Arto Satosen viikkoviesti – viikon aiheina uudet ministerit, ammatillisen koulutuksen reformi sekä puoliväliriihi

Arvoisa lukija,

 

Takana on isojen päätösten viikko. Tällä viikolla tehtiin hallituksen puoliväliriihen linjauksia tulevalle vaalikaudelle ja päivitettiin julkisen talouden suunnitelma. Ammatillisen koulutuksen reformin käsittely alkoi eduskunnassa ja kolme uutta ministeriä valittiin. Näistä aiheista tässä viestissä.

 

Häkkänen, Terho ja Leppä ministereiksi

 

Uusiksi ministereiksi valittiin kolme henkilöä, joiden kanssa olen tehnyt todella paljon yhteistyötä eduskunnassa. Uskon, että kaikilla on edellytykset menestyä tehtävässään.

 

Uusi maa-ja metsätalousministeri Jari Leppä on kymmenen vuotta toiminut maa-ja metsätalousvaliokunnan puheenjohtajana. Olen ollut kahdeksan vuotta jäsenenä hänen johtamassaan valiokunnassa ja sen kokemuksen perusteella voin sanoa, että Leppä on maa-ja metsätalousasioissa rautainen ammattilainen. Hän on myös maitotilallinen Pertunmaalta ja tuntee siten maanviljelijän arjen.

 

Uusi kulttuuri, urheilu ja Eurooppa-ministeri Sampo Terho tuli minulle erittäin tutuksi, kun toimimme samaan aikaan hallituspuolueiden eduskuntaryhmän puheenjohtajina. Ryhmyrit keskustelevat akuuteissa asioista jatkuvasti keskenään, joten siinä oppii kyllä tuntemaan. Sampo on lahjakas ja laaja-alainen poliitikko, joka selviää myös kulttuuriministerin tehtävästä. Hän tuntee entisenä europarlamentaarikkona hyvin myös Euroopan asiat. Se varoituksen sana pitää kuitenkin antaa, että FIXITin esillä pitäminen ministeritasolla ei ole eduksi Suomen kansainväliselle maineelle.

 

Uusi oikeusministeri Antti Häkkänen on lyhyenä eduskunta-aikanaan osoittautunut todelliseksi osaajaksi perustuslakivaliokunnassa. Olen oppinut tuntemaan Häkkisen terävänä juristina, joka hallitsee myös yleispolitiikan. Hänet valittiin suurella äänimäärällä kesän puoluekokouksessa Kokoomuksen varapuheenjohtajaksi, joten kentän tuki on takana. Häkkänen on aiemmin toiminut ministerien erityisavustajana, joten siirtyminen ministeriksi käy luontevasti.

 

Ammatilliseen koulutukseen iso reformi

 

Ammatillista koulutusta uudistetaan merkittävästi. Uudistuksen keskeiset osat ovat työelämälähtöisyys ja yksilöllinen joustavuus. Nykyinen ammatillinen koulutus on hyvin tutkintoperusteista, jatkossa opetuksesta tulee enemmän opiskelijakeskeistä. Oppilaiden aiempi osaaminen hyödynnetään ja jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma. Siinä otetaan esille myös oppilaan mahdollisesti tarvitsemat tukitoimet.

 

Tutkintorakenne uudistuu myös merkittävästi. Erillisten tutkintojen määrä putoaa 351 tutkinnosta 164 tutkintoon. Tutkintorakenteen uudistus lisää myös opiskelijoiden valinnanvapautta opintojen suunnittelussa.

 

Merkittävä osa uudistusta on se, että työpaikoilla tapahtuvaa oppimista lisätään huomattavasti. Tämä vahvistaa opiskelijoiden ammattiosaamista kehittymistä. Tarkoitus ei kuitenkaan ole, että työpaikoilla tapahtuva oppiminen sälyttäisi koulutuksen järjestäjän vastuuta työpaikoille. Opettajien ja työpaikkaohjaajien yhteistyötä kehitetään, jotta opiskelijoiden ohjaaminen vahvistuu. Uusi koulutussopimusmalli tarjoaa myös uuden välineen työpaikoilla tapahtuvan oppimisen lisäämiseksi.

 

Olennaista on myös, että jatkossa koulutukseen voi hakea ympärivuotisesti, mikä nopeuttaa merkittävästi koulutukseen hakeutumista ja vähentää tarpeettomia välivuosia.

 

Ammattikoulureformi on nyt eduskunnan sivistysvaliokunnan käsittelyssä ja asia on tarkoitus saada valmiiksi ennen kesätaukoa.

 

PUOLIVÄLIRIIHI : TYÖLLISYYS, TURVALLISUUS, OPETUS JA TUTKIMUS

 

Puoliväliriihen päätöksissä korostuivat työllisyys, turvallisuus, opetus ja tutkimus. Merkittäviä työvoiman tarjontaa ja työn teon kannattavuutta lisääviä toimia ovat työttömien aktiivitukimallin käyttöönotto, päivähoitomaksujen alentaminen pieni-ja keskituloisilta, osallistavan sosiaaliturvan edistäminen, ylivelkaantuneiden ja konkurssin tehneiden yrittäjien kannustinloukkujen helpottaminen. Kaikilla näillä toimilla saadaan lisää työvoimaa työmarkkinoille. Tarvetta alkaakin olla, sillä työllisyys paranee nyt ennätysvauhtia. Esimerkiksi Pirkanmaalla työttömien työnhakijoiden määrä on vuoden aikana vähentynyt 6000 henkilöllä.

 

Turvallisuuteen satsataan turvaamalla poliisien nykyinen määrä, sekä antamalla lisää rahaa suojelupoliisille ja rajavalvontaan. Turvallisuuteen tulee yhteensä lisää rahaa 98 miljoonaa euroa. Lisäksi varaudutaan meri- ja ilmavoimien isoihin hankintoihin.

 

Mittavat lisäpanostukset tehdään myös Tekesiin ja Suomen Akatemiaan. Tekesin määrärahoja nostetaan vuosina 2018 ja 2019 70 miljoonaa euroa ja Suomen Akatemian määrärahoja 50 miljoonaa euroa. Lisäksi molemmilla varataan 60 miljoonan euron pääomitus. Lisäksi matkailuun tehdään merkittäviä lisäpanostuksia.

 

Koulutukseen on myös mittavia panostuksia.  Ammatillista koulutusta pääomitetaan 80 miljoonalla eurolla. Lisäksi reformin toimeenpanoon annetaan uutta rahaa vuosille 2018 ja 2019 15 miljoonaa euroa. Syrjäytymisuhan alla olevien nuorten auttamiseen käytetään 45 miljoonaa euroa. Peruskoulun tasa-arvon vahvistamiseen käytetään 15 miljoonaa euroa.

 

Tästä linkistä löydät valtioneuvoston tiedotteen, jossa käydään läpi puoliväliriihen yksittäiset päätökset: http://vnk.fi/artikkeli/-/asset_publisher/hallitus-sopi-uusista-panostuksista-kasvuun-ja-tyollisyyteen

 

Wappuna puhetta Hämeenlinnassa ja vanhoja autoja Vammalan torilla

 

Vappuna olen puhumassa Hämeenlinnassa torilla klo 11.45 ja sen jälkeen Vammalan torilla perinteisessä Vanhojen autojen tapahtumassa. Vapunaattona juhlitaan VaLePan mestaruutta! Onnittelut myös Tapparalle Suomen mestaruudesta!

 

 

Viikonlopputerveisin Arto Satonen

 

Comments are closed.