Arto Satosen viikkoviesti – viikon aiheina YLE:n parlamentaarinen työryhmä sekä perheenyhdistäminen

Arvoisa lukija,

 

Tämän viikon viesti keskittyy kahteen asiaan. Johtamani YLE- työryhmä sai työnsä päätökseen ja kaikki eduskuntaryhmät hyväksyivät ratkaisun eilen. Käyn tässä läpi työryhmämme merkittävimpiä esityksiä.

 

Eduskunta hyväksyi äänestyksen jälkeen tänään ulkomaalaislain muutokset perheenyhdistämistä koskien. Käyn tässä viestissä läpi myös sitä lakimuutosta.

 

Ensi viikko on eduskunnassa tämän kevään viimeinen. Silloin käydään vielä kaksi laajempaa keskustelua, jotka käsittelevät ulko- ja turvallisuuspoliittista selontekoa, sekä Suomen taloustilannetta.

 

 YLE:n ja KAUPALLISEN MEDIAN YHTEISTYÖTÄ VAHVISTETAAN

 

YLE- työryhmä päätyi ratkaisuun, jossa YLE-veroon ei tehdä muutoksia. YLE:n indeksit jäädytetään vuosille 2017-19. YLE:n rahoitustaso säilyy siis nykytasolla ilman inflaatiokorotuksia. Rahoituksesta selvästi suurempi osa käytetään kuitenkin ulkoisiin ostoihin.

 

Riippumattomilta tuottajilta ostetaan jatkossa kolmannes nykyistä enemmän, tämä muutos toteutuu täysimääräisesti vuoteen 2022 mennessä. Kun YLE:n ulkopuolisten ostojen määrä on lähivuosiksi tiedossa, niin se rohkaisee Indieitä kehittämään omaa toimintaansa. Riittävän kokoiset kotimarkkinat antavat pohjaa myös alan viennin kehittymiseen.

 

YLE:n ja kaupallisen median yhteistyön avulla voidaan ylläpitää median monimuotoisuutta. Erityisen tärkeää on edesauttaa maakuntalehtien ja uutisia tuottavan kaupallisen TV-toiminnan säilymistä. Molempia osapuolia hyödyttäviä yhteistyömuotoja löytyy esimerkiksi urheilutuotannosta ja netistä. YLE luopuu aluetoimitusten uutisetusivuista, jotka ovat suoraan kilpailleet maakuntalehtien nettisivujen kanssa. YLE myös etsii yhdessä STT:n kanssa ratkaisun, joka turvaa lehdille tärkeän perusuutistuotannon.

 

Perheenyhdistäminen tiukentuu pohjoismaiden mallin mukaan

 

Laajamittainen muuttopaine Euroopan Unionin alueelle on saanut Euroopan Unionin ja monen jäsenmaan tiukentamaan perheenyhdistämissäännöstöään. Suomi on seurannut kehitystä muissa pohjoismaissa. Hallituksen esitys ulkomaalaislain muuttamisesta hyväksyttiin eduskunnassa tänään.

 

Keskeinen muutos perheenyhdistämissäännöksiin on toimeentulovaatimus. Toimeentulovaatimuksen ideana on se, että perheenkokoaja kykenee elättämään perheensä Suomessa. Toimeentuloraja on määritelty perheen kooon mukaan. Esimerkiksi kahden lapsen ja kahden aikuisen perheessä edellytetään yhteensä 2600 euron nettotuloja. Tästä summasta voidaan kuitenkin poiketa tapauskohtaisesti alaspäin. Esimerkiksi asuminen Punkalaitumella on paljon halvempaa kuin Helsingissä, jolloin perheensä pystyy elättämään myös hieman pienemmillä tuloilla.

 

Toimeentulovaatimus ei koske kansainvälisen pakolaisstatuksen saaneita henkilöitä, eikä kiintiöpakolaisia. Heillä on oikeus perheenyhdistämiseen, jota pitää perheenjäsenten hakea kolmessa kuukaudessa. Pakolaisstatuksen saaneet ovat lähinnä henkilöitä, joiden turvallisuutta on henkilökohtaisesti uhattu. Sen sijaan epävakaita olosuhteita pakoon lähtevät henkilöt ovat suojassa Suomessa, kunnes tilanne kotimaassa muuttuu. Heidän perheenyhdistämisensä on mahdollista, jos toimeentuloedellytykset täyttyvät. Jokaisen turvapaikanhakijan kohdalla hänelle kuuluva status ratkaistaan yksilöllisesti kuulemisen ja selvitystyön perusteella.

 

Yksin tulleiden lasten perheenyhdistämisen kohdalla kyse on ns. ankkurilapsiongelman ehkäisystä. Kun aiemmin yksin tulleiden lasten oli todennäköistä saada perheensä Suomeen, niin se kannusti perheitä lähettämään lapsia yksin matkaan. Näihin matkoihin sisältyy isoja riskejä. Yksin liikkuvat lapset joutuvat helposti väkivallan tai hyväksikäytön kohteeksi.

 

Turvapaikkapolitiikka on vaikeaa. Erityisen vaikeaa se on silloin, kun hyvin monet ihmiset pyrkivät Eurooppaan samaan aikaan. Näissäkin olosuhteissa meidän on säilytettävä inhimillinen, mutta realistinen linja. Turvapaikkapolitiikassa pitää olla hyväsydäminen, mutta ei sinisilmäinen.

 

Maanantaina sumpeille kahvila Aniittaan!

 

Huomenna olen varapuhemies Paula Risikon kanssa liikkeellä Seinäjoella. Maanantaina on kevätkauden viimeiset Satosen sumpit Kauppahallissa kahvila Aniittassa klo 13. Tervetuloa sumpeille ja keskustelemaan!

 

Viikonlopputerveisin Arto

 

 

Comments are closed.