Arto Satosen viikkoviesti – viikon aiheina virkamiestyöryhmän raportti kannustinloukuista sekä Kokoomuksen kuntavaaliohjelma

Arvoisa lukija,

 

Tämä viikkoviesti käsittelee kahta asiaa eli tänään luovutettua virkamiestyöryhmän raporttia kannustinloukkujen purkamisesta, sekä Suomen koulutusvientiä eli lukukausimaksujen käyttöönottoa EU/ETA-alueen ulkopuolelta tuleville opiskelijoille. Viestin lopussa tänään avatun Kokoomuksen kuntavaalikampanjan linjaukset.

 

Kannustinloukkuja purettava, päätökset kehysriihessä

 

Virkamiestyöryhmän raportti on valmisteleva asiantuntija-analyysi. Raporttiin sisältyvien esitysten osalta päätökset tehdään poliittisen harkinnan jälkeen kehysriihessä huhtikuun lopulla.

 

Raportti osoittaa, että   Suomessa on selkeä työmarkkinoiden kohtaanto-ongelma: avoimia työpaikkoja pelkästään TE-toimistoissa on 91 300, kun samalla työttömiä on 342 900, vielä suurelta osin samoilla alueilla.

 

Kohtaanto-ongelma johtuu monesta syystä. Joko työpaikat ja työnhakijat eivät kohtaa alueellisesti, osaaminen ei ole riittävää tai työllistyminen ei paranna työnhakijan tuloja riittävästi. Näistä viimeiseen osaan voidaan vaikuttaa kannustinloukkuja purkamalla eli työnteon kannattavuutta parantamalla.

 

Raporttiin sisältyy esimerkiksi ehdotukset varhaiskasvatusmaksujen alentamisesta, joka edistäisi pienten lasten vanhempien työssäkäyntiä. Samaa tavoitellaan myös perheuudistuksella. Esityksessä käsitellään myös työttömyysturvan suojaosaa eli sitä kuinka paljon saa kuukaudessa tienata menettämättä tukia.

 

Virkamiestyöryhmän esitys kokonaisuudessaan löytyy täältä: http://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/10623/tyoryhma-selvitti-kannustinloukkujen-purkamista-laajasti-paatoksia-puolivalitarkastelussa

 

 

LUKUKAUSIMAKSUT MENESTYS – REKRYTOIDAAN OSAAJIA SUOMEEN

 

Entisenä ammattikorkeakouluopettajana olen ajanut kymmenen vuotta lukukausimaksuja EU/ETA-alueen ulkopuolelta tuleville opiskelijoille. Nyt maksut ovat ensi kertaa käytössä ja ne ovat heti olleet menestys. Esimerkiksi Tampereen yliopistossa hakijamäärät jopa nousivat maksuista huolimatta. Joissakin yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa oli toki hakijamäärissä laskua, mutta hakijoita oli silti lähes kaikialla moninkertainen määrä paikkoihin nähden. Voi siis sanoa, että se mikä aiemmin jaettiin ilmaiseksi, on nyt onnistuttu myymään. Kansantaloudellinen vaikutus on huomattava.

 

Lukukausimaksuja loppuun asti vastustaneet väittivät hakijamäärien romahtavan ja maksujen olevan vain välivaihe sille, että lukukausimaksut tulevat myös suomalaisille opiskelijoille. Molemmissa asioissa he olivat täysin väärässä. Hakijamäärät eivät romahtaneet ja maksullisen koulutuksen myötä korkeakoulut saavat lisää rahaa toimintaansa ja kykenevät parantamaan myös suomalaisten opetusta. Voi hyvinkin olla, että  juuri koulutusvienti on takuu sille, että korkeakoulutus säilyy suomalaisille jatkossakin maksuttomana.

 

Lappeenrannan yliopistosta on jo vuosien takaa dataa siitä, että maksavat opiskelijat suorittavat tutkintonsa nopeammin ja paremmin arvosanoin kuin keskiverto-opiskelijat. Koulutusviennistä aukeaakin väylä saada Suomeen hyviä opiskelijoita, joita kannattaa houkutella jäämään Suomeen töihin. Houkuttimena voitaisiin käyttää verovähennystä. Tämä tarkoittaa, että Suomeen töihin jäävä täältä valmistunut opiskelija voisi saada 3-5 vuodessa maksamansa lukukausimaksut takaisin verovähennyksenä, koska on jäänyt osaamisellaan hyödyttämään Suomen kansantaloutta.

 

Länsimaiselle koulutukselle on valtava kysyntä Aasiassa ja entisen Neuvostoliiton alueella. Esimerkiksi Australiassa opiskelee vuosittain yli 500000 opiskelijaa ja määrä nousi viime vuonnakin 10 prosentilla. Kymmenet miljoonat ihmiset haluavat länsimaisen koulutuksen ja monilla on myös varaa maksaa siitä. Kehittämällä yhdessä suomalaisten yritysten kanssa stipendijärjestelmää ja koulutusta tukevia alan töitä, Suomeen on mahdollista houkutella kymmeniä tuhansia ulkomaalaisia opiskelijoita vuosittain. PISA-tulosten ansiosta Suomella on erittäin hyvä maine koulutusmaana maailmalla ja on hienoa, että sitä nyt todella hyödynnetään. Hakijamäärät osoittavat, että kaikille hakijoille maksuttomuus ei ole laadun tae. Viime kädessä koulutusta myydäänkin laadulla, ei maksuttomuudella.

 

Kokoomuksen tavoitteena toimivat, terveet ja turvalliset kunnat

 

Kokoomuksen mielestä hyvä kunta on toimiva, terve ja turvallinen. Ohjelmassa nostetaan esiin maakuntauudistuksen jälkeisinä kunnan tehtävä, jotka liittyvät erityisesti arkielämän asioihin, kuten koulutukseen, vapaa-aikaan, elinpiirin turvallisuuteen ja kuntien elinvoimaisuuteen.

 

Kunnat muodostavat ne puitteet, joissa yritykset toimivat ja työllistävät. Kuntien vastuulla on päiväkotien ja koulujen laadukkuus, sekä tilojen toimivuus. Kuntavaikuttajien käsissä on onko rakennettu elinympäristö toimiva ja turvallinen. Kuntavaikuttajat tekevät päätökset liikuntapaikoista ja tekevät päätöksiä paikallisista kulttuuripanostuksista. Kunnissa tehtävillä päätöksillä vaikutetaan siihen, miten täysipainoista ja omatoimista elämää seniorit voivat elää heille sopivassa asuinympäristössä.

 

Linkki Kokoomuksen kuntavaaliohjelmaan: https://www.kokoomus.fi/uutiset/kokoomuksen-kuntavaaliohjelma-julkistettu/

 

Viikonlopputerveisin,

 

Arto Satonen

 

 

Comments are closed.