Arto Satosen viikkoviesti – viikon aiheena pamflettini ”Työn linja – osallisuus kunniaan”

Arvoisa lukija,

Juhannusviesti käsittelee uutta pamflettiani: ”Työn linja – osallisuus kunniaan”. Toivo-Ajatuspaja julkaisi pamfletin tänään ja voit lukea sitä sähköisenä tästä viestistä löytyvästä linkistä. Paperisen version saa postin kautta vastaamalla tähän viestiin ja Vanhan Kirjallisuuden Päivillä olen lauantaina 1.7. Klo 10-12 jakamassa pamflettia Tyrvään Sanomien pisteellä.

Kuten nimestä voi päätellä pamflettini käsittelee työelämän murrosta globalisaation aikakaudella. Erityisesti keskiössä ovat keskiluokan ahdinko, josta on tullut monien vaalien kärkiteema. Donald Trump voitti presidentinvaalit juuri pettyneiden valkoisten työmiesten ja valkoisen keskiluokan äänillä. Brexit oli myös suurelta osin valkoisen työväenluokan ja keskiluokan protesti tapahtuneita muutoksia vastaan. Emmanuel Macron on sanonut tekevänsä työtä sen puolesta, että kenelläkään ei ole enää syytä äänestää ääriryhmiä. Tämä on myös oman pamflettini tarkoitus.

Keskiluokan ahdinkoon ja työelämän murrokseen on esitetty vastaukseksi protektionismia (Trump) ja perustuloa. En usko niistä kumpaankaan. Sen vuoksi hahmottelen kolmatta vaihtoehtoa : työllisyysasteen ja osallistumisasteen nostamista.

Käyn kirjassani läpi myös ylioppilasvuoteni 1985 kokemuksia ja luin läpi kaikki tuon vuoden Tyrvään Sanomat. Silloin elettiin suljetun talouden yhteiskuntaa, jota vertaan globalisaation aikakauden avoimen talouden yhteiskuntaan  työllisyyden ja osallisuuden näkökulmasta. En kuitenkaan hae nostalgista paluuta 80-luvulle, koska silloin olimme paljon köyhempiä. Koulutus ja terveydenhoito olivat nykyaikaan verrattuna retuperällä. Sosiaaliset ongelmat ja sosiaalikustannukset olivat kuitenkin paljon nykyistä pienempiä. Ihmiset olivat yhteiskunnassa mukana ja syrjäytyneitä oli vähemmän. Ideana on siis käydä läpi onko sieltä vuoden 1985 yhteiskunnasta jotain hyvää otettavissa tähän päivään?

Käyn pamfletissa läpi myös filosofista perustaa työn linjalle. Luterilainen työn etiikka ei ole vanhentunut, vaan itse asiassa sille on nyt tarvetta aiempaa enemmän. Käyn myös läpi filosofien Viktor Franklinin ja Jari Ehnroothin ajatuksia siitä miten juuri mahdollisuus tehdä työtä ja antaa oma panoksensa yhteiseksi hyväksi on ihmisen elämässä tärkeää.

Kirjani päätyy seuraaviin konkreettisiin poliitiikkasuosituksiin, joilla uskon työllisyysasteen nousevan hyvinvointiyhteiskunnan palvelut takaavalle 75 prosentin tasolle. Osallisuus nousee vieläkin korkeammalle tasolle osallistumistulon avulla ja samalla syrjäytymisestä aiheutuvat inhimilliset kärsimykset ja taloudelliset kustannukset pienenevät.

Tässä ehdotukseni:

1. Suomalaisten työmarkkinoiden toimivuuden parantaminen

– mahdollisuus sopia työehdoista työpaikoilla, jos työnantaja ja työntekijä noin haluavat ,”joustoturva-TES”
– vientialojen kilpailukykyyn perustuva palkkamalli
– palkkatyön ja yrittämisen yhteensovittamisen helpottaminen
– laittomien lakkojen vähentäminen Ruotsin mallin mukaisesti

2. Kannustinloukkujen purkaminen, sosiaaliturvan ja verotuksen uudistaminen

– Työtuloihin kytketyn negatiivisen tuloveron käyttöönotto (erityisesti osa-aikatyöntekijöille)
– Ansiosidonnaisen työttömyysturvan porrastaminen
– Perhevapaiden uudistaminen naisten työllisyysasteen kohottamiseksi
– Asumistuen muuttaminen kannustavammaksi
– Ylivelkaantuneiden työllisyyspotentiaalin hyödyntäminen kannusteita lisäämällä
– Arvonlisäveron alarajan laskeminen ja verohuojennuksien lisääminen yksinyrittäjyyden edistämiseksi

3. Osallistavan sosiaaliturvan kehittäminen


– Työmarkkinatuen muuttaminen vastikkeelliseksi Hiilamon työryhmän esittämän osallistumistulon periaatteiden mukaisesti. Perusajatuksena on se, että jokaisella ihmisellä on oikeus tehdä jotain mielekästä yhteiseksi hyväksi.

4. Työllisyysastetta nostavan työperäisen maahanmuuton edistäminen

– Kanadan kokemusten pohjalta Suomeen soveltuva malli eli työperäisten maahanmuuttajien, ulkomaalaisten opiskelijoiden ja korkeasti koulutettujen osaajien houkuttelu Suomeen

Kirja on ladattavissa Toivo-Ajatuspajan sivuilta pdf muodossa: https://www.toivoajatuspaja.fi/@Bin/262159/2017_Työn_linja_Ajatuspaja_Toivo_www.pdf

 

Lukuterveisin,

 

Arto

 

 

Comments are closed.