Arto Satosen viikkoviesti – viikon aiheina osallistumistulo sekä rehtorin valtuuden koulukiusaamisessa

Arvoisa lukija,

 

Tämä viesti keskittyy kahteen tällä viikolla esillä olleeseen aiheeseen eli osallistumistuloon ja koulukiusaamiseen puuttumiseen.

 

OSALLISTUMISTULO : KAIKILLA OIKEUS ANTAA PANOKSENSA YHTEISEKSI HYVÄKSI

 

Professori Heikki Hiilamon työryhmä on valmistelemassa ehdotusta, jonka mukaan työmarkkinatuki muutettaisiin osallistumistuloksi. Käytännössä se siis tarkoittaa, että pitkään työttömänä olleiden pitäisi jatkossa osallistua johonkin aktiivitoimeen, jotta saa nykyiset edut. Hiilamon työryhmän lähtökohta on hyvin inhimillinen. Työmarkkinatuessa oleva saa itse esittää oman toiveensa aktiviteetin muodosta. Se voi olla esimerkiksi vanhusten auttamista, omaishoitoa, talkootyötä urheiluseuralle, opiskelua tai työharjoittelua.

 

Osallistumistulossa on kaksi myönteistä näkökulmaa. On oikein, että jokaisen panosta tässä yhteiskunnassa arvostetaan ja kaikille annetaan mahdollisuus toimia yhteiseksi hyväksi. Nykyinen asetelma käännetään samalla aivan päälaelleen. Nyt osa työttömistä on pelännyt menettävänsä tuet, jos tekee vapaaehtoistyötä, koska ei ole voinut samaan aikaan olla työmarkkinoiden käytettävissä. Jos Hiilamon työryhmän esitykset etenevät, niin vapaaehtoistyöstä pikemminkin tulee väylä työmarkkinoille. Lisäksi vapaaehtoistyö on erittäin tärkeää ja arvokasta, koska se kohdistuu yhteiskunnassa useimmiten lasten, nuorten, vammaisten ja vanhusten hyväksi.

 

Osallistumistulon myötä siis myös edellytetään työmarkkinatuella olevalta aktiivista osallistumista. Tämä koituu ilman muuta ihmisten eduksi. Passiivisen tuen maksaminen vuosikausiksi kotiin ja ihmisten unohtaminen sinne ei ole hyväksi kenellekään. Varmasti on parempi olla mukana sellaisessa toiminnassa, jonka itse kokee mielekkääksi.

 

Tässä linkki Tamperelaisen tekemään haastatteluuni aiheesta: http://www.tamperelainen.fi/artikkeli/458734-ehdotus-ei-tyomarkkinatukea-ilman-osallistumista-valittamisen-riemuvoitto

 

REHTORIN VALTUUKSIA PUUTTUA KOULUKIUSAAMISEEN LISÄTTÄVÄ

 

Koulukiusaaminen on jälleen tapetilla. Ympäri Suomea on tullut valitettavia esimerkkejä todella ikävistä kiusaamistapauksista kouluissa ja koulumatkoilla. Asia on nyt myös eduskunnan sivistysvaliokunnassa käsittelyssä, koska asiasta on sekä hallituksen esitys, että laajaa tukea saanut Tiina Elovaaran lakialoite. Myös OAJ on pitänyt vahvasti esillä oppilaiden työolosuhteiden turvaamista ja opettajien jaksamista tukevia uudistuksia. Sylvään rehtori Jari Andersson on ollut uudistusten esitaistelija. Hänen ja nuorten omia näkemyksiä on käsitelty tällä viikolla myös YLE:n A-studiossa.

 

Syyt kiusaamisten taustalla ovat hyvinkin moninaiset ja niihin kiinni pääseminen lainsäädännön kautta ei ole helppoa. Pitkälti kyse on kotona tehtävästä kasvatustyöstä ja ylipäätään koulujen työrauhan, sekä toisten oppilaiden ja opettajien kunnioittamisesta. Koulujen mahdollisuuksia puuttua kiusaamiseen on kuitenkin vahvistettava lakeja muuttamalla.

 

Ainakin kahdessa asiassa voidaan edetä. Rehtorille tulee myöntää oikeus erottaa häiritsevästi käyttäytyvä oppilas koulusta määrä-ajaksi tai siirtää hänet toiseen kouluun. Nyt tämä oikeus edellyttää kuntien lautakuntakäsittelyä, mikä on liian hidas ja kankea järjestelmä. Käytännössä koulua onkin nyt joutunut vaihtamaan kiusattu oppilas, mikä ei voi olla oikein.

 

Rehtorilla ja opettajilla tulee myös olla nykyistä selvemmin määritelty oikeus puuttua kiusaamiseen myös koulumatkoilla. Nyt oikeus rajoittuu koulun alueeseen ja sen ulkopuolella oikeudet ovat vain samat kuin muillakin kansalaisilla. Koulumatka on kuitenkin osa koulupäivää ja usein juuri kiusaaminen tapahtuu matkalla.

 

Viikonlopputerveisin Arto

 

Comments are closed.