Arto Satosen viikkoviesti – viikon aiheena JSN:n langettava päätös

Arvoisa lukija,

 

Tässä viestissä keskityn eilen esille nousseisiin median asioihin eli siis YLE:n hallituksen ja päätoimittajien linjaukseen ulkopuolisen selvityksen teettämisestä YLE:n journalistisesta päätöksenteosta ja JSN:n päätöksiin, joka sisälsi langettavan päätöksen Suomen Kuvalehdelle samanaikaisen kuulemisen laiminlyömisestä YLE:n Terrafame- uutisoinnin jälkipuinnissa.

 

Tämän viestin lopussa kerron myös miltä minusta näyttää uusi kunta ja mihin asioihin uudet valtuutetut voivat vaikuttaa. Tulevana viikonloppuna on viimeinen hetki päästä päättämään kotikunnan asioista seuraavaksi neljäksi vuodeksi, joten nyt on oikea aika olla aktiivinen. Jos olet kiinnostunut lähtemään ehdolle tai tunnet hyvän tyypin, joka kannattaisi ehdolle saada, niin ole pikaisesti yhteydessä minuun 050-5113110 tai arto.satonen@eduskunta.fi , lisätietoja ehdolle.fi

 

MEDIAN ON PIDETTÄVÄ KIINNI LAADUSTA JA ETIIKASTA

 

Julkisen sanan neuvoston tehtävänä on Suomessa tehdä päätöksiä siitä onko yksittäisten uutisten teossa noudatettu hyvää journalistista tapaa. Langettavan päätöksen saaminen on aina iso asia ja tiedotusvälineet ovat sitoutuneet julkaisemaan ne omilla verkkosivuillaan/ lehdessään.

 

Suomen Kuvalehden todettiin rikkoneen hyvää journalistitaidon siinä, että lehti ei antanut reilua kuulemisoikeutta YLE:n päätoimittajille Atte Jääskeläiselle jutussa, joka asetti Jääskeläisen erittäin kielteisen julkisuuden kohteeksi. Suomen Kuvalehti pyysi Jääskeläiseltä kommenttia jutusta klo 2 yöllä ja julkaisi jutun yöllä 3.36.

 

Periaatteellisesti JSN:n  päätös on merkittävä. Ketään ei voida edellyttää olla vastaamassa itseään koskevaan juttuun klo 2 yöllä. Suomen Kuvalehti olisi aivan hyvin voinut odottaa seuraavaan päivään saadakseen Jääskeläisen kommentin. Laajempi johtopäätös tästä on se, että uutiskilpailun voittoja haettaessa ei saa toimia siten, että kiirehtii laittamaan jutun julki ennen kuin  jutussa on erittäin kielteisen julkisuuden kohteeksi joutuneelle henkilölle annettu mahdollisuus samanaikaiseen kuulemiseen. Tämä ei tietenkään koske vain Jääskeläistä, päätoimittajia tai politiikkoja, vaan kaikkia ihmisiä, jotka joutuvat vastaavaan tilanteeseen. On kohtuullista, että se jota lyödään saa oikeuden puolustautua.

 

JSN jatkaa ns. Terrafame-uutisoinnin käsittelyä seuraavassa kokouksessaan, jolloin aiheena on kaksi YLE:n uutisointiin liittyvää kantelukokonaisuutta.

 

Toinen eilen mediaa koskenut juttu oli YLE:n hallituksen ja päätoimittajien ratkaisu pyytää Helsingin yliopiston hallinto-oikeuden professori Olli Mäenpää, joka aiemmin on toiminut myös Julkisen sanan neuvoston puheenjohtajana, selvittämään YLE:n sisäistä journalistista päätöksentekoa.

 

Tämä on oikea linjaus ja ennen kaikkea YLE:n etu. YLE on edelleen kansalaisten mielestä Suomen luotetuin tiedonvälittäjä, mutta sen riippumattomuudesta ei saa olla pienintäkään epäselvyyttä. Ulkopuolinen professori on oikea henkilö selvittämään asiaa. Poliitikoista koostuva hallintoneuvosto sen sijaan ei missään nimessä olisi oikea paikka tekemään journalistisia päätöksiä.

 

Poliitikot valitsevat YLE:n hallituksen, määrittelevät hallituksen ja hallintoneuvoston toimintakentän , sekä päättävät YLE:n rahoituksesta. Sen sijaan ohjelmien sisällöstä poliitikot eivät saa päättää. Tämä toimintamalli on kaikissa yleisradioyhtiöissä ympäri Eurooppaa. Jos siitä on jossakin maassa lipsuttu, niin aina on kuljettu tietä huonompaan suuntaan. Sen vuoksi oli myös tärkeää, että YLE:n toimintaa ja rahoitusta lähivuosiksi eteenpäin linjannut parlamentaarinen työryhmä päätyi yksimieliseen ratkaisuun.

 

Uusi kunta on elinvoimakunta

 

Maakunta- ja soteuudistuksen myötä sosiaali- ja terveydenhoidon asiat siirtyvät pääosin pois kunnilta. Toki ennaltaehkäisevä työ, kuten esimerkiksi liikunta- ja kultturipaikkojen ylläpito jää edelleen kunnille. Kunnille jää kuitenkin jatkossa hyvin mielekäs toimintakenttää. Niistä tulee elinvoimakuntia, joiden tehtävänä on kasvattaa nuoria ja edistää oman alueensa elinvoimaisuutta.

 

Kuntien vastuulle jää siis varhaiskasvatus, perusopetus ja toisen asteen koulutus, jota toki monet kunnat tekevät ammatillisen koulutuksen osalta yhteisesti. Kunnille jää myös elinkeinopolitiikka, työllisyyden edistäminen ja kaavoitus nykyiseen tapaan. Kun tähän asti kuntien painopiste on varsinkin pienemmissä kunnissa ollut hyvin voimakkaasti sote- ja vanhuspalveluiden järjestämisessä, niin nyt tämä osa siirtyy maakunnille. Kunnat keskittyvätkin jatkossa kehittämiseen.

 

Tosi asiassa yksittäinen valtuutettu on kyennyt vaikuttamaan kunnan sote-päätöksiin varsin vähän. Usein on päinvastoin käynyt niin, että esimerkiksi erikoissairaanhoidon menojen kasvu on pakottanut kunnat tasapainottamaan talouttaan vaikeilla päätöksillä, kuten verojen korotuksilla tai kyläkoulujen lopettamisella. On hyvä, että soteasioiden hartiat ovat nyt laajemmat. Jäljelle jäävissä tehtävissä kunnat voivat jatkossa käyttää enemmän luovuutta ja positiivisella tavalla erottua muista. Siksi nyt kuntien valtuustoihin tarvitaankin ideanikkareita, koulutuksen kehittäjiä, elinkeinoelämän tuntijoita ja oman kuntansa vahvoja puolestapuhujia. Nämä ovat perinteisiä kokoomuslaisia vahvuusalueita.

 

Hyvää viikonloppua toivottaen!

 

Arto

 

Comments are closed.