Arto Satosen viikkoviesti – viikon aiheina lomalla sairastamisen omavastuu sekä linjaukset kotoutumisesta ja perheenyhdistämisestä.

Arvoisa lukija,

 

Tämän viikon viesti käsittelee kahta aihetta. Lomalla sairastamisen omavastuun palauttamista ja turvapaikkapolitiikan linjauksia kotoutumisesta ja perheenyhdistämisestä.

 

Kohti työllisyystavoitetta: Lomalla sairastamisen omavastuu palaa

 

Sipilän hallitus pyrkii johdonmukaisesti 72 prosentin työllisyysasteeseen eli 110 000 uuden työpaikan luomiseen. Tähän tavoitteeseen pääsemiseksi on tärkeää tehdä uudistuksia, joilla suomalaisen työn kannattavuus paranee. Näistä tärkein on paikallinen sopiminen. Lisäksi hallitusohjelmaan on kirjattu koeajan pidentäminen, määrä-aikaiseen työsuhteeseen palkkaamisen helpottaminen ja takaisinottovelvoitteen joustavoittaminen.

Nämä kolme viimeistä on jo lähetetty työministeriöstä lausuntokierrokselle eli ovat ns. putkessa. Paikallinen sopiminen on puolestaan kolmikantaisessa työryhmässä hallituksen antamalla toimeksiannolla.

 

Samaan sarjaan edellisten kanssa kuuluu omavastuun palauttaminen lomalla sairastamiseen. Tämä esitys on jo eduskunnassa työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan käsittelyssä ja tulee voimaan huhtikuun alussa eli ennen alkavaa lomakautta.

 

Hallituksen esitys tarkoittaa sitä, että viiden viikon ja sitä pidempiin vuosilomiin tulee 6 päivän omavastuu. Eli uusia lomapäiviä saa lomalla sairastamisen vuoksi vain, jos sairaus kestää yli viikon. Tämä uudistus tulee vähentämään työnantajan maksamia sairaskuluja merkittävästi. Uudistus nojautuu EU-direktiiviin ja samanlainen käytäntö on Tanskassa.

 

Turvapaikansaaneita halutaan sijoittaa ympäri maata – perheenyhdistäminen kiristyy

 

Turvapaikkapolitiikassa ollaan siirtymässä sanoista tekoihin. Työministeri Jari Lindström esitteli hallituksen kotouttamislinjauksia. Hallituksen tavoitteena on, että turvapaikansaaneita henkilöitä sijoittuisi eri puolille Suomea. Toki jokaisella turvapaikan saaneella on vapaa oikeus muuttaa Suomen sisällä mihin vaan, mutta myös pienempiä kuntia kannustetaan ottamaan turvapaikan saaneita ja erityisesti perheitä kuntiinsa.

 

Jos turvapaikansaaneet sijoittuvat tasaisemmin ympäri Suomea, niin voidaan hyödyntää olemassa olevaa asuntokantaa. Lisäksi työvoiman saatavuudessa on alueellisia eroja ja joihinkin tehtäviin voi suurten kaupunkien ulkopuolella olla vaikea löytää työntekijöitä. Merkittävä osa turvapaikan saaneista tulee joka tapauksessa  muuttamaan pääkaupunkiseudulle ja isoihin kaupunkeihin, mutta eivät välttämättä kaikki.

 

Voimassaolevan käytännön mukaan kunta saa asuttamastaan  yli 7-vuotiaasta ja aikuisesta turvapaikansaaneesta ulkomaalaisesta henkilöstä valtionapua 2300 euroa vuodessa. Alle 7-vuotiaasta kunta saa valtiolta korvausta 6845 euroa kuussa. Nämä korvaukset perustuvat siihen, että kotouttamisesta ja kielikoulutuksesta tulee väistämättä kuluja kunnille.

 

Perheenyhdistämisen osalta uusi laki on lähetetty lausuntokierrokselle. Laki kiristää oikeutta saada perheenyhdistäminen merkittävästi. Päälinja on se, että Suomi muuttaa lakinsa vastaamaan muiden pohjoismaiden ja EU-maiden käytäntöjä.

 

Tähän asti Suomeen on voinut saada turvapaikan kansainvälisen suojan, toissijaisen suojelun ja humanitäärisen suojelun perusteella. Jatkossa humanitäärinen suojelun mahdollisuus poistuu kokonaan. Viime vuonna tällä perusteella sai turvapaikan sai hieman yli sata ihmistä, jotka eivät siis jatkossa enää turvapaikkaa saa.

 

Toissijaisen suojelun perusteella turvapaikansaajilta edellytetään, että heidän pitää kyetä elättämään perheensä Suomessa, jotta saavat perheenyhdistämisen. Heille tulee samantyyppinen tulovaatimus, kuin nykyisin on työperäisillä maahanmuuttajilla. Käytännössä perheen saaminen Suomeen siis jatkossa edellyttää, että heillä on hyvä työpaikka Suomessa ja siitä työstä saatava tulo on riittävä koko perheen elättämiseen.

 

Kansainvälisen suojelun perusteella turvapaikan saaneilla on kansainvälisten ja EU-säädösten perusteella oikeus perheenyhdistämiseen ilman toimeentulovaatimusta. Tämän kategorian henkilöt ovat niitä, joilla on kaikkein parhaimmat perusteet turvapaikan saamiseen Suomessa ja siten heillä on myös paremmat oikeudet perheenyhdistämisessä. Heidänkin on kuitenkin lakiesityksen mukaan haettava perheenyhdistämistä kolmen kuukauden sisällä turvapaikan saamisesta.

 

Jatkan keskustelua tästä teemasta YLE:n aamu-TV:ssä Vihreiden Outi Alanko-Kahiluodon kanssa maanantaina klo 7.15.

 

Hyvää viikonloppua!

 

Arto

 

Comments are closed.