoiden kasvun vauhtiin. Viennin nopealla elpymiselle ei ole vastaavia edellytyksiä, kuin taloushistorian aiemmissa kasvuvaiheessa, eikä meillä ole riittävästi uusia erityisen kilpailukykykyisiä vientituotteita.

 

Tämä tutkimus on karua luettavaa, mutta valitettavan totta. Tämä korostaa edelleen sitä, että pitää saada aikaan tuntuva parannus suomalaisen työn kilpailukykyyn. Se olisi viisainta tehdä yhteisesti sopimalla. Kilpailukykyä vahvistavan yhteiskuntasopimuksen tarve ei siis suinkaan ole poistunut, vaan päinvastoin tarve on aiempaakin suurempi.

 

Suomen Pankin tiedotteen löydät täältä: http://www.suomenpankki.fi/fi/suomen_pankki/ajankohtaista/tiedotteet/Documents/151210_Euro_talous_Kilponen_FI.pdf

 

 

Hyvää viikonloppua toivottaen!

 

Arto

 

 

 

Comments are closed.